Olet täällä

Ajankohtaista

Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston ja työ- ja elinkeinoministeriön aiesopimus yhteistyöstä puurakentamisen ja puutuotealan kehittämiseksi Tapiolan, Otaniemen ja Keilaniemen alueella on merkittävä hanke, jossa yhdistetään tiedettä, teknologiaa, designia, arkkitehtuuria energiatehokkaaseen tulevaisuuden rakentamiseen. Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän mielestä kyse on laaja-alaisesta T3-hankkeesta, jossa yhdistetään taloutta, taidetta ja tiedettä. Hanke sopii Espoon kaupungin tulevaisuuden tavoitteisiin kehittyä tulevaisuuden kestävän kehityksen kaupungiksi, sanoo Mäkelä. Kehittämishankkeen puitteissa toteutetaan alueelle lähivuosina toteuttaa laajaa infra-, uudis-, täydennys- ja korjausrakentamista, jonka kokonaisarvoksi arvioidaan viisi miljardia euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin yhteistyötä puurakentamisen ja puutuotealan kehittämiseksi pidetään merkittävänä konkreettisena hankkeena, jossa yhdistetään tiedettä, teknologiaa, designia, arkkitehtuuria energiatehokkaaseen tulevaisuuden rakentamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman puurakentamisohjelman kehittämispäällikön Markku Karjalainen luonnehtii aiesopimusta puurakentamisohjelman tavoitteiden kannalta tervetulleeksi ” jytkyksi”, jollaisia esimerkkejä Suomi nyt tarvitsee. - Tässä luodaan puurakentamiselle laaja-alaista osaamispohjaa, hyväksyttävyyttä ja läpimurtoa merkitsevää brändiä, jolla on merkitystä koko puutuoteteollisuudelle.
Puuinfon on yhteistyökumppaneidensa kanssa mukana OmaPiha messuilla mallipihoilla, joissa esitellään puunkäyttöä valmiiksi rakennetuissa ja somistetuissa pihakokonaisuuksissa. Erilaisissa pihoissa on ideoita ja esimerkkejä viihtyisän ulkotilan rakentamiseen. Eri puumateriaaleja löytyy terasseista, rakennuksista, aidoista, tilaratkaisuista, kulkuväylistä ja kasvien sijoittelussa. Osastolla saat opastusta pintakäsittelystä, kiinnittämisestä ja huollosta. Tervetuloa hakemaan ideoita ja vinkkejä pihan rakentamiseen. Alue sijaitsee hallissa 6, osasto 6f61. Osastolla mukana: Parla Floor, Pölkky,...
Onko puussa tulevaisuus? Miten brändätä puutuotteet? Miten koulutamme tulevaisuuden osaajia puualalle? Mitä rakennuttajat ja rahoittajat ovat mieltä? Miten ekotehokkuus muutetaan rahaksi? Onko puurakentaminen todella Suomalaisen metsäteollisuuden pelastaja? Puurakentaminen on esillä nykyisen hallituksen ohjelmassa kolmen eri ministeriön vastuulla – Työ ja elinkeinoministeriö tuo valtiovallan tervehdyksen tähän puutuotteiden ja rakentamisen päättäjätapahtumaan Mukana alan parhaat asiantuntijat, caset ja yhteistyötahot. Tule mukaan vaikuttamaan tulevaisuuteen! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan...
Stora Enso Building and Living ja SRV Yhtiöt käynnistävät yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun Wood Cityn suunnittelusta. Jätkäsaareen lähivuosina rakennettava Wood City on uusi maailmanluokan kaupunkikortteli, joka valmistuttuaan edustaa uudenlaista, entistäkin selkeämmin loppukäyttäjän tarpeisiin mukautuvaa kerrosrakentamista sekä suomalaista puurakentamisen uusinta teknologiaa.
