Olet täällä

Ajankohtaista

Helsingin Guggenheim-museo voisi rakennuksena olla suomalaisen modernin, tulevaisuuden ekologista rakentamista edustavan puurakentamisen lippulaiva maailmalle, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. - On erittäin hyvä, että Helsingin Guggenheim-museon toteuttamisen merkitystä arvioidaan myös suomalaisen elinkeinoelämän, rakentamisen osaamisen ja innovaatioiden näkökulmasta. Tässä mielessä se sopii hyvin niihin puutuotealan edistämistavoitteisiin, mitä hallitusohjelmaankin on kirjattu, muistuttaa Viljakainen.
Suomalaisen puurakentamisen pääteemaksi halutaan nostaa korkeatasoisen arkkitehtuurin ja muotoilun yhdistäminen ympäristötietoiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen.
– Voimme yhdessä tehdä suomalaisesta puumiljöörakentamisesta brändin ja menestyvän vientituotteen, jossa yhdistyvät korkeatasoinen arkkitehtuuri ja muotoilu, ympäristötietoisuus sekä energia- ja kustannustehokkuus, hahmotteli elinkeinoministeri Jyri Häkämies puurakentamisen tulevaisuutta Helsingissä 31.1.2012 pidetyssä seminaarissa.
Lahden tiede- ja yrityspuisto toteutti vuoden 2011 syyskuussa puukerrostalojen rakentamiseen liittyvän tutkimuksen, johon haastateltiin 61 päättävässä asemassa olevaa rakennuttajan edustajaa ja 20 rakennesuunnittelijaa. Tutkimuksen mukaan vuokra-asuntoja rakennuttavien organisaatioiden mielestä puukerrostalot soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi. Haastateltavien mukaan puukerrostalon rakentamisen haasteet liittyvät projektin johtamiseen ja tekniseen suunnitteluun, kuten rakennesuunnitteluun.
Jatkuvasti kasvavat lämmöneristävyysvaatimukset seinissä, ala- ja yläpohjissa sekä välipohjien värähtelyvaatimukset edellyttävät entistä korkeampia poikkileikkauksia. Näiden vaatimusten täyttämiseksi on kehitetty Timperipalkki. Timperipalkki valmistetaan kahdesta, kolmesta tai neljästä lamellista liimaamalla ne syrjiltään toisiinsa.
Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti pitää energiatehokkuuteen tähtäävää rakennusalan säädösten uudistamista liian nopeana. -Käytännön toimijana en jaksa uskoa, että Brysselistä käsin ohjataan koko eurooppalainen rakentaminen nollaenergiatasoon. Energiatehokkuusinvestointien tarve koko rakennuskannassa on 50 miljardia euroa ja se on tässä tilanteessa äärimmäisen haastava ja hankala tavoite, arvioi Pipatti. Vaikka rakennusala hyötyykin energiatehokkuusuudistuksista uusina työtilaisuuksina moneksi vuosikymmeneksi, uudistusten suhteen tarvitaan nyt malttia. Rakennusalan lainsäädäntöön Pipatti kaipaa materiaalineutraalisuutta. Päättäjien tehtävä on asettaa rakentamiselle sellaiset materiaalineutraalit reunaehdot, mitkä rakennusten tulee täyttää esimerkiksi paloturvallisuuden ja energiatehokkuuden suhteen.
Tapio Anttilan muotoilu on vakuuttavaa, vähäeleistä ja hienolla tavalla suomalaisuuden perinteisiin nojaavaa. Huonekalumuotoilijana hänen tuotantonsa ulottuu julkitilan kalusteista kodin kalusteisiin ja valaisimiin. Lisäksi hänen uransa käsittää tuote- ja sisustussuunnittelua. Ekologiset arvot muotoilussa ja erityisesti puu materiaalina sekä sen mahdollisuuksien syvällinen tutkiminen ovat Anttilan sydäntä lähellä.
