Olet täällä

Puulajit

Suomessa 97 prosenttia metsissä olevasta puusta on mäntyä, kuusta ja koivua. Puolet metsistä on mäntymetsiä. Kaikkiaan maassamme kasvaa kolmisenkymmentä puulajia. Valtaosa Suomen metsistä on sekametsiä eli niissä kasvaa useampaa kuin yhtä puulajia.

Suurin osa Suomea kuuluu kasvimaantieteessä pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Vain Ahvenanmaa ja lounaisin osa manner-Suomea kuuluvat lauhkean vyöhykkeen sekametsiin. Pohjoisen havumetsävyöhykkeellä maaperä on vähäravinteista ja hapanta, ja metsää muodostavia puulajeja on vähän.

Yleisimmät kotimaiset puulajit ovat mänty, kuusi ja koivu. Muita kotimaisia puulajeja ovat mm. haapa, leppä, pihlaja, kataja, vaahtera ja lehtikuusi. Puulajien ulkonäkö ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti, joka mahdollistaa puun käytön materiaalina eri tarkoituksiin.

Tiheyden mukaan luokiteltuna puuaineeltaan kevyitä (kuivatuoretiheys 300-450 kg/m3 ) ovat kuusi, mänty, haapa, lehtikuusi, tervaleppä ja lehmus. Muut kotimaiset puulajit ovat tiheydeltään keskiraskaita (450-600 kg/m3 ). Kevyet puulajit ovat yleensä pinnaltaan pehmeitä ja kestävät heikommin mekaanista kulutusta kuin raskaat puulajit. Tiheät ja raskaat puulajit ovat taas kovia ja kestävät hyvin kulutusta pinnoissa sekä kalusteiden rakenteissa ja liitoksissa. Kotimaisista puulajeista puuaineeltaan kovia ovat mm. saarni ja tammi sekä keskikovia jalava ja pihlaja. Yleisimpiä tuontipuulajeja ovat tammi, pähkinä ja pyökki.

HAAPA - POPULUS TREMULA 

 

RAKENNE / YLEISTÄ

Haapa kuuluu hajaputkiloisiin lehtipuihin. Putkilot ovat pieniä ja ydinsäteet ohuita. Tavallisen haavan kuidunpituus on n. 0,95 mm. haavan puuaine on suhteellisen pehmeää ja kevyttä. Haavan puuaineessa on tuoreena melko voimakas tuoksu. 

VÄRI

Koko puu pintapuuta, valkeasta vaaleanharmaaseen

MEKAANISET OMINAISUUDET

 

Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan) 

n. 39 MPa

Taivutuslujuus (σbB)

n. 51 MPa

Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan)

-

Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan)

n. 1,7 MPa

Leikkauslujuus (τaB9)

n. 6,7 MPa

Iskulujuus (α)

n. 39 kJ/m2

Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan)

n. 1,1 

Kovuus (HB syiden suuntaan)

n. 2,3

Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan)

-

Kovuus (HJ syiden suuntaan)

-

Kimmomoduuli (Eb syiden suuntaan)

7600 MPa

FYSIKAALISET OMINAISUUDET

 

Tiheys kuivana (ro)

360…450…560 kg/m3

Tiheys 12-15% kosteana (r12-15)

400…490…600 kg/m3

Huokoisuus (c)

n. 70 %

Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1)

-

Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr)

n. 3,5 %

Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt)

n. 8,5 %

KÄSITELTÄVYYS

 

Työstettävyys

Hyvä; kuitenkin vaaditaan terävät työkalut ja sahanterissä suuri haritus; vetopuun leikkuujälki on usein huopamaisesti karhea; leikattavuus ja sorvattavuus hyvät; pieni päästökulma ja suuri leikkuunopeus parantavat pinnanlaatua

Kuivattavuus

Hyvä

Liimattavuus

Hyvä

Pintakäsiteltävyys

Hyvä; petsattavissa, kiillotettavuus huono

Kestävyys

Vähäinen; altis sienille ja hyönteisille; ei säänkestävä

KÄYTTÖ

Erityisesti sorvattuna viiluina vanerilevyihin, lastu- ja kuitulevyihin, paperi-, selluloosa- ja tulitikkuteollisuuteen, laatikoihin, lentokoneen- ja veneenrakennukseen, puukenkiin, soittimiin, leikkikaluihin.