Työ- ja elinkeinoministeriö, Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki allekirjoittivat 15.2.2012 aiesopimuksen yhteistyöstä, jolla kehitetään modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää monialaista osaamista yhdistämällä puuarkkitehtuuria, korkealuokkaista muotoilua, resurssi- ja energiatehokkuutta, kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa sekä tehokasta kaupallistamista ja markkinointia.
Metsä Woodin toimialajohtaja Timo Karinen odottaa kerrostalovaltaisen asuntotuotannon vahvaa kasvua, joka avaa merkittäviä kasvunäkymiä myös puukerrostalotuotannolle. - Ei ole mitään syytä, miksei Suomessa päästä puukerrostalojen rakentamisessa Ruotsin tasolle eli 20 prosenttiin koko kerrostalomarkkinasta. Karinen toivoo kiinteätä yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa, jolloin syntyy puurakentamisen osaamista ja sen nopeuteen ja ekologisuuteen liittyvistä kilpailueduista hyötyvät kaikki. Timo Karinen katsoo, että puurakentaminen tuo välittömästi apua ilmastomuutoksen hillitsemiseen rakentamisen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi vähentämällä. Ympäristövaikutukset huomioonottavalla rakentamisella tulee olemaan vahva markkina-arvo tulevaisuudessa, uskoo Karinen.
Helsingin asuntotuotantotoimiston johtaja Sisko Marjamaa on tyytyväinen, että kerrostalorakentamiseen on puurakentamisen myötä tullut vaihtoehtoja. - On hyvä, että puurakentamisessa on nyt tuotteistettuja isojen toimittajien suunnittelemia rakentamisen järjestelmiä, sanoo Marjamaa. Marjamaa toivoo Helsingin markkinoille pieniä ja keskisuuria rakennusyhtiöitä, joilla on puukerrostalorakentamisen osaamista ja myös halua ja resursseja panostaa siihen. Trendi näyttäisi suosivan nyt puurakentamista. Energiatehokkuuden, materiaalikestävyyden ja elinkaariajattelun pitää tulla kaiken rakentamisen periaatteeksi, korostaa Marjamaa.
Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus jakaa joka toinen vuosi nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen Pietilä-palkinnon (7 000 euroa) tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi. Palkinto myönnetään arkkitehti Reima Pietilän rahastosta. Tämän vuoden palkintolautakuntaan kuuluivat arkkitehdit Pauno Narjus (puheenjohtaja), Jukka Kullberg ja Anssi Lassila.
Metsäalan strateginen ohjelma ja Asumisen osaamisklusteri järjestivät 31.1.2012 eduskunnassa Valtakunnallisen puurakentamisfoorumin. Ministeri Häkämiehen, Ihalaisen ja Koskisen linjauspuheenvuorojen ja rakennusalan asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua puurakentamisen kehittämisestä. Puurakentamisella on keskeinen rooli hallitusohjelmaan kirjatussa puun käytön edistämisessä. Foorumiin kokoontuneiden asiantuntijoiden kommenttipuheenvuoroista nousi esille aito innostus alan mahdollisuuksista.
Riskit on huomioitava rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnittelusta käyttöön asti EU edellyttää, että uudisrakentamisessa siirrytään vuoden 2021 alusta lähes nollaenergiatalojen rakentamiseen. Käytännössä päätös mullistaa rakentamisen. Matalaenergia-, passiivi- tai nollaenergiatalon energiatavoitteet saavutetaan ja rakennusten kosteusvaurioriskit vältetään vain, jos suunnittelun ja rakentamisen laatu ovat kunnossa.
Metsäliitto Puutuoteteollisuus lehdistötiedote Metsäliiton Puutuoteteollisuus toimittaa puurakenteiseen Starkin Skanssin rakennustarvikemyymälään liimapuurungon sekä katto- ja seinäelementit. Kokonaispinta-alaltaan lähes 4000-neliöisestä myymälästä tulee Turun suurin puurakennus.
Helsingin Guggenheim-museo voisi rakennuksena olla suomalaisen modernin, tulevaisuuden ekologista rakentamista edustavan puurakentamisen lippulaiva maailmalle, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. - On erittäin hyvä, että Helsingin Guggenheim-museon toteuttamisen merkitystä arvioidaan myös suomalaisen elinkeinoelämän, rakentamisen osaamisen ja innovaatioiden näkökulmasta. Tässä mielessä se sopii hyvin niihin puutuotealan edistämistavoitteisiin, mitä hallitusohjelmaankin on kirjattu, muistuttaa Viljakainen.
Suomalaisen puurakentamisen pääteemaksi halutaan nostaa korkeatasoisen arkkitehtuurin ja muotoilun yhdistäminen ympäristötietoiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen.
– Voimme yhdessä tehdä suomalaisesta puumiljöörakentamisesta brändin ja menestyvän vientituotteen, jossa yhdistyvät korkeatasoinen arkkitehtuuri ja muotoilu, ympäristötietoisuus sekä energia- ja kustannustehokkuus, hahmotteli elinkeinoministeri Jyri Häkämies puurakentamisen tulevaisuutta Helsingissä 31.1.2012 pidetyssä seminaarissa.
Lahden tiede- ja yrityspuisto toteutti vuoden 2011 syyskuussa puukerrostalojen rakentamiseen liittyvän tutkimuksen, johon haastateltiin 61 päättävässä asemassa olevaa rakennuttajan edustajaa ja 20 rakennesuunnittelijaa. Tutkimuksen mukaan vuokra-asuntoja rakennuttavien organisaatioiden mielestä puukerrostalot soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi. Haastateltavien mukaan puukerrostalon rakentamisen haasteet liittyvät projektin johtamiseen ja tekniseen suunnitteluun, kuten rakennesuunnitteluun.
Jatkuvasti kasvavat lämmöneristävyysvaatimukset seinissä, ala- ja yläpohjissa sekä välipohjien värähtelyvaatimukset edellyttävät entistä korkeampia poikkileikkauksia. Näiden vaatimusten täyttämiseksi on kehitetty Timperipalkki. Timperipalkki valmistetaan kahdesta, kolmesta tai neljästä lamellista liimaamalla ne syrjiltään toisiinsa.
Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti pitää energiatehokkuuteen tähtäävää rakennusalan säädösten uudistamista liian nopeana. -Käytännön toimijana en jaksa uskoa, että Brysselistä käsin ohjataan koko eurooppalainen rakentaminen nollaenergiatasoon. Energiatehokkuusinvestointien tarve koko rakennuskannassa on 50 miljardia euroa ja se on tässä tilanteessa äärimmäisen haastava ja hankala tavoite, arvioi Pipatti. Vaikka rakennusala hyötyykin energiatehokkuusuudistuksista uusina työtilaisuuksina moneksi vuosikymmeneksi, uudistusten suhteen tarvitaan nyt malttia. Rakennusalan lainsäädäntöön Pipatti kaipaa materiaalineutraalisuutta. Päättäjien tehtävä on asettaa rakentamiselle sellaiset materiaalineutraalit reunaehdot, mitkä rakennusten tulee täyttää esimerkiksi paloturvallisuuden ja energiatehokkuuden suhteen.
Tapio Anttilan muotoilu on vakuuttavaa, vähäeleistä ja hienolla tavalla suomalaisuuden perinteisiin nojaavaa. Huonekalumuotoilijana hänen tuotantonsa ulottuu julkitilan kalusteista kodin kalusteisiin ja valaisimiin. Lisäksi hänen uransa käsittää tuote- ja sisustussuunnittelua. Ekologiset arvot muotoilussa ja erityisesti puu materiaalina sekä sen mahdollisuuksien syvällinen tutkiminen ovat Anttilan sydäntä lähellä.
