Olet täällä

Helsingin Kannelmäen Kannelniitty

Kannelniityn alue on niittymäinen, lähes puuton alue, joka rajoittuu kaakossa Kannelmäen liikuntapuistoon ja luoteessa Mätäjoen rehevään rantavyöhykkeeseen. Rakennusalue sijaitsee kahden omaleimaisen ja mittakaavaltaan erilaisen 1970-​luvun asuntoaluekokonaisuuden välissä. Asuintonttien suunnittelu perustuu keväällä 2000 Asuntotuotantotoimiston järjestämän suunnittelu- ja tarjouskilpailun voittaneeseen ehdotukseen, jonka suunnittelijoina olivat Arkkitehtitoimisto 6B / Pekka Heikkinen ja Ark-house arkkitehdit / Markku Erholz ja Kaisa Tynkkynen. Kohteen on urakoinut Rakennusliike Reponen Oy.

1970-luvun asuinkortteleiden ja Kannelniityn alueen välinen liikuntapuisto saa Kanneniityn kortteleista lounaisreunalleen 4-kerroksisen, kaupunkimaisen rajauksen. Mätäjoen suuntaan mentäessä rakennusten mittakaava pienenee 2-kerroksiseksi. Nelikerroksiset osat liittävät alueen Urkupillintien kerrostaloihin ja kaksikerroksiset osat Vanhaistentien mataliin puurakennuksiin. Rakennusryhmien päissä on 3-kerroksiset tornimaiset osat. Alueen läpi kulkeva raitti, Mätäjoelle johtavat polut sekä pysäköintitaskut jakavat alueen kuuteen osaan. Raitti ja sen varrelle laajenevat toriaukiot muodostavat korttelin yhteisen puolijulkisen vyöhykkeen ja jäsentävät yhteiset alueet ja kulkuväylät eriluonteisiksi tiloiksi ja raiteiksi.

Asuinrakennukset rajaavat u-kirjaimen muotoisia lounaaseen avautuvia pihoja. Suojatut oleskelupihat on rajattu raitille puuaidoilla, katoksilla, piharakennuksilla sekä istutuksilla. Autopaikat on jaoteltu ryhmiin puuistutuksin. Erilaisten rakennustyyppien yhdistelmät, aina kerros- ja rivitaloista kytkettyihin paritaloihin, muodostavat elävää asuinympäristöä. Matalat rakennukset on verhottu hienosahatulla pystylaudalla ja täydennetty teräsosilla ja puusäleiköillä. Tonttien kulmien kolmikerroksiset osat ovat kuultorapattuja. Puuosien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota puun pitkäaikaiskestävyyteen.

Kohde on esitelty kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä - Wooden urban villages.