 

HARMAALEPPÄ - ALNUS INCANA  

 

RAKENNE / YLEISTÄ Harmaaleppä on hajaputkiloinen puulaji, eli sen putkilot ovat jakaantuneet tasaisesti läpi koko vuosiluston. Putkiloita ja ydinsäteitä ei voi erottaa paljain silmin. Niin sanotut valeydinsäteet eli useamman ydinsäteen kimput sen sijaan näkyvät paljain silmin. Vuosilustot erottuvat heikosti. Harmaalepän puuaine on yleensä suorasyistä, tasalaatuista, haurasta ja tervaleppää pehmeämpää ja kevyempää. Puuaineen kuidun pituus on keskimäärin 0,9 mm. 
VÄRI Pintapuu ja sydänpuu samanväriset; Punertavanvalkoinen; vaaleampi kuin tervaleppä
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  -
Taivutuslujuus (σbB) -
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) -
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) -
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) -
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Soveltuu erityisesti sorvaus- ja veistotöihin
Kuivattavuus Halkeaa helposti; kuivana kestävämpää
Liimattavuus -
Pintakäsiteltävyys Erittäin helppoa pintakäsitellä; Höylätyt pinnat kauniita ja sileitä
Kestävyys Ei kestä kostean ja kuivan vaihteluita; altis hyönteistuholle
KÄYTTÖ Panelointiin, lauteisiin, piiloon jäävin rakenteisiin, soittimiin, koriste-esineisiin, puusepäntuotteisiin, pakkauksiin ja savustuspuruksi.

KATAJA - JUNIPERUS COMMUNIS  

 

RAKENNE / YLEISTÄ Katajan runko ei ole tasaisen liereä, vaan ainakin vanhemmiten pitkittäisesti uurteinen. Tämä johtuu jällen epätasaisesta toiminnasta varren eri osissa. Nuoressa rungossa vuosilustot ovat melko samankeskiset, kauttaaltaan yhtä leveät. Vanhassa rungossa lustot ovat sen sijaan loivan aaltomaiset, välillä kapeat välillä leveät. Katajan sekundäärinen eli jällestä syntynyt puu on muodostunut lähes yksinomaan trakeideista eli putkisoluista. Vuosilustorenkaat erottuvat puussa selvästi. Katajan puuaineessa on myös pitkänomaisia puutylppysoluja. Katajapuun aromaattinen tuoksu johtuu puutylppysolujen sisätämästä öljystä. pihkatiehyitä katajassa ei ole. 
VÄRI Pintapuu ja sydänpuu eivät erotu toisistaan voimakkaasti; pintapuu on melko ohut, punertavankeltainen; sydänpuu vaalean keltaisenruskea, usein hieman punavioletin sävyinen ja himmeäkiiltoinen
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  44 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 64 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 69 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) 2,2…2,8
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 450 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 470 kg/m3
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,2 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) 3,0 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) 4,5 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Helppoa kaikilla työvälineillä; sorvattavuus hyvä; liitokset helppotöistä ja kestäviä
Kuivattavuus Hidas, ei taipumusta halkeiluun eikä kieroutumiseen
Liimattavuus -
Pintakäsiteltävyys -
Kestävyys -
KÄYTTÖ Huoneistojen sisäosien viimeistelyyn, parketteihin, astioihin, kävelykeppeihin, piipunvarsiin, hammastikkuihin, lautasiin, lusikoihin, pikareihin, erikoishuonekaluihin, lyijykyniin

 

KOIVU - BETULA PENDULA (PETULA PUBESCENS)   

 

RAKENNE / YLEISTÄ Hieskoivu (Petula pubescens, kuvassa) ja Rauduskoivu (Betula pendula) on rakenteeltaan ja ulkonäöltään melkein sama, mutta hieskoivu on pehmeämpää, vähemmän sitkeää ja teknisiltä ominaisuuksilta hieman heikompaa kuin rauduskoivu. Hieskoivua ja rauduskoivua ei erotella käytön eikä kaupan kannalta toisistaan, vaan ne käyvät metsätaloudessa yhteisellä nimellä koivu. Sydän- ja pintapuun välillä ei ole suuria eroja. Koivulla ei ole varsinaista sydänpuuta, mutta vanhoissa yksilöissä on puun keskiosassa kuolleita parenkyymisoluja. Koivun puuaine on vaaleaa eikä sen kevät- ja kesäpuun välillä ole huomattavaa eroa. Koivun puuaine on hienoa, yhtäläistä, kuvioltaan suoraa ja sileää. 
VÄRI Pintapuu; kellahtavanvalkoista tai punertavanvalkoista; vanhempana saattaa olla ruskea sydän. 
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  37…50…98 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 75…144…152 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 34…134…265 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) n. 6,9 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 12…14 MPa
Iskulujuus (α) 44…98…128 kJ/m3
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) 2,2…2,7
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) 5500 N
Kovuus (HJ syiden suuntaan) 3600…5800…6200 N
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 14200…16200 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 460…610…800… kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 510…650…830 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 59 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,6 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 5,3 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 7,8 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä; optimaalinen leikkuunopeus 28…33 m/s, sorvattavuus erittäin hyvä
Kuivattavuus Hyvä; kuitenkin taipumusta kieroutumiseen
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Oikein hyvä; polyesterilakkavaurioita voi esiintyä
Muuta Höyrytys aiheuttaa kelta- tai puntavärjäytymistä; haponkestävä; puu biologisesti vaikuttava; sinistyminen metallikorroosion vaikutuksesta mahdollista 
Kestävyys Vähäinen: altis sienille ja hyönteisille, hyvin nopeasti lahoava; ei säänkestävä
KÄYTTÖ Eniten käytetty sorvattuna vaneriin, huonekaluihin, laudoituksiin ja parketteihin, selluloosa- ja paperiteollisuudelle, lastulevy- ja kuitulevyteollisuudelle, urheiluvälineisiin, lentokoneenrakennukseen, laatikoihin, puoliin, puunauloihin, työkaluihin, veistoon ja sorvaukseen

