Olet täällä

HalliPES Yhtenäiset suositukset suurille puurakenteille

Suurten puurakenteiden ja puuhallien yleisten suunnitteluperiaatteiden puute poistui, kun niitä varten julkaistiin alan yhteinen teollisuusstandardi, HalliPES. Uusi ohjeistus sisältää suositukset suurten jännevälien puurakennusten kantavien rakenteiden ja voimaliitosten sekä ulkovaipan elementtien suunnitteluun.

Ratkaisut on esitetty sekä kantavaseinäisille että erillisrunkoisille rakennuksille. Niitä voidaan soveltaa esimerkiksi teollisuus- ja varastorakennuksissa, urheiluhalleissa, kokoontumis- ja liikerakennuksissa sekä pihattonavetoissa ja ratsastusmaneeseissa. Rakennusten enimmäisjännemitat voivat olla kantavaseinäisissä rakennuksissa 20 metriä ja erillisrunkoisissa rakennuksissa 32 metriä. Suurempiakin rakenteita voidaan tehdä, mutta HalliPES-ratkaisut eivät käsittele niitä.
 
HalliPES:n tavoitteena on helpottaa suunnittelijan työtä antamalla tämän käyttöön joukko hyviksi koettuja perusratkaisuja kohdekohtaisen suunnittelun lähtökohdaksi. Rungon kannatintyyppi, kehäjako ja vaipan elementtien valmiusaste sekä rakennetyypin sisältö ovat vapaasti muunneltavissa.
 
HalliPES-ohjeistuksen 19 osaa ovat ladattavissa osoitteesta puuinfo.fi/hallipes. Esitetyt rakenneratkaisut ovat periaatteellisia. Niiden soveltamisesta kohteeseen vastaavat kohteen suunnittelijat. Kantavien rakenteiden ja liitosten mitoitus sekä rakenteiden palo-, ääni- ja kosteustekniset tarkastelut tehdään aina tapauskohtaisesti rakennuskohteen vaatimukset huomioiden. Rakenteet mitoitetaan eurokoodien mukaan.
HalliPES vakioi suurten rakenteiden voimaliitokset ja yhtenäistää niiden suunnittelu- ja laskentaperusteet. Kuva Finnish Wood Research
 
Yhtenäinen HalliPES
 • parantaa tilaajien puurakenteisen rakennuksen hankintamahdollisuuksia
 • helpottaa puurakennusten suunnittelua ja suunnittelun tilaamista sekä tarvittavien
 • viranomaishyväksyntöjen saamistat
 • tuo samaan aikaan tarjolle useamman valmistajan puuratkaisut ja parantaa tilaajan kilpailuttamismahdollisuuksia
 • parantaa puurakentamisen laatua ja sen hallintaa
 • luo yhteisiä pelisääntöjä puuelementtien toimitussisältöihin ja sopimusehtoihin
 • mahdollistaa nopean työmaavaiheen
 • luo yhtenäiset kriteerit suunnittelun ja toteutuksen laadulle

Elementtien liittymien vakiointi mahdollistaa

 • työmaavaiheen nopeus elementtien ”kerralla valmis” -asennusperiaatteella
 • yksinkertainen liitostapa ja vakioidut liittimet
 • yksinkertainen elementtien saumojen tiivistäminen
 • mahdollisimman korkea esivalmistusaste
 • liitosten lujuus ja voimien välittyminen liitoksissa suoraviivaisesti
 • kosteustekninen turvallisuus ja ilmatiiviys
 • eri valmistajien tasavertaiset edellytykset kehittää ja tarjota järjestelmään yrityskohtaisia ratkaisuja

HalliPES-projektin rahoittivat Finnish Wood Research ja sen jäsenyritykset sekä Tekes ja Suomen Metsäsäätiö.