Suomalaisen puurakentamisen pääteemaksi on nousemassa arkkitehtuurin ja designin yhdistäminen moderniin ympäristötietoiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen. – Me olemme tunnettuja metsistämme, arkkitehtuurista ja laadukkaasta designista, jotka voisimme nyt yhdistää puurakentamisessa, sanoo metsäalan strategisen ohjelman johtaja Sixten Sunabacka elinkeinoministeriöstä. Puurakentaminen voi toimia koko metsäsektorin uudistamisen aurankärkenä. Modernilla puurakentamisella ja puutuotteilla voimme luoda suomalaisille konkreettista kuvaa uusiutuvan luonnonvaramme mahdollisuuksista. Tätä kuvaa voidaan laajentaa myös muihin puukuitumateriaaleihin kuten älypakkauksiin ja puuta sisältäviin erilaisiin komposiitteihin. Tämän ympärille on myös mahdollista rakentaa aivan uudenlaista yritys- ja palvelutoimintaa.
CLT:stä tulossa yhä suositumpi rakennusmateriaali UK:ssa.
Euroopan metsäinstituutti on julkaissut uuden multimedia videon Euroopan metsistä.
Puuinfon toimitusjohtaja TkL Mikko Viljakainen aloitti vuoden vaihteessa myös Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Puutuoteteollisuus ry edustaa puutuotejaoston yrityksiä Rakennustuoteteollisuus RTT:ssä. Puutuoteteollisuus ry:n edellinen johtaja DI Markku Leinos jatkaa puutuotteiden erityisasiantuntijana syyskuun loppuun. Muutos on osa toimenpiteitä, joilla puutuotealan asemaa rakennusteollisuudessa vahvistetaan.
Uusi rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013 ja tekee silloin CE – merkinnästä rakennustuotteille pakollisen. Asetus vaikuttaa voimakkaasti puutuotealalla toimivien mikro – ja pienten yritysten toimintaedellytyksiin. Hanke tarjoaa pienille (<10 htv) kantavia rakenteita tuottaville ja käyttäville sahoille, höyläämöille ja tuotevalmistajille valmiudet CE- merkintäprosessin toteuttamiseen ja siihen, miten yritys järjestää tuotannon sekä hoitaa dokumentoinnin sekä velvoitteet, jotka on määrätty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin osalta.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on huolissaan suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. - Metsäteollisuuden viimeiset vuodet ovat olleet karmeita massa- ja paperiteollisuuden alasajon myötä, sanoo Marttila. Mekaanisen sektorin kehittäminen on tässä tilanteessa avainsana. Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky ei tule halvasta raaka-aineesta, vaan osaamisesta ja tuotteiden laadusta. Meillä on vuosikymmenien aikana rakennettu hyvä teollisuuden infrastruktuuri ja sertifioitu puuraaka-aine, joilla kyllä pitäisi pärjätä. Marttilan mielestä nyt tarvitaan aivan uudenlaista otetta koko mekaanisen metsäteollisuuden kehittämiseen ja puurakentamisen vahvaan edistämiseen.
Rauman kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Papinpellon asuinalueen rakentamisesta. Kilpailu käydään laatukilpailuna. Kilpailun tavoitteena on löytää korttelin asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka edistää hyvän kaupunkimaisen asumismiljöön muodostumista. Kilpailu on avoin kaikille kilpailuohjelman ehdot täyttäville ehdokkaille. Papinpellon tontinluovutuskilpailu päättyy 2.3.2012 klo 15.00.
Vaikka mielenkiinto puurakentamista kohtaan on Venäjällä vahvassa kasvussa, suomalaiset alan toimijat kokevat markkinan edelleen erittäin haasteelliseksi. Johtaja Mika Kallio Finnforestista uskoo potentiaalia olevan suurkaupunkien laidoille nousevissa 3-4 kerroksissa pienkerrostaloissa. Suurten kaupunkien tonttimaan korkea hinta edellyttää erittäin tehokasta rakentamista, jonka edellyttämään kerroskorkeuteen ei ole puurakenteilla mahdollisuuksia päästä. (Kuva: Pietarin ulkopuolella oleva pienkerrostalo, Finnforestin runkorakenteet). Suurimpana haasteena Kallio pitää aluerakentamiseen liittyvän infrastruktuurin puuttumisen Venäjällä. Myös johtaja Markku Ukkola YIT:n Pietarin toimistosta katsoo pientalorakentamisen esteenä olevan infrastruktuurin kuten teiden, kunnallistekniikan ja palvelujen puuttumisen aluerakentamiseen soveltuvilta alueilta, vaikka kysyntää asunnoille olisikin. Kallion mukaan Venäjän rakennusmarkkinassa on suomalaisille paljon potentiaalia, mutta on turha kuvitella menestyvänsä Venäjällä ilman paikallista partneria ja suhdetoimintaa, jotka ovat onnistumisen avaintekijöitä näillä markkinoilla.
Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt Puuinfon palveluksessa työskentelevän puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti Markku Karjalaisen valtakunnallisen puurakentamisohjelman kehittämispäällikön virkaan 1.1.2012 alkaen. Kehittämispäällikön vastuulla oleva puurakentamisohjelma on kirjattu pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan.
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus ympäristöministeri Ville Niinistö, Ympäristöministeriö VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Runko-PES – tilannekatsaus ja puukerrostalojen asukaspalaute toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Finnish Wood Research Oy 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki johtaja Jukka Noponen, Sitra 10.05 - 10.20 Myllypuron puinen kaupunkikylä arkkitehti...
8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto, Rauman kaupunki VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy 10.05 - 10.15 Paikallinen...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kansanedustaja Lars- Erik Gästgivars VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIATEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.05 - 10.15 Byggnadsmaterial och hälsa Annika Glader, Yrkeshögskolan Novia 10...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus hallituksen puheenjohtaja Hannes Manninen, Lapin Liitto VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.05 - 10.20...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kaupunginjohtaja Terho Ojanperä, Ylivieskan kaupunki VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy 10.05 - 10.15...
Kuhmon RoadShow on kaksipäiväinen. Ensimmäisen päivän ohjelma koostuu neljästä moduulista: OHJELMA 1.3. Lentua-sali 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit: Kahvila Juttua 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kaupunginjohtaja Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun...
HUOM. Seminaaripaikka vaihtunut aiemmin ilmoitetusta. Tampere-talon auditorio Studiossa isompi sali käytössä. OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tampereen kaupungin tervehdys apulaispormestari Timo Hanhilahti VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus maakuntajohtaja Anita Mikkonen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.05 - 10.25 "Kankaan" alueen...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Aamukahvi 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 10.05 - 10.15 Kommenttipuheenvuoro kaavoituspäällikkö Hilkka Jaakola...
HUOM! Seminaaripaikka vaihtunut aiemmin ilmoitetusta. Elokuvakeskus Tapiossa* isompi sali käytössä. OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus kansanedustaja Eero Reijonen, Eduskunta VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.50 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 9.50 - 10.05 Rakennusmateriaalien resurssitehokkuus ja...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.10 - 9.30 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM / MSO, Valtakunnallinen puurakentamisen ohjelma 9.30 - 9.45 Puurakentaminen ja uusiutuva Etlä-Savo Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen 9.45 - 10.05 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA 17-linjaukset johtaja asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitra 10.05 - 10.20 Rakennusmateriaalien...
OHJELMA 8.15 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 - 9.10 Tilaisuuden avaus elinkeinoministeri Jyri Häkämies, Työ- ja elinkeinoministeriö 9.10 - 9.20 Rauman Papinpellon tontinluovutuskilpailun tuloksen julkistaminen VALTION PUUOHJELMAT, MATERIAALI- JA ENERGIA-TEHOKKUUS 9.20 - 9.40 Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM / MSO 9.40 - 10.00 Uudet energiamääräykset 1.7.2012 alkaen, ERA17-linjaukset laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta 10.00 - 10.15 Puurakentamisen hiilijalanjälki tutkija Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto 10.15 - 10...