 

KUUSI - PICEA ABIES  

 

RAKENNE / YLEISTÄ Kuusen puuaine on kevyttä. Pintapuun tunnistaa usein pihkavuodon ansiosta. Vuosilustot ovat kaikissa leikkauksissa selvästi erottuvia. Puun ollessa tuore sitä ei voi kyllästää. Puuaine on koostunut 95-prosenttisesti trakeideista, jotka ovat puutuneita ja kuolleita putkisoluja. Kevätpuun trakeidit ovat suurisoluisempia ja muodostavat veden johtoverkon. Paksumpiseinäiset kesäpuun solut vahvistavat runkoa mekaanisesti. Trakeidin pituus on noin 3,4-4 mm. Trakeiden lisäksi kuusella on kolmenlaisia parenkyymi-, eli tylppysoluja, jotka huolehtivat puun kasvutoiminnoista, varastoivat rakennusaineita ja muuttavat niitä toiseen muotoon.
VÄRI Pintapuu ja sydänpuu tuskin erottuvia, värillistä sydänpuuta ei esiinny; puuaine on hyvin vaalean kellertävänruskeaa, usein myös melkein vaaleahkoa, eikä siinä esiinny erityistä kuviointia
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  34…49…77 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 48…76…133 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 21…88…240 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) 1,5…2,7..3,9 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 3,9…6,6…11,8 MPa
Iskulujuus (α) 10…45…108 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) n. 1,2
Kovuus (HB syiden suuntaan) n. 3,2
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 7200…10800…21000 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 300…430…640 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 330…470…680 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 71 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,3 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 3,6 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 3,2 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä; helppo sorvata, ruuvata ja halkaista (kuolleet oksat kovia ja helposti irtoavia)
Kuivattavuus Hyvä; vähäinen taipumus kieroutumiseen ja halkeamiseen
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsauskelpoinen, kuitenkin vaikea kiillottaa
Muuta Vaikea kyllästää; jokseenkin hapon- ja emäksenkestävä
Kestävyys Vähäinen, altis sienille ja hyönteisille, ei säänkestävä
KÄYTTÖ Sorvattuna vaneriin ja pintaviilutuksiin, panelointiin, sisä- ja ulkorakenteisiin, kattotuoleihin, lattioihin, portaisiin, vesi-, silta-, maa- ja kaivosrakentamiseen, mastoihin, soittimiin, lastuvillaan, laatikoihin, paperi-, selluloosa-, lastulevy- ja kuitulevyteollisuuden raaka-aineeksi

 

LEHMUS - TILIA CORDATA  

 

