Olet täällä

Lujuuslajitellun sahatavaran leimaus ja CE-merkintä

Lujuuslajiteltu sahatavara, teollisesti valmistetut elementit ja sormijatkettu sahatavara tulee leimata siten, että jokaisesssa lujuuslajitellussa sahatavarakappaleessa tai paketissa on leima. Leimausvaatimus
koskee myös kaikkia visuaalisesti lajiteltuja lujuusluokkia. Koneellisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara on käytännössä aina leimattua.
 
Tavallisesti leimassa vaadittavat tiedot tulostetaan sahatavarakappaleen lappeelle jatkuvana tekstinä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yksittäistä leimaa, jossa esitetään vaadittavat tiedot. Lisäksi sahatavaran
valmistaja voi tehdä sahatavarakappaleisiin omia merkintöjä.
 

Puutuotteiden CE-merkintä

 
CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka osoittaa, että rakennustuote on sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin mukainen ja täyttää rakennustuotedirektiivissä esitetyt olennaiset turvallisuus ja terveellisyysvaatimukset.

CE-merkinnällä varustettua rakennustuotetta voi viedä ja myydä vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla. Markkinoille saatettavan CE-merkittävän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan valmistajan suorittamalla tehtaan sisäisellä laadunvalvonnalla sekä ilmoitetun laitoksen suorittamalla varmentamisella, tarkastuksella ja testauksella.

Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät.

Seuraaville puutuotteille CE-merkintä on pakollista:

 • Puulevyt
 • Naulalevyrakenteet
 • Rakenteellinen kertopuu
 • Puulattiat
 • Liimapuu
 • Lujuuslajiteltu puutavara
 • Rakenteellinen sormijatkettu puutavara
 • Puupaneelit ja –verhoukset
 • Puurakenteiden liittimet
 • Vaarnakiinnittimet
 • Puiset sähköpylväät
 • Ikkunat ja ovet

Lisää tietoa CE-merkinnästä.