Puurakentaminen on Venäjällä vahvassa kasvussa. Pietarin alueella puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa on kolminkertaistunut. Pääministeri Putin on käynnistänyt Oma Koti- nimisen pientalo-ohjelman, jonka tavoitteena on rakentaa puurakenteisia omakotitaloja valtion tuella. Myös Venäjällä perustellaan puurakentamisen lisäämistä ympäristö- ja energiasyillä sekä oman raaka-aineen tehokkaammalla jatkojalostuksella. Sotshin talviolympialaisiin valmistuu mittava puurakenteinen kelkkarata. Vireillä on rakentamissäädösten uusiminen ja saattaa normit yhteneväisiksi EU:n normien kanssa. Suomelta odotetaan nyt uuden energiatehokkaan rakentamisen teknologian, osaamisen ja koulutuksen tuontia Venäjän puurakentamisen markkinaan.
Stora Enso toteuttaa yhdessä kiinteistöalan moniosaajan Lakean kanssa energiatehokkaan puukerrostalokorttelin Jyväskylään. Kokonaispinta-alaltaan noin 10 000 kerrosneliömetriä kattavien 4-8 kerroksisten talojen rakenneratkaisu perustuu Stora Enson CLT-pohjaiseen Urban MultiStorey™ -konseptiin.
Ekovilla teetti yhdessä kahden muun suomalaisen puukuituisia lämmöneristeitä tuottavan valmistajan Suomen Kuitulevy Oy:n sekä Termex Oy:n kanssa eurooppalaisten standardien mukaisen palonkestävyyskokeen, jonka tulokset jopa ylittivät odotukset. Uusi palonkestävyysluokitus sisäpuolista palon vastaan on R60/REI60/EI60/E60.
Ympäristövaikutukset tulee saada mahdollisimman nopeasti mukaan rakentamismääräyksiin ja niiden pienentämiselle tulee asettaa selvät ja mitattavat tavoitteet. Rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat mittavat. Meidän ei kannata odottaa luonnonvoimien voittoa markkinavoimista vaan mieluummin päinvastoin, tarjota markkinoille ratkaisuja ja hyötyä puun käytölle syntyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä mahdollisuuksista.
Vuotuisessa puurakentamisen Forum Holzbau suurtapahtumassa oli tänä vuonna poikkeuksellisen innostunut ja tulevaisuushakuinen tunnelma. Eikä ihme, sen verran vahvassa vedossa puurakentaminen näyttää monessa Euroopan maassa nyt olevan. Mutta mikä sitten yhdistää kaikissa maissa viriävää kiinnostusta puuta kohtaan rakennusmateriaalina. Valtatrendi on puun nousu vihreän rakentamisen ytimeen sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta.
Vuotuinen eurooppalainen puurakentamisen suurtapahtuma Forum Holzbau Saksan Garmisch-Partenkirchenissä osoitti puurakentamisen olevan vahvassa vedossa Keski-Euroopassa. Puun asema kaikessa rakentamisen markkinassa on vahvistunut ja suosio kasvanut erityisesti sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta. Julkiset päättäjät, niin kaupunki- kuin maakuntatasoilla, ovat vahvasti sitoutuneet vihreään rakentamiseen. Puurakentamisen läpimurto myös kaupunkirakentamisessa on tapahtunut mm. Sveitsin Zürichissä, Itävallan Wienissä ja Saksan Freiburgissa, joissa kaikissa kaupungeissa on meneillään mittavia puurakentamisen hankkeita niin asuntotuotannossa kuin julkisessakin rakentamisessa. Tämän buumin taustalla on vahva ympäristötietoisuuden kasvu, josta kaupungit haluavat tehdä vihreän ekocity-brändin.
Puukerrostalon päästöt ovat koko elinkaaren aikana 5‒11 % pienemmät kuin betoni­kerrostalolla, riippuen rakennuksen energiatehokkuudesta. Pelkän rakennusvaiheen osalta eroa syntyy 29 %. Kaikkein keskeisintä on kuitenkin se, kuinka paljon ja mitä energiaa käytetään rakennuksen käytön aikana.
Oulun lentoaseman laajennusosa otettiin käyttöön syyskuussa 2011. Uudenuutukainen terminaali on katettu Metsäliiton Puutuoteteollisuuden toimittamin Kerto-Ripa -elementein.