RAKENNE / YLEISTÄ Lehmuspuu on mikroskoopilla tarkastettuna hyvin hataran näköistä. Putkilot ovat isoja ja niitä on paljon. Niinpä lehmuksen puuaine on kevyttä, pehmeää, helposti vuoltavaa ja karkeasyistä, mutta yhtenäistä. Lehmukselta puuttuu lylyn eli painepuun muodostuskyky ja siksi oksat taipuvat alaspäin.
VÄRI Pintapuu ja sydänpuu tuskin erottuvia; puuaine on melkein valkoista, kellertävään tai myös punertavaan vivahtava, toisinaan vaalean ruskehtava, vihertäviä juovia tai läiskiä
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  26…51…77 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 45…104…144 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 23…83…142 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) 4,9...5,7…5,9 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 3,9…4,4…5,9 MPa
Iskulujuus (α) 49…128 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) 1,3…1,6…2,0
Kovuus (HB syiden suuntaan) 2,7…3,8…4,7 
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 5700…7300…16900
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 320…490…560 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 320…490…560 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 68 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,3 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 5,5 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 9,1 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä; leikkauskelpoinen, sorvattavuus ja veistettävyys erityisen hyvät; helppo halkaista, naulata ja ruuvata
Kuivattavuus Hyvä; taipumus värjäytymiseen ja säröilemiseen, hidas kuivumaan; (sahatavara; tekninen kuivaus alle 60 °C, suhteellinen kosteus alle 65 %)
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsauskelpoinen
Kestävyys Pinta- ja sydänpuulla vähäinen; altis sienille ja hyönteisille; ei säänkestävä  
KÄYTTÖ Kuitulevyyn, selluloosateollisuuteen, lastuvillan ja tulitikkujen valmistukseen, piirrustuslaitteisiin, valumalleihin, hattumuotteihin, ebenholz-jäljitelmiin, laatikoihin, puliin, tynnyrin tulppiin, leluihin, halkaisutuotteisiin, erinomaista puuhiiltä, erityisesti piirrustushiiltä; sorvaukseen ja veistoon; kuoresta saadaan niintä sideaineeksi

 

LEHTIKUUSI - LARIX DECIDUA  

 
RAKENNE / YLEISTÄ Oksat ja vuosilustot erottuvat puuaineesta hyvin selvästi. Puuaine on kovanpuoleista ja siinä ei esiinny helposti halkeamia tai kierteisyyttä. Lehtikuusi on lahonkestävä. 
VÄRI Pintapuu kellertävää; sydänpuu punertavaa
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  -
Taivutuslujuus (σbB) -
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) -
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) -
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) -
Huokoisuus (c)  
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys -
Kuivattavuus -
Liimattavuus -
Pintakäsiteltävyys -
Muuta -
Kestävyys Kestää hyvin ulkoilmaa ja vettä 
KÄYTTÖ Paneeleihin, laitureihin, terasseihin, siltoihin, pihakalusteisiin, puusepäntöihin

 

MÄNTY - PINUS SILVESTRIS 

 

RAKENNE / YLEISTÄ Männyn puuaine on koostunut 93%:sesti trakeideista, jotka ovat puutuneita , kuolleita soluja. Niiden pituus on keskimäärin 2,9 mm (1,4-4,4 mm) ja paksuus noin sadasosa pituudesta. Lisäksi männyllä on elävässä pintapuussa trakeideja suhteellisesti lyhyempinä parenkyymi- eli tylppysoluja. Puun ja kuoren välissä sijaitsee jälsi, jonka solut jakaantvat lähinnä sisällepäin puun kasvaessa paksuutta. Männyn pintapuu ja sydänpuu erottuvat aina selvästi. Sydänpuun osuus on vanhoilla puilla 50-60% rungon poikkileikkauksen pinta-alasta. Vuosilustot erottuvat varsinkin poikkileikkauksessa tumman kesäpuun ansiosta. Puuaineella on tuoreena miellyttävä pihkan tuoksu, muttei mitään erikoista makua. Rakenteeltaan se on suorasyistä ja ulkonäöltään karkeahkoa. Puuaine ei ole niin lujaa ja taipuisaa kuin esimerkiksi koivulla.
VÄRI Pintapuukerroksen paksuus vaihteleva, kellertävänvalkoinen tai punertavan valkoinen; sydänpuu punertavankeltaisesta ruskeanpunaiseen; mänty tummenee ilman vaikutuksesta
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  34…54…92 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 40…98…202… MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 34…102…192 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) 1,0…2,9…4,3 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 6,0…9,8…14,3 MPa
Iskulujuus (α) 15…39…128 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) 1,3…1,9…2,4 
Kovuus (HB syiden suuntaan) 2,5…4,0…7,2 
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) 2450 N
Kovuus (HJ syiden suuntaan) 2950 N
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 6800…11800…19700 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 300…490…860… kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 330…520…890 kg/m3
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,4 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 0,4 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 7,7 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä; optimaalinen leikkuunopeus n. 33 m/s; leikkuu- ja sorvauskelpoinen  
Kuivattavuus Hyvä; alle 25% puun kosteudessa ja 20 °...30°C lämpötilassa sinistymisvaara 
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Oksaisuudesta ja pihkapitoiSuudesta saattaa olla haittaa; kiilloitettavuus huono
Muuta Pintapuu helppo kyllästää
Kestävyys Sydänpuu hyvin kestävä, pintapuu altis sienille ja hyönteisille
KÄYTTÖ Leikattuna ja sorvattuna pintaviilutuksiin ja vaneriin, paneeleihin, listoihin, sisä- ja ulkorakenteisiin, laivanrakennukseen, mastoihin ja ratapölkkyihin, paperi- ja selluloosateollisuuteen, lastu- ja kuitulevyteollisuuteen, lastuvillaan, laatikoihin ja säiliöihin, puuhiileen

