Olet täällä

I-palkit

I-palkki on puupaarteista ja kuitulevy- tai vaneriuumasta liimaamalla yhdistetty kevytpalkkikannate. Käyttökohteita ovat rakennusten välipohja- yläpohja-ja alapohjapalkistot sekä ulkoseinärungot. Parhaimmillaan I-palkki on rakenteissa, joilta vaaditaan jäykkyyttä, lämmöneristyskykyä, mittatarkkuutta sekä taloudellisuutta. Palkkia on helppo työstää tavallisilla puutyökaluilla, ja uumalevyyn voi tehdä reikiä sähkö- ja LVI-vetoja varten. Kaikkia muutoksia palkkiin tehdessä on kuitenkin noudatettava valmistajan tai rakennesuunnittelijan ohjeita. I-palkilla saavutetaan sama kantavuus pienemmällä materiaalimäärällä kuin liimapuulla tai sahatavaralla ja siten sen hinta onkin kilpailukykyinen.