Puuinfon toimisto muuttaa joulukuussa Rakennusteollisuuden taloon.
Vuoden alussa tehty rakennusten palomääräysten uudistaminen koski vain puukerrostaloja. Uudistamisen jälkeen on käyty keskustelua siitä, olisiko sprinklauspakko pitänyt ulottaa kaikkiin asuinkerrostaloihin materiaalista riippumatta. Kehityspäällikkö Jaakko Kääriäinen sammutusjärjestelmiä valmistavasta Marioff Corporation Oy:stä viittaa kokemuksiin Yhdysvalloista, jossa kaikki asunnot palosuojataan rakennusmateriaalista riippumatta. Palosuojaus tulee nähdä ihmisten, kiinteistöjen ja liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamisena ja siksi sen tulisi olla pakollista niin asunnoissa kuin toimistoissakin, sanoo Kääriäinen. Hän uskoo, että valtaosa tulipalojen aiheuttamista asuntokuolemista voitaisiin välttää asuntojen sprinklauksella. Asukkaat arvostavat turvallisuutta ja siksi puukerrostalot saivat pakkosprinklauksen myötä kuluttajien silmissä kilpailuedun, jota puualan tulee käyttää hyväksi.
Stora Enson tytäryhtiön Eridomic Oy:n suunnittelu- ja myyntipäällikkö Marko Kellberg on nimitetty Eridomic Oy:n toimitusjohtajaksi 1.12.2011 lähtien. Kellberg on työskennellyt Eridomicin palveluksessa maaliskuusta 2011 lähtien. Hän on vastannut projektisuunnittelusta ja myynnistä sekä Eridomicin sisäisten toimintojen kehittämisestä.
Rakennusteollisuuden puheenjohtajana toimiva Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki ottaa kantaa rakentamisen materiaaleista käytävään keskusteluun ja katsoo, että kaikilla materiaaleilla on oltava yhteneväiset kriteerit. - Tällöin kilpailu on puolueetonta ja avointa, sanoo Kohtamäki. Rakennusteollisuuden kannalta on hyvä, että kehitetään uusia rakentamisen teknologioita, koska niissä on aina tuottavuuden kehittämisen mahdollisuus. Rakentamisen materiaalikysymystä Kohtamäki ei ratkaisisi politiikalla tai sääntelyllä, vaan eri materiaalien käytettävyydellä, tekniikalla, markkinoilla ja lopulta asiakkaiden valinnoilla. - Meillä on tästä Rakennusteollisuuden piirissä laaja yhteisymmärrys, vakuuttaa Kohtamäki.
Finnforest Kerrostalojärjestelmään perustuvan puukerrostalokorttelin rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa Helsingin Viikissä. Viikin puukerrostalokortteli on Suomen suurimpia tähänastisia puukerrostalohankkeita, ja korttelin viiteen kolmi- ja nelikerroksiseen taloon valmistuu yhteensä 103 asuntoa ja niissä on yli 6 300 kerrosneliömetriä. Finnforest Kerrostalojärjestelmä sisältää Kerto-pilari-palkkirungon sekä elementteinä toimitettavat katon, välipohjat, ulkoseinät ja parvekkeet.
Vuosi sitten markkinoille tullut puukuituinen Ekovillalevy on saanut harmonisoidun tuotestandardin mukaisen oikeuden CE-merkintään. Standardin mukaiset levymäisen eristeen ominaisuuksien määritykset teki Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.
Sitra on ottanut keskeisen roolin energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen kehitystyössä Suomessa. - Sitra on omalta osaltaan edistämässä ja toteuttamassa hankkeita, joilla näytetään, että suuri muutos rakentamisessa on mahdollinen, kertoo Sitran Energiaohjelman johtaja Jukka Noponen. Sitra on mukana demohankkeissa ja vaikuttamassa kestävää rakentamista edistävien rakentamismääräysten kehittämiseen. Noposen mielestä nyt tulee puhua laajasta kestävyysajattelusta, joka kattaa materiaalitehokkuuden, energian käytön sekä ihmisen elinympäristön ja elämäntavat. Sitran uusi puurakenteinen toimitalo valmistuu Helsingin Jätkäsaareen vuonna 2014. Siinäkin kestävällä rakentamisella luodaan uutta kaupunkikuvaa ja -kulttuuria.