 

PIHLAJA - SORBUS AUCUPARIA  

 

RAKENNE / YLEISTÄ Pihlaja on hajaputkiloinen puulaji. Sen puusyyt ovat ohuita ja lyhyitä, keskimääräinen kuidunpituus on 0,9 mm. Puuainetta kuvaillaan keskiraskaaksi, keskikovaksi, sitkeäksi, vaikeaksi halkaistavaksi ja taipuisaksi, mutta vähän kimmoisaksi. Puuaine kutistuu ja paisuu voimakkaasti. Se on sileää, pituuden suuntaisessa leikkauksessa hieman kiiltävää ja kauniskuvioista. Kellanruskea keskiosa syntyy pihlajalle jo varsin nuorena, jolloin varsinaisesta sydänpuun muodostumisesta ei voi puhua. Vuosilustot erottuvat hyvin, koska niitä rajaavat selväpiirteiset tummat viivat. 
VÄRI Pinta- ja sydänpuu eriväriset; pintapuu on punertavanvalkoinen tai kellertävä; sydänpuu on kellanruskea
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  54 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 96 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) -
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 500…600 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) -
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä; sorvaus, petsaus ja vahaukset onnistuvat hyvin
Kuivattavuus -
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys -
Kestävyys Ei sovi ulkokäyttöön; ei lahoa helposti; Pihlajamarjakoi ja muut hyönteiset tuhoavat marjan sisällä olevia siemeniä
KÄYTTÖ Huonekalut, ovet, paneelit, puuseppäteollisuuteen; koriste- ja käyttöesineisiin, astioihin

 

RAITA - SALIX CAPREA 

 

RAKENNE / YLEISTÄ Raidan puuaineen tiheys on kotimaisista puulajeistamme kolmanneksi suurin heti koivun ja pihlajan jälkeen. Raidan puuainekselle on ominaista pehmeys, sitkeys ja kimmoisuus. Raidan suuresta ligniinipitoisuudesta johtuen siitä keitetyn sulfaattisellun saanto on pienempi kuin koivumassan saanto.
VÄRI Pintapuu kellanvalkoinen; Sydänpuu vaaleanpunertava tai ruskeahko
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  -
Taivutuslujuus (σbB) -
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) -
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) -
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) -
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Kelvollinen työstettävä; vaikeasti halkaistavaa; hyvä sorvaukseen
Kuivattavuus Kuivuessa halkeilee helposti
Liimattavuus -
Pintakäsiteltävyys -
Kestävyys Altis sienille ja hyönteisille; Ulkona ollessaan lahoaa herkästi
KÄYTTÖ Huonekaluihin, liitoksiin, koriste- ja käyttöesineisiin, veistotöihin, kuksoihin, puukon kahvoihin; Kuorta käytetään nahkojen parkitukseen, punontatöihin ja värjäykseen

SAARNI - FRAXINUS EXCELSIOR

 

RAKENNE / YLEISTÄ Saarni on kehäputkiloinen lehtipuu, jonka putkiloiden koko on tangentin suunnassa jokseenkin muuttumaton, mutta pienenee selvästi kevätpuusta kesäpuuhun päin. 1,5-12,0 mm leveät vuosilustot erottuvat selvästi kaikissa leikkauksissa. puuaine on rakenteeltaan enimmäkseen ohut-, pitkä- ja suorasyistä. Sydänpuu ja pintapuu ovat vaikeasti erottuvia. Pintapuu on paksu. Vasta iän mukana, yli 60- vuotiailla puilla, syntyy selvä sydänpuumuodostuma, joka erottuu pintapuusta terävästi harmaana, vaaleanruskeana tai oliivin värisenä. Puuaine on hyvin koristeellista.  
VÄRI Pintapuu on valkeahko, leveä; sydänpuu kellertävästä punertavanvalkoiseen, myöhemmin kirkkaanruskea, erilaiset värivyöhykkeet aiheuttavat usein epäsäännöllisiä juovia; pinta- ja sydänpuun raja ei aina selvä
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  23…51…79 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 57…118…206 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 69…162…287 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) 6,9…11,0 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 8,8…11,8…14,3 MPa
Iskulujuus (α) 10…67…245 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) n. 4,1
Kovuus (HB syiden suuntaan) 3,6…6,5…10,0
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) n. 6700 N
Kovuus (HJ syiden suuntaan) 4000…7300…11300 MPa
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 4300…13100…17800 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 410…650…820 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 450…690…860 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 57 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,2 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 5,0 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 8,0 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Tiheillä puilla on taipumus höylättäessä repeytyä; leikkaus- ja sorvauskelpoinen
Kuivattavuus Hyvä; keinokuIvausta pidetään parempana
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsattavuus hyvä, kiillotettavuus kuitenkin hyvä
Muuta Vaikea kyllästää
Kestävyys Vähäinen, erityisesti ulkoilmassa; ei säänkestävä 
KÄYTTÖ Erityisesti leikkuu- ja sorvauspuu,  huonekaluihin, laudoituksiin, parketteihin, keskiraskaisiin rakenteisiin etupäässä sisällä, urheiluvälineisiin, työkalujen varsiin, puoliin, tynnyreihin, veneenrakennukseen, koneenrakennukseen, kulkuneuvoihin, tavaravaunuihin ja lentokoneenrakennukseen, veisto- ja sorvaustöihin

