Olet täällä

Puukuitulevy

Puukuitulevyt valmistetaan puukuiduista, jotka liitetään toisiinsa lämmön ja paineen avulla. Kuitujen tarttuminen toisiinsa saadaan aikaan huopautuksella sekä puun omilla tarttumisominaisuuksilla. Levyn pintakerroksen kuituja jauhetaan usein enemmän kuin keskikerroksen. Näin saadaan levyyn tasainen ja tiivis pinta. Liimaa ja muita lisäaineita voidaan käyttää parantamaan levyn ominaisuuksia ja tasoittamaan raaka-aineen ja valmistusmenetelmän erilaisuutta. Kuitulevyjen pääasiallinen raaka-aine on kuitenkin puukuitu, ja lisäaineiden määrä on tavallisesti alle 1 %.

Vettä hylkivänä liima-aineena käytetään tavallisesti parafiinia. Lujuutta parantavina sidosaineina käytetään tärkkelystä, keinohartseja ja kovettuvia öljyjä. Puukuitulevyjen pinnoitteena käytetään puuviilua, paperia, kangasta, muovia, lasikuitukangasta, metallia tai korkkia. 

Vakiopuukuitulevyt voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

 • huokoiset
 • kovat

Perusominaisuuksiltaan puukuitulevy on verrattavissa puuhun ja siinä on tallella puun kaikki hyvät ominaisuudet: lujuus, sitkeys ja lämpimyys. Lisäksi sillä on valmistustavan ansiosta seuraavia etuja:

 • tasa-aineinen, ei syynsuuntaa
 • tiivis, mutta hengittävä
 • helppo työstää ja nopea asentaa
 • toimii lisälämmöneristeenä
 • hinnaltaan kilpailukykyinen

Useat puukuitulevyvalmisteet on luokiteltu pintamateriaalien päästöluokkaan M1. Materiaaliluokitus sisältää sisätiloihin tarkoitettujen rakennusmateriaalien päästöjen raja-arvot ja niiden luokituksen. Luokkaan M1 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt alittavat tiukimmat vaatimukset.

Lisätietoa rakennusmateriaalien päästöluokituksesta.

Puukuitulevyt rakennusrungon osana

Tuulensuojalevyt

Lisäämällä huokoiseen puukuitulevyyn hartsia ja vahaa voidaan parantaa kuitulevyn säänkesto-ominaisuuksia. Näin käsitellyt levyt soveltuvat etenkin puurunkoisiin ulkoseiniin tuulensuojamateriaaliksi. Lisäksi ne jäykistävät seinärakennetta.

Tuulensuojalevyiksi tarkoitettuja levyjä valmistetaan sekä 12 mm että 25 mm paksuina. Tavallisimmat levykoot ovat 1200 x 2700 / 3000 mm. 25 mm paksu tuulensuojalevy ulkoseinärakenteessa soveltuu lujuus- ja eristysominaisuuksiensa puolesta hyvin ns. yksirunkorakentamiseen. Levyjen vähäisen lämmönjohtavuuden ansiosta ne muodostavat samalla kylmäkatkon rakenteisiin, ja parantavat rakenteen lämmöneristävyyttä.

Ulkoseinän tuulensuojan ohella niitä voidaan käyttää myös yläpohjan tuulensuojaksi. Etenkin kaltevissa yläpohjissa käytettäessä puhallettavia lämmöneristeitä kuten puukuituvillaa ns. ontelopuhalluksessa, soveltuvat säänkestävät puukuitulevyt hyvin ontelon yläpintaa rajaavaksi levyksi. 

Säänkestävät tuulensuojalevyt soveltuvat myös puurakenteisen kantavan ja ryömintätilaisen alapohjan (ns. rossipohjan) täytepohjalevyksi, jonka päälle alapohjan lämmöneriste asennetaan.

Sisäverhouslevyt

Sisäverhoukseen soveltuvia puukuitulevyjä ovat:

 • kaikki vakiopuukuitulevyt
 • sisäverhoukseen tarkoitetut edelleen työstetyt kuitulevyjalosteet, ns. sisustuslevyt

Sisäverhouksessa huomioon otettavia seikkoja:

Puukuitulevy soveltuu hyvin sisäverhoukseksi myös vapaa-ajan asuntoihin. Puukuitulevyä ei kuitenkaan suositella märkätiloihin eikä laatoituksen alustaksi.

Kuivissa sisätiloissa kuitulevyn kosteuseläminen on vähäistä. Huokoisen puukuitulevyn ”puskusaumat” voidaan myös tasoittaa umpeen, jolloin saadaan yhtenäinen saumaton seinäpinta Huokoiset puukuitulevyt ja rei’itetyt kovat puukuitulevyt soveltuvat sisäverhouksissa hyvin myös äänenvaimennukseen.

Käsittelemätön peruslevy

Huokoinen puukuitulevy (käsittelemätön peruslevy) soveltuu sekä sisäseinien että sisäkattojen verhouksiin ja ulkoseinän sisäpuoliseen lisälämmöneristämiseen. Levytykseen voidaan käyttää 12 mm paksua levyä joko yhtenä tai kahtena levykerroksena, tai 22 mm paksua levyä. Mikäli käytetään kahta levykerrosta, huolehditaan siitä, etteivät levyjen pystysaumat tule päällekkäin.Käsittelemättömät puukuitulevyt kuuluvat pintaluokkaan E.