Suomalaisen puurakentamisen pääteemaksi on nousemassa arkkitehtuurin ja designin yhdistäminen moderniin ympäristötietoiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen. – Me olemme tunnettuja metsistämme, arkkitehtuurista ja laadukkaasta designista, jotka voisimme nyt yhdistää puurakentamisessa, sanoo metsäalan strategisen ohjelman johtaja Sixten Sunabacka elinkeinoministeriöstä. Puurakentaminen voi toimia koko metsäsektorin uudistamisen aurankärkenä. Modernilla puurakentamisella ja puutuotteilla voimme luoda suomalaisille konkreettista kuvaa uusiutuvan luonnonvaramme mahdollisuuksista. Tätä kuvaa voidaan laajentaa myös muihin puukuitumateriaaleihin kuten älypakkauksiin ja puuta sisältäviin erilaisiin komposiitteihin. Tämän ympärille on myös mahdollista rakentaa aivan uudenlaista yritys- ja palvelutoimintaa.
CLT:stä tulossa yhä suositumpi rakennusmateriaali UK:ssa.
Euroopan metsäinstituutti on julkaissut uuden multimedia videon Euroopan metsistä.
Puuinfon toimitusjohtaja TkL Mikko Viljakainen aloitti vuoden vaihteessa myös Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Puutuoteteollisuus ry edustaa puutuotejaoston yrityksiä Rakennustuoteteollisuus RTT:ssä. Puutuoteteollisuus ry:n edellinen johtaja DI Markku Leinos jatkaa puutuotteiden erityisasiantuntijana syyskuun loppuun. Muutos on osa toimenpiteitä, joilla puutuotealan asemaa rakennusteollisuudessa vahvistetaan.
Uusi rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013 ja tekee silloin CE – merkinnästä rakennustuotteille pakollisen. Asetus vaikuttaa voimakkaasti puutuotealalla toimivien mikro – ja pienten yritysten toimintaedellytyksiin. Hanke tarjoaa pienille (<10 htv) kantavia rakenteita tuottaville ja käyttäville sahoille, höyläämöille ja tuotevalmistajille valmiudet CE- merkintäprosessin toteuttamiseen ja siihen, miten yritys järjestää tuotannon sekä hoitaa dokumentoinnin sekä velvoitteet, jotka on määrätty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin osalta.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on huolissaan suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. - Metsäteollisuuden viimeiset vuodet ovat olleet karmeita massa- ja paperiteollisuuden alasajon myötä, sanoo Marttila. Mekaanisen sektorin kehittäminen on tässä tilanteessa avainsana. Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky ei tule halvasta raaka-aineesta, vaan osaamisesta ja tuotteiden laadusta. Meillä on vuosikymmenien aikana rakennettu hyvä teollisuuden infrastruktuuri ja sertifioitu puuraaka-aine, joilla kyllä pitäisi pärjätä. Marttilan mielestä nyt tarvitaan aivan uudenlaista otetta koko mekaanisen metsäteollisuuden kehittämiseen ja puurakentamisen vahvaan edistämiseen.
Rauman kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Papinpellon asuinalueen rakentamisesta. Kilpailu käydään laatukilpailuna. Kilpailun tavoitteena on löytää korttelin asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka edistää hyvän kaupunkimaisen asumismiljöön muodostumista. Kilpailu on avoin kaikille kilpailuohjelman ehdot täyttäville ehdokkaille. Papinpellon tontinluovutuskilpailu päättyy 2.3.2012 klo 15.00.