 

TAMMI - QUERCUS ROBUR 

 

RAKENNE / YLEISTÄ Tammi on kehäputkiloinen puulaji. Kevätpuun suuret vuosilustot erottuvat poikkileikkauksessa yhtenäisenä renkaana, vaikka vuosilustot eivät paljain silmin tarkasteltuna erotu selvärajaisina. Mitä leveämmät vuosilustot puuaineessa on, sitä kovempaa on puuaines. Tammen puuaineelle tuovat väriä ja eloisuutta leveät ydinsäteet, jotka erottuvat säteensuuntaisessa leikkauksessa tummina ja vaaleina juovina. Rakenne vaihtelee kasvupaikan ja iän mukaan, se voi olla suora- tai kierresyistä ja kapea- tai leveälustosta. Puuaine on painavaa, lujaa, kovaa, ja sitkeää. Tammipuussa ei saa käyttää teräsnauloja tai ruuveja, vaan mielummin messinkiä. Parkkihappoinen puuaines syövyttää rautaa värjäännyttäen puun tummansiniseksi tai mustaksi. 
VÄRI Pintapuu kellertävänvalkoista; sydänpuu harmaankeltaisesta kellertäväruskeaan, tummentuu käsittelemättömänä vaalean- tai tummanruskeaksi
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  47…62…69 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 73…97…115 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 49…88…177 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) 2,5…3,9…9,4 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 5,9…10,8…12,7 MPa
Iskulujuus (α) 10…59…157 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) n. 3,4
Kovuus (HB syiden suuntaan) n. 6,6
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) n. 5500 N
Kovuus (HJ syiden suuntaan) n. 6500 N
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 9000…12000…13200 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 390…650…930 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 430…690…960 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 57 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,4 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) 4,0...4,6 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) 7,8…10,0 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Yleensä hyvä, vuosirengasvälistä riippuvainen; optimaalinen leikkausnopeus 33 m/s 
Kuivattavuus Suhteellisen hyvä, taipumus halkeiluun ja kieroutumiseen, tästä johtuen hidas kuivaus
Liimattavuus Yleensä hyvä, tahramuodostus liima-alkaleilla on mahdollista
Pintakäsiteltävyys Hyvä
Kestävyys Pintapuulla vähäinen, sydänpuulla kestävää, myös vedessä; säänkestävä
KÄYTTÖ Eniten käytetty leikattuna pintaviilutuksiin, huonekaluihin, laudoituksiin ja parketteihin, keskiraskaisiin rakenteisiin talon-, sillan-, vesi-, laivan-, koneen- ja kulkuneuvorakentamisessa, ratapölkkyihin ja tynnyreihin, sorvaus- ja veistotöihin

 

TERVALEPPÄ - ALNUS GLUTINOSA 

 