Puukuitulevyt teollisuuskäyttöön ja jatkojalosteita

Teollisuuden (etenkin kaluste- ja oviteollisuus) käyttämät puukuitulevyt ovat tavallisesti kovia puukuitulevyjä (kovalevyjä) tai niiden eri tavoin pinnoitettuja jatkojalosteita.

Maalattuja kovalevyjä valmistetaan lähinnä puusepän- ja kalusteteollisuuden käyttöön. Ne soveltuvat myös näyttelyrakenteisiin ja sisustuskäyttöön. Niiden koko on tavallisesti 1220 x 2440/2745/3050 mm ja paksuus 3,0 mm, 4,8 mm, tai 6,0 mm.

Em. lisäksi puukuitulevyjen pinnoitteena voidaan käyttää puuviilua, paperia, kangasta, muovia, lasikuitukangasta, metallia tai korkkia.

Muita puukuitulevyn jatkojalosteita ovat lähinnä tiettyyn käyttötarkoitukseen valmistettavat ja käyttökohteesta riippuen eri tavoin pinnoitetut tai ”kyllästetyt” (vakio)puukuitulevyt. Esimerkiksi kovalevyjä toimitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan maalattuna, määrämittasahattuna, öljykarkaistuna, eri tavoin pinnoitettuna ja rei’itettynä.

MDF-levy (medium density fibreboard) valmistetaan puukuiduista liiman kanssa puristamalla. Liiman määrä vaihtelee tuotekohtaisesti. MDF-levy poikkeaa muista puukuitulevyistä valmistusmenetelmänsä ja liimapitoisuutensa vuoksi. Myös levyssä käytetyt puukuidut ovat hienojakoisempia. MDF-levyä käytetään etenkin kalusteteollisuudessa, mutta siitä valmistetaan myös sisäkäyttöön tarkoitettuja viilupintaisia tai maalattuja lista- ja paneelituotteita. MDF-levyä ei valmisteta Suomessa.

Hankinta

Puukuitulevyjä tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat:

 • paksuus nimellispaksuutena (mm)
 • levykoko (mm x mm)
 • levytyyppi (esimerkiksi kova puukuitulevy)
 • pinnoitetuissa kuitulevyjalosteissa joko tuotenimi tai molempien pintojen päällysteiden laatu ja paksuus (g/m 2 ) sekä reunojen suojaustapa ja -väri
 • mahdolliset lisätyöstöt ja niiden sijainti (esimerkiksi rei’itys)

Varastointi

Levyt suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi sekä kuivumiselta että kastumiselta, likaantumiselta, auringon valolta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Levyt varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle. Tarvittaessa käytetään aluspuita, jotka ovat noin 0,5 m:n etäisyydellä toisistaan. Levypino peitetään suojalevyllä.

Kovat ja öljykarkaistut puukuitulevyt on tavallisesti kostutettava ennen kiinnitystä. Kostutukseen tarvitaan vettä noin 0,25 l/m² . Levyjä säilytetään pinossa kostutetut pinnat vastakkain ja muoviin käärittynä noin 3 vuorokautta. Levyt kiinnitetään kosteina.

Puolikovia ja huokoisia puukuitulevyjä ei kostuteta vedellä vaan niitä tulee ilmastoida vähintään niin kosteassa tilassa kuin mihin ne rakenteissa joutuvat. Ilmastoitaessa levyt ladotaan välirimojen avulla irti toisistaan esimerkiksi seinää vasten. Ilmastointiaika on 2...3 vuorokautta.

Työstö

Sahaus

Levyjen sahaukseen soveltuu esimerkiksi pöytä- tai käsisirkkeli. Pienehköt sahaukset voidaan tehdä myös tavallisella käsisahalla. Kuviosahaukseen soveltuu hyvin pistosaha. Huokoista puukuitulevyä voidaan työstää myös terävällä veitsellä.

Rei’itys

Sisäverhoukseen käytettäviä kovia puukuitulevyjä voi tarvittaessa tilata myös valmiiksi rei’itettyinä. Rei’itettyjä levyjä käytetään tavallisesti akustisista- tai ulkonäkösyistä. Rei’itys tehdään koneellisesti ja levyjä tilattaessa tulee em. tilausohjeiden lisäksi mainita reiän koko ja reikäväli. Reiän koko voi olla esimerkiksi ø 4,8 tai 7,1 mm ja reikäväli esimerkiksi 19 tai 25 mm. Joillain toimittajilla saattaa olla tietyt vakioidut reikäkoot ja -välit, joten rei’itysvaihtoehdot on syytä selvittää ennen tilausta.