Vaikka mielenkiinto puurakentamista kohtaan on Venäjällä vahvassa kasvussa, suomalaiset alan toimijat kokevat markkinan edelleen erittäin haasteelliseksi. Johtaja Mika Kallio Finnforestista uskoo potentiaalia olevan suurkaupunkien laidoille nousevissa 3-4 kerroksissa pienkerrostaloissa. Suurten kaupunkien tonttimaan korkea hinta edellyttää erittäin tehokasta rakentamista, jonka edellyttämään kerroskorkeuteen ei ole puurakenteilla mahdollisuuksia päästä. (Kuva: Pietarin ulkopuolella oleva pienkerrostalo, Finnforestin runkorakenteet). Suurimpana haasteena Kallio pitää aluerakentamiseen liittyvän infrastruktuurin puuttumisen Venäjällä. Myös johtaja Markku Ukkola YIT:n Pietarin toimistosta katsoo pientalorakentamisen esteenä olevan infrastruktuurin kuten teiden, kunnallistekniikan ja palvelujen puuttumisen aluerakentamiseen soveltuvilta alueilta, vaikka kysyntää asunnoille olisikin. Kallion mukaan Venäjän rakennusmarkkinassa on suomalaisille paljon potentiaalia, mutta on turha kuvitella menestyvänsä Venäjällä ilman paikallista partneria ja suhdetoimintaa, jotka ovat onnistumisen avaintekijöitä näillä markkinoilla.
Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt Puuinfon palveluksessa työskentelevän puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti Markku Karjalaisen valtakunnallisen puurakentamisohjelman kehittämispäällikön virkaan 1.1.2012 alkaen. Kehittämispäällikön vastuulla oleva puurakentamisohjelma on kirjattu pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan.
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus ympäristöministeri Ville Niinistö, Ympäristöministeriö VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Runko-PES – tilannekatsaus ja puukerrostalojen asukaspalaute toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Finnish Wood Research Oy 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki johtaja Jukka Noponen, Sitra 10.05 - 10.20 Myllypuron puinen kaupunkikylä arkkitehti...
8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto, Rauman kaupunki VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy 10.05 - 10.15 Paikallinen...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kansanedustaja Lars- Erik Gästgivars VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIATEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.05 - 10.15 Byggnadsmaterial och hälsa Annika Glader, Yrkeshögskolan Novia 10...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus hallituksen puheenjohtaja Hannes Manninen, Lapin Liitto VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.05 - 10.20...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, Ylivieskan kaupunki VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy 10.05 - 10.15...
Kuhmon RoadShow on kaksipäiväinen. Ensimmäisen päivän ohjelma koostuu neljästä moduulista: OHJELMA 1.3. Lentua-sali 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit: Kahvila Juttua 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kaupunginjohtaja Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun...
HUOM. Seminaaripaikka vaihtunut aiemmin ilmoitetusta. Tampere-talon auditorio Studiossa isompi sali käytössä. OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tampereen kaupungin tervehdys apulaispormestari Timo Hanhilahti VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus maakuntajohtaja Anita Mikkonen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.05 - 10.25 "Kankaan" alueen...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Aamukahvi 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 10.05 - 10.15 Kommenttipuheenvuoro kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola...
HUOM! Seminaaripaikka vaihtunut aiemmin ilmoitetusta. Elokuvakeskus Tapiossa* isompi sali käytössä. OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kansanedustaja Eero Reijonen, Eduskunta VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.45 Puurakentaminen ja uusiutuva Etlä-Savo Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen 9.45 - 10.05 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset johtaja asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 10.05 - 10.20 Rakennusmateriaalien...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus elinkeinoministeri Jyri Häkämies, Työ- ja elinkeinoministeriö 9.10 - 9.20 Rauman Papinpellon tontinluovutuskilpailun tuloksen julkistaminen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.20 - 9.40 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO 9.40 - 10.00 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.00 - 10.15 Puurakentamisen hiilijalanjälki tutkija Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto 10.15 - 10...
Puurakentaminen on Venäjällä vahvassa kasvussa. Pietarin alueella puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa on kolminkertaistunut. Pääministeri Putin on käynnistänyt Oma Koti- nimisen pientalo-ohjelman, jonka tavoitteena on rakentaa puurakenteisia omakotitaloja valtion tuella. Myös Venäjällä perustellaan puurakentamisen lisäämistä ympäristö- ja energiasyillä sekä oman raaka-aineen tehokkaammalla jatkojalostuksella. Sotshin talviolympialaisiin valmistuu mittava puurakenteinen kelkkarata. Vireillä on rakentamissäädösten uusiminen ja saattaa normit yhteneväisiksi EU:n normien kanssa. Suomelta odotetaan nyt uuden energiatehokkaan rakentamisen teknologian, osaamisen ja koulutuksen tuontia Venäjän puurakentamisen markkinaan.