RAKENNE / YLEISTÄ Tervalepän puuaines on pehmeätä ja kevyttä sekä vähän liikkuvaa. Pinta- ja sydänpuu ovat samanvärisiä. Tuoreena tervaleppä lahoaa helposti. Se palaa hyvin hitaasti.
VÄRI Koko puu pintapuuta; valkoista tai punertavanvalkoista; kaadon jälkeen ilman vaikutuksesta melkein oranssinpunainen, sitten punertavanvalkoisesta ruskeanpunaiseen, tummenee
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  30…54…76 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 43…95…169 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 54…92..137 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) 6,8…7,2…7,7 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 2,9…4,4…5,4 MPa
Iskulujuus (α) 25…53…106 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) 0,7…0,8 (1,7)
Kovuus (HB syiden suuntaan) 3,3…3,8
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 9300…11500 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 450…510…600 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 490…550…640 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 71 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,5 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 4,4 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 9,3 %
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä; sileät pinnat saavutettavissa, leikkaus- ja sorvauskelpoinen, halkaistavuus hyvä
Kuivattavuus Hyvä; ei suurempaa taipumusta halkeiluun 
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsaus-, hiekkapuhallus- ja kiillotuskelpoinen
Muuta Biologisesti vaikuttava; aiheuttaa mahdollisesti ihoärsytystä
Kestävyys Ulkoilmassa vähäinen, veden alla oikein hyvä; ei säänkestävä
KÄYTTÖ Leikattuna ja sorvattuna vanereihin, vesirakentamiseen, lastu- ja kuitulevyihin, paperi- ja selluloosateollisuuteen, soittimiin, mallipuusepänteollisuuteen, koti- ja keittiötavaroihin, lyijykyniin, hattumuotteihin, kehyksiin, leikkikaluihin, sorvaukseen ja veistoon.

 

TUOMI - PRUNUS PADUS

 

RAKENNE / YLEISTÄ Putkiloita on vuosiluston sisäreunassa tiheämmässä kuin muualla ja puuaine muistuttaakin hajaputkiloisia, vaikka tuomi onkin kehäputkiloinen. Putkiloiden poikkiseinässä on laajat pyöreät aukot ja pitkittäisseinissä on tiheässä rengashuokoisia sekä harvakseltaan ohuita kierrepaksunnoksia. Vuosilustot ovat havaittavissa ohuina viivoina, putkiloita ja ydinsäteitä tuskin paljaalla silmällä erottaa. Puuaines on jokseenkin ohutsyistä, pehmeähköä, keskiraskasta, helposti halkeavaa, taipuisaa, sekä melko kimmoisaa, sitkeää ja lujaa. Pituussuuntaisissa leikkauksissa puuaines on kiiltävää.
VÄRI Pintapuu on kellertävästä punertavanvalkeaan, paksu; sydänpuu vaaleanruskeasta ruskeankeltaiseen tai epämääräisen tummanruskeaan; puuaineessa esiintyy tummuusasteeltaan vaihtelevia värijuovia ja vyöhykkeitä, jotka antavat kirjavan raidallisen ulkonäön. 
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  -
Taivutuslujuus (σbB) -
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) -
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) -
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 620 kg/m3
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Helppoa kaikilla työvälineillä
Kuivattavuus Nopea ja vaivaton, mutta nopeassa kuivauksessa kieroutumisvaara
Liimattavuus -
Pintakäsiteltävyys -
Kestävyys Ei säänkestävä eikä muutenkaan kestävä
KÄYTTÖ Puusepän- ja sorvausteollisuudessa; nuoret vesat ovat erittäin taipuisia ja kimmoisia, minkä takia niitä käytetään sidontavälineinä ja tynnyrien vanteina; puun hiiltä käytetään ns. metsästysruudin valmistuksessa; kuoren sisin osa värjää vihreäksi

 

VAAHTERA - ACER PLATANOIDES 

 

RAKENNE / YLEISTÄ Vaahtera on hajaputkiloinen lehtipuu, jonka putkilot ovat hyvin pienionteloisia, kutakuinkin samankokoisia ja sijaitsevat useimmiten tasaisesti hajallaan vuosilustossa. Vuosilustot näkyvät selvästi johtuen kesäpuun tummemmasta väristä. Vuosiluston raja on usein erityisesti vanhemmilla puilla selvästi aaltoileva. Vaahtera on rakenteeltaan erittäin homogeeninen ja sen puuaine on painavaa. Vaahteralla on suuri alttius värimuutoksiin. Siksi puutavara edellyttää huolellista käsittelyä.  
VÄRI Sydänpuu ja pintapuu eivät erotu toisistaan, puuaine on melkein valkeaa tai kellertävänvalkeaa, kellastuu valon ja ilman vaikutuksesta, usein esiintyy ruskeata sydänpuuta
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  57 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 110 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 80 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) 5100 N
Kovuus (HJ syiden suuntaan) 6100 M
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 9200 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 530…630…790 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 560…660…810 kg/m3
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Helppo kaikilla työvälineillä, vuoleminen ja sorvaaminen vaivatonta
Kuivattavuus Vaatii huolellisuutta ja suoritettava hitaasti, voimakas taipumus halkeilla
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Petsattavuus ja kiillotettavuus hyvät
Muuta Höyryttäessä muuttuu punertavaksi
Kestävyys Vähäinen, ei säänkestävä
KÄYTTÖ Pintaviilutuksiin leikattuna tai sorvattuna, huonekaluihin, parketteihin, sisärakenteisiin, musiikkivälineisiin (viulu), taloustavaroihin, sorvaustöihin, kalliiden puulajien jäljittelyyn (petsattuna)

