Olet täällä

Suomalainen puukerrostalohankekanta

Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet -hankekanta on päivitetty.

Suomalainen puukerrostalohankekanta koottiin alun perin kesällä 2012 Puuinfon, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Invest in Finlandin käyttöön. Hankekantaa on sittemmin päivitetty kaksi kertaa, vuosina 2014 ja 2015. Tämä syksyn 2017 päivitys on teetetty Ympäristöministeriön toimesta, ja on siis hankekannan kolmas päivitys. Hankekantaan kerätään kaikki yli 2-kerroksiset puukerrostalohankkeet sekä kaikki merkittävät suuren mittakaavan puurakenteiset julkiset rakennukset Suomessa.

 

Hankkeet on jaettu kolmeen eri luokkaan toteutumispotentiaalin mukaan:

  • varmat (osa 1)
  • todennäköiset (osa 2)
  • mahdolliset (osa 3)

Luokka kuvaa hankkeen toteutumismahdollisuutta nimenomaan puurakenteisena. Pääsääntöisesti hankkeet, jotka ovat laajoja ja vasta kaavavaiheessa, eikä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa/rakentajaa vielä ole, on sijoitettu automaattisesti luokkaan mahdollinen. Luokitus ei siis kuvasta alueiden ja kohteiden toteutumistodennäköisyyttä ylipäänsä millä tahansa rakennusmateriaalilla, vaan ainoastaan toteutumista puurakenteisena.

Hankkeita on kaikkiaan 40, joista varmoja on 13, todennäköisiä 18 ja mahdollisia 9. Uutta puukerrostalorakentamista on hankekannan mukaan tulossa varmasti n. 108 062 k-m² ja mahdollisesti jopa n. 730 413 k-m², josta n. 652 117 k-m² on asumista ja n. 78 296 k-m² julkista, toimisto-, liike- tai hotellirakentamista.

Selvityksen loppuun on kerätty hankkeiden tietoja yhteen ja esitetty laskelmia tulevasta rakentamisesta sekä visualisoitu hankkeet Suomen kartalle.

Hankekannan on koonnut oululainen arkkitehti Janne Tolppanen.

Tutustu hankekantaan ja kohteisiin tästä.

Jo valmistuneet puukerrostalokohteet löydät täältä.