Stora Enso toteuttaa yhdessä kiinteistöalan moniosaajan Lakean kanssa energiatehokkaan puukerrostalokorttelin Jyväskylään. Kokonaispinta-alaltaan noin 10 000 kerrosneliömetriä kattavien 4-8 kerroksisten talojen rakenneratkaisu perustuu Stora Enson CLT-pohjaiseen Urban MultiStorey™ -konseptiin.
Ekovilla teetti yhdessä kahden muun suomalaisen puukuituisia lämmöneristeitä tuottavan valmistajan Suomen Kuitulevy Oy:n sekä Termex Oy:n kanssa eurooppalaisten standardien mukaisen palonkestävyyskokeen, jonka tulokset jopa ylittivät odotukset. Uusi palonkestävyysluokitus sisäpuolista palon vastaan on R60/REI60/EI60/E60.
Ympäristövaikutukset tulee saada mahdollisimman nopeasti mukaan rakentamismääräyksiin ja niiden pienentämiselle tulee asettaa selvät ja mitattavat tavoitteet. Rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat mittavat. Meidän ei kannata odottaa luonnonvoimien voittoa markkinavoimista vaan mieluummin päinvastoin, tarjota markkinoille ratkaisuja ja hyötyä puun käytölle syntyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista.
Vuotuisessa puurakentamisen Forum Holzbau suurtapahtumassa oli tänä vuonna poikkeuksellisen innostunut ja tulevaisuushakuinen tunnelma. Eikä ihme, sen verran vahvassa vedossa puurakentaminen näyttää monessa Euroopan maassa nyt olevan. Mutta mikä sitten yhdistää kaikissa maissa viriävää kiinnostusta puuta kohtaan rakennusmateriaalina. Valtatrendi on puun nousu vihreän rakentamisen ytimeen sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta.
Vuotuinen eurooppalainen puurakentamisen suurtapahtuma Forum Holzbau Saksan Garmisch-Partenkirchenissä osoitti puurakentamisen olevan vahvassa vedossa Keski-Euroopassa. Puun asema kaikessa rakentamisen markkinassa on vahvistunut ja suosio kasvanut erityisesti sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta. Julkiset päättäjät, niin kaupunki- kuin maakuntatasoilla, ovat vahvasti sitoutuneet vihreään rakentamiseen. Puurakentamisen läpimurto myös kaupunkirakentamisessa on tapahtunut mm. Sveitsin Zürichissä, Itävallan Wienissä ja Saksan Freiburgissa, joissa kaikissa kaupungeissa on meneillään mittavia puurakentamisen hankkeita niin asuntotuotannossa kuin julkisessakin rakentamisessa. Tämän buumin taustalla on vahva ympäristötietoisuuden kasvu, josta kaupungit haluavat tehdä vihreän ekocity-brändin.
Puukerrostalon päästöt ovat koko elinkaaren aikana 5‒11 % pienemmät kuin betoni­kerrostalolla, riippuen rakennuksen energiatehokkuudesta. Pelkän rakennusvaiheen osalta eroa syntyy 29 %. Kaikkein keskeisintä on kuitenkin se, kuinka paljon ja mitä energiaa käytetään rakennuksen käytön aikana.
Oulun lentoaseman laajennusosa otettiin käyttöön syyskuussa 2011. Uudenuutukainen terminaali on katettu Metsäliiton Puutuoteteollisuuden toimittamin Kerto-Ripa -elementein.
Puuinfon toimisto muuttaa joulukuussa Rakennusteollisuuden taloon.

Sivut

Tilaa syöte Puuinfo Ajankohtaista