Olet täällä

Liimapuu (GLT)

 

Liimapuulla (GLT, Glue Laminated Timber) tarkoitetaan lamelleista liimaamalla valmistettua rakenteellista puutuotetta. Se koostuu vähintään kahdesta, enintään 45 mm paksusta sahatavaralamellista, joiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntainen. Liimapuukannatteet valmistetaan Suomessa männystä tai kuusesta. Painekyllästettävien rakenteiden valmistukseen kelpaa vain mänty.

Liimapuun enimmäiskorkeus on noin 2 m ja enimmäispituus noin 30 m. Enimmäismitat ovat valmistajakohtaisia. Lamellipaksuudet ovat yleensä 45 mm suorille kannatteille ja 33 mm taivutetuille.

Liimapuu voidaan koota saman lujuusluokan lamelleista, jolloin saadaan homogeenista liimapuuta. Yleensä liimapuupalkin uloimmille lamelleille kuitenkin tulee suurempi jännitys ja ne valmistetaan sen vuoksi parempaan lujuusluokkaan kuuluvasta puusta. Tällaista tuotetta kutsutaan yhdistetyksi liimapuuksi. Luokan tunnuksessa kirjain c tulee sanasta combined (liimapuu, jonka valmistuksessa on käytetty kahden lujuusluokan lamelleja) ja h sanasta homogeneous (kaikki lamellit ovat samaa lujuusluokkaa).

Liimapuun valmistuksen päävaiheet ovat: puutavaran kuivaus, lujuuslajittelu ja sormijatkaminen; lamellien höyläys, liiman levitys ja liimaus, kannatteiden höyläys ja muotoilu; pintakäsittely ja pakkaus.

Lujuusluokan GL30c yhdistetty liimapuu valmistetaan siten, että poikkileikkauksesta vähintään uloimman kuudesosan lamellit ovat ulkolamelleja. Luokan GL30c liimapuun ulkolamellit ovat lujuusluokan T22 mukaisia lamelleja ja sisälamellit lujuusluokan T15 tai T14 mukaisia. Homogeenisen liimapuun GL30h kaikki lamellit kuuluvat samaan lujuusluokkaan T22 tai T21.

Liimapuu on tavallisesti ympärihöylättyä ja sitä on saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä sekä painekyllästettynä.

Liimapuun hiiltymisnopeus on noin 0,6 mm/min.

Liimapuun käyttökohteita ovat erikokoiset pilarit ja palkit ja yhteen rinnakkain liitettynä myös laattamaiset rakenteet. Tavallisia käyttökohteita ovat muun muassa teollisuus-, varasto-, liikunta- ja liiketilojen suuren mittakaavan erillisrungot mutta myös pientalojen ja maatalousrakennusten rakenteet.

Laattamaisiksi koottuja limapuurakenteita käytetään muun muassa silloissa ja välipohjissa. Poikittaisjännitetty syrjälankkukansi liimapuusta koottuna on yleisin puusiltatyyppi esimerkiksi Norjassa Ruotsissa. Liimapuulankuista koottua matalataajuuslattiaa (ominaistaajuus Suomessa alle 9 Hz) käytetään melko yleisesti Keski-Euroopassa.

Tyypillisessä matalataajuuslattiassa kantavan rakenteen muodostavat kyljellään toisissaan kiinni olevat liimapuupalkit, jotka siten muodostavat yhtenäisen puulevyn. Liimapuutason päälle laitetaan massaksi soramurskekerros, sen päälle kova mineraalivilla, jonka päälle valetaan betoni-/kuitubetonikerros. Sähkö- ja (pienet) vesi- ja viemäriputkivedot voidaan hoitaa sorakerroksessa. Lattialämmitysputket puolestaan voidaan sijoittaa betonikerrokseen. Lattiatyypin käyttö Suomessa on kuitenkin hankalaa, koska meiltä puuttuu matalataajuuslattioiden mitoitusmenetelmä.

Liimapuun ominaisuudet määritellään standardin SFS-EN 14080 mukaisesti. Edellä mainitut vaatimukset täyttävälle liimapuulle suositellaan käytettäväksi lujuusluokkaa GL30c.

Havainnekuva Puuinfo, tuotekuva Versowood Oy

Varastopalkkiten mitat

Leveys Korkeus
  90 115 140 225 270 315 360 405 450 495
90 x     x x x x x    
115   x   x x x x x x x
140     x   x x x x    
165             x   x  

Halkaistu liimapuu; varastopalkkien mitat

Leveys Korkeus
  225 270 280* 300* 315 360 405
42 x x x x x x  
56 x x     x x x
66         x x x

 

*Toimitetaan erikoistilauksesta

 

Uusi pohjoismainen liimapuukäsikirja
Eurokoodijärjestelmän mukaiseksi uudistettu ja Suomeen sovellettu liimapuukäsikirja on julkaistu. Kirja on kolmiosainen verkkojulkaisu. Osat voi ladata puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/liimapuukasikirja -palvelusta.
OSA 1 antaa perustiedot liimapuun ominaisuuksista, valmistuksesta ja käytöstä rakentamiseen.
OSA 2 esittää yksityiskohtaisesti liimapuurakenteiden ja niiden liitosten suunnittelun perusteet.
OSA 3 esittelee tiivistetyssä muodossa mitoituksessa käytettävät yhtälöt, arvot ja suunnittelumenetelmät. Menetelmien käyttöä havainnollistetaan esimerkein. 
 

Liimattu sahatavara

Liimatulla sahatavaralla tarkoitetaan kahdesta tai useammasta sahatavara­kappaleesta liimaamalla valmistettua tuotetta, joka ei täytä liimapuun stan­dardeja. Tällaisia tuotteita käytetään sel­laisenaan kantavissa rakenteissa sekä aihioina erilaisille puutuotteille, kuten ik­kunan karmi, hirsi, paneeli jne. Liimattuja sahatavaratuotteita on saatavilla lujuus­lajiteltuna, valmiiksi pintakäsiteltyinä jne.

Esimerkkejä liimatuista sahatavaratuotteista: