Olet täällä

Toimi ilmaston puolesta: KÄYTÄ PUUTA

Julkaisun sisältö: 

 • Ilmastonmuutos
  Pääsyynä hiilidioksidipäästöt
  Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  Puu ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 • Euroopan metsät – uusiutuva luonnonvara
  Euroopan metsät kasvavat
  Euroopan metsiä hoidetaan kestävästi
  Sertifiointi
 • Kuinka puutuotteet hidastavat ilmaston lämpenemistä?
  Eri materiaalien hiilidioksidivaikutus
  Kuinka paljon hiilidioksidia säästyy puuta käyttämällä?
  Kuinka hiilen sitomisesta saadaan suurin hyöty?
  Eurooppalainen lainsäädäntö
 • Puun ja puutuotteiden luonnollinen kierto
  Puupohjaisten tuotteiden hiilenkierto
  Puun uudelleenkäyttö
  Puun kierrätys
  Puu ja energiantuotanto
 • Puunkäytön edut
  Puu rakennusmateriaalina
  Puu asuinympäristönä
 • Tietoa puutuotealasta
  Euroopan puutuoteteollisuus pähkinänkuoressa
  Tuotannon arvo
  Tuotannonsektorit
  Muu puutuoteteollisuus
  Menekinedistämistä ja tutkimusaloitteita

Julkaisu on suomenkielinen käännös CeiBois'in kirjasta Tackle climate change (tarkistettu painos 2009).