 

VISAKOIVU - BETULA PENDULA VAR. CARELICA 

 

RAKENNE / YLEISTÄ Visakoivun vuosilustot aaltoilevat ja niitä laikuttavat ruskeat visasolut. Se on vähän liikkuvaa ja painavaa. Visakoivu on arvokasta puuta ja sitä korkeatasoisissa sisustuksissa. 
VÄRI Puuaine on kellertävänvalkoista ja tummuusasteeltaan vaihtelevaa
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  -
Taivutuslujuus (σbB) -
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) -
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) -
Leikkauslujuus (τaB9) -
Iskulujuus (α) -
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HB syiden suuntaan) -
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) -
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) -
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) -
Huokoisuus (c) -
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) -
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) -
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) -
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Vaikeasti työstettävä; vaikeasti halkaistavaa ja höylätessä puunsyyt saattavat repeillä; Sorvaaminen onnistuu hyvin 
Kuivattavuus Nopeasti kuivuessaan saattaa tulla halkeamia
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Hiominen onnistuu ja tekee pinnasta sileän ja kiiltävän
Kestävyys  
KÄYTTÖ Huonekaluihin, parketteihin, koriste- ja taide-esineisiin

 

VUORIJALAVA - ULMUS GLABRA 

RAKENNE / YLEISTÄ Puuaines on lujaa, keskikovaa, keskiraskasta, kimmoisaa sekä kestävää. Vuosirenkaat on selvästi nähtävillä. Vuorijalavan puuaine on erittäin koristeellista.
VÄRI Pintapuu kellertävänvalkoisesta harmaaseen, kapeasta leveään; sydänpuu kirkkaanruskea; vuosilustojen rajat selvät, säteisleikkauksessa ydinsäteet selvästi näkyvissä 
MEKAANISET OMINAISUUDET  
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan)  32…55…72 MPa
Taivutuslujuus (σbB) 55…87…196 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan) 64…89…206 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan) n. 3,9 MPa
Leikkauslujuus (τaB9) 6,9…10,3 MPa
Iskulujuus (α) 20…59…98 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan) n. 3,0
Kovuus (HB syiden suuntaan) n. 6,4
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan) -
Kovuus (HJ syiden suuntaan) -
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan) 5800…10800…15700 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET:  
Tiheys kuivana (ro) 440…640..820 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15) 480…680…860 kg/m3
Huokoisuus (c) n. 58 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1) 0,3 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr) n. 4,6 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt) n. 6,4%
KÄSITELTÄVYYS:  
Työstettävyys Hyvä tai kohtuullisen hyvä; toisinaan vaikea höylätä, käytettävä teräviä työkaluja; leikkauskelpoinen
Kuivattavuus Kohtuullisen hyvä; hidas, taipumus halkeiluun ja kieroutumiseen
Liimattavuus Hyvä
Pintakäsiteltävyys Hyvä; petsaus- ja kiillotuskelpoinen
Muuta Höyrytetty puu taipuisa
Kestävyys Pintapuulla vähäinen; sydänpuu melkoisen kestävä, erityisesti maassa tai veden alla; ei sään kestävä
KÄYTTÖ Eniten käytetty leikattuna pintaviiluiksi, huonekaluissa, laudoissa ja parketeissa, keskiraskaissa sisä- ja ulkorakenteissa, erityisesti tie- ja vesirakentamisessa sekä laiva-, vene- ja vaunuteollisuudessa, urheiluvälineisiin, työkalujen osiin, leikkikaluihin, sorvaus- ja veistotöihin

Lisätietoja puulajeista seuraavilta sivuilta:

Kirjallisuutta:

POHJOISMAINEN SAHATAVARA - LAJITTELUOHJEET 
Mänty- ja kuusisahatavaran lajitteluohjeet
tilattavissa Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys

POHJOLAN JALOT PUUT erikoispuiden mitta-, laatu- ja käsittelyopas,
tilattavissa Kuopion Muotoiluakatemiasta

Taulukon tiedot on kerätty eri lähteistä, mm. VTT:n julkaisemasta tiedonannosta "Kotimaisten puulajien ja tuontipuulajien tekniset ominaisuudet ja käyttö".
Kuvat: PuuProffa / Pro Puu ry