Olet täällä

Laatuluokat, nimitykset ja mitat

Sahatavara jaetaan laatuominaisuuksien perusteella seuraaviin luokkiin:

LAADUT

US

V

VI

VII

US I

US II

US III

US IV


Päälaadut ovat US, V, VI ja VII (vanhat A, B C ja D). US on korkein laatuluokka, joka sisältää tuotannosta lankeavan osuuden laatuja US I-US IV. V- ja VI-laatuja ei ole jaettu alalaatuihin. VII on alin laatuluokka, jonka alaraja on määritelty sanallisesti ilman yksityiskohtaisia taulukkoarvoja. VII-laadussa sallitaan kaikkia puussa esiintyviä ominaisuuksia ilman rajoituksia. Sahatavarakappaleiden tulee kuitenkin pysyä koossa ja terän tulee olla koskettanut kaikkia sivuja.

Mitallistettu sahatavara tarkoittaa mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa. Sahatavara mitallistetaan höyläämällä sahatavaran kaikilta sivuilta noin 1 mm suurella syöttönopeudella. Höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Höylätyllä sahatavaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä suorakaiteen muotoista ympärihöylättyä sahatavaraa. Sahatavaran höyläämisessä kaikilta sivuilta höylätään vähintään 2 mm. Pinnasta tulee sileä eikä siinä näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Uudenlaisia puutuotteita syntyy kun puuhun yhdistetään muita materiaaleja tai älykkyyttä. Näitä ovat mm. puusta ja muovista tehdyt komposiitit tai kuormitukseen reagoivat rakenteet. Puusta voidaan kuiduttamalla tehdä uudenlaisia eristysratkaisuja. Puun modifioinnilla voidaan parantaa puun ominaisuuksia, kuten tehdään esimerkiksi lämpöpuun osalta.

 

Puun eri osista saatavan sahatavaran jakautuminen laatuluokkiin