Olet täällä

Puutavara - sanastoa ja käsitteitä

Sahatavara
Yleisnimitys kaikilta sivuilta sahatulle puutavaralle.

Höylätavara 
Yleisnimitys vähintään kolmelta sivulta höylätylle puutavaralle.

Pelkka
Puutavarakappale, joka valmistetaan sahaamalla tukin sivut pois ainoastaan kahdelta vastakkaiselta puolelta. Pelkka voidaan valmistaa myös pelkkahakkurilla.

Läpisahattu (tuppeen sahattu) puutavara
Puutavara, joka on särmäämätöntä, ainoastaan lappeiltaan sahapintaista sagatavaraa.

Sydänvapaa sahaus
Sahaustapa, jolla tuotetaan puun ydintä sisältämätöntä sahatavaraa.

Sydänkappale
Puutavarakappale, joka saadaan tukin keskeltä. Sydänkappale sisältää puun ytimen.

Sydäntavara
Sahatavara, joka valmistetaan tukin keskiosasta.

Pintatavara
Sahatavara, joka valmistetaan tukin keskiosan ulkopuolelta.

Hienosahattu pinta
Pinnan struktuuri, joka syntyy vannesahauksella kuivasta puutavara-aihiosta tai joka tehdään erillisellä laitteella esimerkiksi höyläyksen yhteydessä.

Karkeahöyläys
Höyläystapa, jossa käytetään suurta syöttönopeutta ja pientä höyläyssyvyyttä. Näistä johtuen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Sileähöyläys
Höyläystapa, jossa höyläysjälki on sileää eikä tuotteessa näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Mitallistettu sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on karkeahöylätty mittatarkaksi.

Ympärihöylätty sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on sileähöylätty kaikilta sivuilta.

Muotohöylätty sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on sileähöylätty ja/tai karkeahöylätty suorakaiteesta poikkeavaan muotoon.

Lape
Sahatavarakappaleen leveämpi sivu.

Käyttölape
Näkyviin jäävä lape.

Takalape
Se lape, joka ei ole tarkoitettu näkyviin.

Ponttilauta (paneeli)
Muotohöylätty lauta, jonka toisella syrjällä on ura ja toisella syrjällä kieli. Ura ja kieli voivat sijaita syrjän keskellä (täysipontti) tai syrjän reunassa (puolipontti).

Raakaponttilauta
Ponttilauta, jonka käyttölape on sahapintainen ja takalape karkeahöylätty.

Lista 
Paksuus ja leveys alle 75 mm. Höyläpinta.

Rima 
Paksuus ja leveys alle 75 mm. Sahapinta.

Lauta 
Paksuus enintään 38 mm, leveys vähintään 75 mm.

Soiro 
Paksuus yli 38 mm ja enintään 75 mm, leveys 75-175 mm.

Lankku
Paksuus yli 38 mm mutta alle 100 mm, leveys yli 75 mm.

Parru 
Sekä paksuus että leveys vähintään 75 mm.

Syrjä
Kapeampi sivu.

Särmä
Pituussuuntainen kulma

Lämpökäsitelty puutavara
Puutavaran jatkojaloste, joka valmistetaan lämpökäsittelyprosessilla. Prosessissa puun ominaisuuksia muutetaan lämmön avulla.

Painekyllästetty puutavara
Puutavaran jatkojaloste, jossa puunsuoja-aineet on viety puun sisään ylipaineen avulla.

Liimapuu 
Sahatavaran jatkojaloste, joka valmistetaan liimaamalla vähintään neljästä, enintään 45 mm paksusta lamellista. Lamellit ovat päällekkäin ja niiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntaan. Liimapuun tulee täyttää standardien SFS-EN 14080 ja SFS-EN 386 vaatimukset.

Liimattu sahatavara
Sahatavaran jatkojaloste, joka valmistetaan liimaamalla, mutta ei täytä liimapuun standardeja.

Viilupuu (LVL= Laminated Veneer Lumber) 
Puutuote, joka valmistetaan liimaamalla vähintään viidestä, enintään 6 mm paksusta viilusta. Viilujen syysuunta on viilupuutuotteen pituussuuntaan. Viilupuun tulee täyttää standardin SFS-EN 14374 vaatimukset.

Tiheäsyinen sahatavara
Sahatavara, jonka vuosilustojen tiheys täyttää alla olevassa kuvassa esitetyt raja-arvot. Raja-arvot koskevat pohjoismaisen sahauskäytännön mukaan tuotettua sahatavaraa. Mittaus tehdään alueelta, joka on vähintään 20 mm:n etäisyydellä puun ytimestä.