Helsingin kaupunki haluaa edistää puurakentamisen läpimurtoa ja olla puurakentamisen veturina Suomessa. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän mielestä puukerrostalorakentamiseen liittyy myönteinen mielikuva asumisviihtyvyydestä ja hyvästä arkkitehtuurista, joka muokkaa tulevaisuuden kaupunkikuvaa. Kaupungin linjauksella lisätä puurakentamista halutaan tukea myös ilmastomuutoksen tavoitteita ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Penttilän arvion mukaan lähivuosien puurakentamisen mahdollisuudet ovat Helsingissä jopa 300 tuhatta kerrosneliömetriä, joka merkitsee 5000 asuntoa. Tätä voidaan pitää erittäin merkittävänä sysäyksenä puurakentamisen vauhdittamiseksi.
Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset jaettiin tänään Metsäpäivien avajaisissa. Mikko Viljakaiselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki.
Mielenkiinto puukerrostaloja kohtaan on kasvussa myös sijoittajien keskuudessa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtajan Hannu Tarkkosen mukaan ympäristökysymyksistä on kasvamassa rakentamisessa vahva trendi. Puu mielletään terveelliseksi ja hyväksi materiaaliksi, sillä on hyvä imago ja puukerrostaloista on kehittymässä hyvä brändi, uskoo Tarkkonen. Kun kerran puurakentamisen osuus on Euroopassa ja Ruotsissa kasvava, miksei se voi olla myös Suomessa, kysyy Tarkkonen. Etera on Helsingin Viikkiin valmistuvan mittavan puukerrostalohankkeen rakennuttaja.
Nuorille suunnatussa kilpailussa haetaan innovatiivisia puutuotteita. Kilpailulla halutaan tuoda esille kotimaista puuosaamista, edistää uusien puutuotteiden syntyä etenkin kuluttajasektoriin ja antaa mahdollisuuksia nuorille suunnittelijoille. Kilpailuaika on 4.11.2011 - 3.1.2012.
Suomen ilmastopolitiikasta vastaava ympäristöministeri Ville Niinistö pitää välttämättömänä, että rakentamiseen löydetään materiaali- ja resurssitehokkaampia ratkaisuja. Luonnonvarojen kulutuksen kannalta suuren hiilijalanjäljen aiheuttava betonirakentaminen tulee tiensä päähän, arvioi Niinistö. Ilmastotavoitteiden kannalta myös rakennusteollisuudessa on siirryttävä vähän päästöjä tuottaviin materiaaleihin. Puurakentamista Niinistö pitää hyvänä esimerkkinä vihreän talouden mahdollisuuksista, joilla tavoitellaan siirtymistä kestävään kulutukseen. Puurakentamisen lisäämisellä on myös mittava vaikutus ilmastotavoitteiden toteutumisen lisäksi tuotekehittelyyn, vientiin ja työllisyyteen. Suomi voisi tehdä puurakentamisesta modernin kaupunkisuunnittelun näyteikkunoita myös maailmalle ja edistää näin rakentamisosaamisen vientiä, esittää ministeri Ville Niinistö.
Myönteinen kehitys jatkuu muusta maasta poiketen myös ensi vuonna. VTT:n tuoreen Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan rakentaminen on kasvanut Pirkanmaalla tänä vuonna. Pirkanmaan yritykset näkevät myös ensi vuoden myönteisenä. VTT ennakoi Pirkanmaan rakentamisen volyymin kasvavan tänä vuonna kolme ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Kasvunäkymät ovat poikkeuksellisia, sillä VTT on ennakoinut rakentamisen painuvan ensi vuonna koko maassa lievästi miinukselle.

Sivut

Tilaa syöte Puuinfo Ajankohtaista