Taivutus

Puukuitulevystä voidaan tehdä myös kaarevia pintoja. Tarkoitukseen soveltuvat vain kovat kuitulevyt (ns. kovalevyt), joiden paksuuden tulisi olla enintään 4,8 mm. Ohjeellinen taivutussäde on noin 50 kertaa levyn paksuus, jolloin esimerkiksi 4,8 mm paksun levyn taivutussäde on noin 250 mm. Taivutetut levyt soveltuvat sisäverhousten ohella esimerkiksi kaarevien betonimuottien tekoon. Taivutettu levy kiinnitetään aina ruuvein.

Kiinnitys

Tuulensuojalevyt kiinnitetään puualustaan kuumasinkityin lankanauloin (tai hakasin). Naulojen pituuden tulee olla vähintään 35 mm / 12 mm levy ja 60 mm / 25 mm levy. Kiinnityspisteiden väli on levyn reunoilla noin 75...100 mm / 12 mm levy tai 200 mm / 25 mm levy, ja keskellä noin 150...200 mm / 12 mm levy tai noin 300 mm / 25 mm levy. Naulojen etäisyys levyn reunasta on min. 10 mm. Tuulensuojalevyt asennetaan runkotolppien suuntaisesti ja kiinnitetään kaikilta reunoiltaan runkoon.

Huokoiset puukuitulevyt kiinnitetään puualustaan nauloilla. Naulojen pituuden tulee olla vähintään 40 mm / 12 mm levy ja 60 mm / 22 mm levy. Mikäli seinään tulee kaksinkertainen 12 mm levytys, naulataan päällimmäiset levyt 75 - 100 mm pitkillä nauloilla.

Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan noin 150 mm välein ja keskeltä noin 300 mm välein, naulariviväli n. 400 mm. Naulojen etäisyys levyn reunasta on n. 20 mm. Kovat puukuitulevyt kiinnitetään nauloilla, ruuveilla, hakasilla ja/tai liimalla. Naulojen pituuden tulee olla vähintään 3 kertaa levyn paksuus, ei kuitenkaan alle 30 mm ja ruuvien pituuden vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus, ei kuitenkaan alle 25 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan noin 100 mm:n välein ja keskeltä noin 150...200 mm:n välein. Kiinnikkeiden etäisyys levyn reunasta on n. 10 mm.

Pintakäsittely

Puukuitulevyjä voidaan maalata, tapetoida ja laminoida. Levyjen maalaukseen sopivat kaikki yleisimmät puupintojen sisämaalaukseen tarkoitetut tuotteet.

Kovat puukuitulevyt soveltuvat maalattavaksi sellaisenaan. Huokoisten puukuitulevyjen maalaus edellyttää pohjustusta, jossa levyjen pinta maalataan ohuesti kertaalleen valkoisella sisäpohjamaalilla tai esiliisteröidään tapettiliisterillä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tehtaalla jo valmiiksi pohjamaalattuja levyjä.

Pohjustuksen jälkeen levyjen saumat hiotaan tasaisiksi (tarvittaessa käytetään hieman tasoitetta levysaumoihin ja naulojen kantakoloihin. Ohut paperinauha (esim. laskukonenauha) kastellaan vedessä ja kiinnitetään pystysaumoihin. Levyt ”tapetoidaan” makulatuuripaperilla ja maalataan kahteen kertaan halutulla pintamaalilla. Pinnoitukseen (maalausalustaksi) voidaan käyttää myös lasikuitutapettia tai ns. maalaustapettia.

Huokoisella puukuitulevyllä verhoillut seinäpinnat voidaan myös tapetoida. Jos seinät tapetoidaan struktuuri-, vinyyli- tai duplex-paperitapetilla, tehdään pohjatyöt samoin kuin makulatuuripaperia käytettäessä. Täysin sileää ja ohutta vinyyli- tai paperitapettia käytettäessä pinnoitetaan levyt ensin makulatuuripaperilla ja sen jälkeen tapetoidaan normaalisti. Lisäksi tapetoitaessa tulee huomioida tapetin valmistajan antamat mahdolliset erityisohjeet.

Puukuitulevyn uudelleen käyttö ja hävittäminen

Uusiokäyttö

Mikäli levyt ovat ehjiä ja kuivia, voidaan puukuitulevyjä tapauskohtaisesti harkiten käyttää uudelleen. Uusiokäyttö onkin suositeltavin tapa puukuitulevyjen ”hävittämiseksi”.

Hävittäminen

Koska puukuitulevyt ovat pääasiassa puhdasta luonnonpuuta, ne voidaan hävittää hautaamalla maahan, kompostoimalla, toimittamalla kaatopaikalle tai polttaa. Pintakäsittelemättömät puukuitulevyt voidaan polttaa tavallisissa tulisijoissa mieluiten muun polttopuun yhteydessä.

Puukuitulevyn käyttökohteita

Rakentaminen

 • vesikaton aluskatteettuulensuoja- ja täytepohjalevytykset
 • sisäverhoukset
 • lisälämmöneristys
 • betonimuotit ja muut tilapäiset rakenteet
 • (esim. työmaa-aidat, suojalevytykset)

Rakennusteollisuus

 • palkkien uumalevyinä
 • kiintokalusteiden taustalevyt
 • ikkunakarmien pintamateriaali

Kuljetusvälineet

 • autojen sisustukset

Muita käyttökohteita·

 • pakkaukset
 • messurakenteet