Olet täällä

Liittymädetaljikirjasto RunkoPES 2.0

Tämän liittymädetaljikirjaston tarkoituksena on ohjeistaa rakennusliikkeitä ja rakennuttajia sekä päärakennesuunnittelijaa. Tässä liittymädetaljikirjastossa esitetyt detaljit ovat esimerkkejä ja ne on suunniteltu siten, että rakenteilla voidaan täyttää Suomen rakentamismääräykset (esim. u-arvo, ääneneristävyys, palomääräykset) käytettävissä olevien mitoitusmenetelmien avulla. Liittymädetaljit on laadittu siten, että niissä on kaikki tarvittavat materiaalit, mutta rakennesuunnittelijan tulee tarkastaa, että käytettävien materiaalien valinta täyttää palo-, ääni-, kosteus- ja lujuustekniset vaatimukset. Tämä liittymädetaljikirjasto on suunniteltu P2-paloluokan asuinkerrostaloon ja lähtökohtana on ollut RakMK:n osan E1 taulukkomitoituksen vaatimusten täyttäminen.

RunkoPES 2.0 - Osa 12: Liittymädetaljikirjasto


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja lisäksi tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.