Olet täällä

Muotohöylätyt laudat ja listat

Tällä sivulla esitellään nimikkeellisiä ja valmistajakohtaisia muotohöylättyjä lautoja. Nimikkeelliset muotohöylätyt laudat ovat ns. vakiotuotteita, joita on yleisesti saatavilla.

Tiedot perustuvat RT-ohjekorttiin PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet ja julkaisuun Pohjoismainen Sahatavara Lajitteluohjeet 2016.

Rakennesahatavara ja Sahatavaran jatkojalosteet on esitelty erillisissä dokumenteissa.

Nimikkeellisellä muotohöylätyllä laudalla tarkoitetaan tuotetta, jonka nimike muodostuu alla olevan kuvan mukaan. Tuotteen mitat saattavat kuitenkin hieman poiketa valmistajakohtaisesti tässä esitetyistä. Muotohöylättyjä lautoja on saatavilla erilaisilla pinnan struktuureilla ja valmiiksi pintakäsiteltyinä.

 

Ulkoverhouslaudat

Nimikkeellisten ulkoverhouslautojen käyttölape on tavallisesti sahapintainen, hienosahattu tai sileähöylätty ja takalape karkeahöylätty. Takalappeeseen tehdään, lukuunottamatta ulkoverhouslautaa UYL, laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys on noin ¼ laudan paksuudesta uran kohdalla. Takalappeen urien määrä, muoto ja koko vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Ulkoverhouslautoja on saatavilla myös päätypontattuna. Profiilikuvissa katkoviivalla esitetty muoto on valmistaja- tai tilauskohtainen.

Nimikkeellisten ulkoverhouslautojen poikkileikkausmuotojen ominaisuuksia voidaan yhdistellä, jolloin saadaan erikoisprofiileja. Tällaisia tuotteita on mahdollista saada tilaamalla.

Ulkoverhouslautoja valmistetaan myös sahatavarasta liimaamalla (liimattu sahatavara), jolloin saadaan erittäin leveitä lautoja ja kieroutuminen yms. muodonmuutokset voidaan minimoida. Tällaiset tuotteet ovat valmistajakohtaisia, joten tarkemmat tuotetiedot antaa valmistaja.

Ulkoverhouslautojen laatu

Ulkoverhouslautaerästä 95% tulee olla sellaista, että laatuvaatimukset täyttyvät. Laatuvaatimukset koskevat ulkoverhouslautaa, joka on valmistettu laatuluokan US tai V mänty- tai kuusisahatavarasta (Pohjoismainen sahatavara - Lajitteluohjeet). Mikäli  vaatimuksista halutaan poiketa, tulee tästä sopia erikseen.

Sisäverhous- ja lattialaudat

Nimikkeellisten sisäverhouslautojen käyttölape on tavallisesti sileähöylätty ja takalape karkeahöylätty. Takalappeeseen tehdään laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys on noin ¼ laudan paksuudesta uran kohdalla. Takalappeen urien määrä, muoto ja koko vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Kuvissa katkoviivalla esitetty pinnan muoto on valmistaja- tai tilauskohtainen. Sisäverhouslautoja on saatavilla myös päätypontattuna.

Nimikkeellisten sisäverhouslautojen poikkileikkausmuotojen ominaisuuksia voidaan yhdistellä, jolloin saadaan erikoisprofiileja. Lisäksi valmistajilla on laaja valikoima omia erikoisprofiileja. Tällaisia tuotteita on mahdollista saada tilaamalla.

Lattialaudat

Lattialaudan käyttölape on sileähöylätty ja takalape karkeahöylätty. Lattialaudat höylätään yleensä siten, että sydänpuoli tulee käyttölappeeksi. Lisäksi laudan käyttölappeen särmiin voidaan höylätä noin yhden millimetrin viiiste. Takalappeeseen tehdään 2,5 mm syvyinen kevennys tai laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään ¼ laudan paksuudesta uran kohdalla. Takalappeen urien määrä, muoto ja koko vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Nimike HLL (Höylätty Lattia Lauta) ei vastaa aiemmin esitettyä nimikejärjestelmää. Lattialautoja on saatavilla myös päätypontattuna.

Lattialautoja valmistetaan myös sahatavarasta liimaamalla (liimattu sahatavara), jolloin saadaan erittäin leveitä lautoja ja kieroutuminen yms. muodonmuutokset voidaan minimoida. Tällaiset tuotteet ovat valmistajakohtaisia, joten tarkemmat tuotetiedot antaa valmistaja.

Sisäverhous- ja lattialautojen laatu

Sisäverhous- ja lattialautojen laatuluokitusta ei tehdä sahatavaran laatuluokituksen mukaan, vaan laatuluokituksessa noudatetaan alla olevia taulukoita.

Laatunimike koostuu kahdesta tekijästä, oksakuvasta ja puulajista:
E = erikoisluokka, lähes oksaton (vain männyn tyvitukkien pintalaudoista)
V = vähäoksainen
T = terveoksainen (männnyn latvatukeista/iso-oksainen, kuusen sydäntavarasta)
O = oksainen
M = mänty
K = kuusi

Laadut ja niiden likimääräinen tuotannosta lankeava osuus:
EM 5 %, VM 15 %, TM 35 %, OM 45 %
VK 15 %, TK 45 %, OK 40 %

Muotohöylätyt listat

Yleisimmät listatyypit ovat jalkalistat, peitelistat, kattolistat ja reunalistat. Näiden listatyyppien poikkileikkausmuodot ja mitat vaihtelevat valmistajakohtaisesti, joten tässä esitellään vain yleisimpien tuotteita. Muotohöylättyjä listoja on saatavilla myös valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Listojen laatu

Listojen laatuluokitusta ei tehdä sahatavaran laatuluokituksen mukaan, vaan laatuluokituksessa noudatetaan oheista taulukkoa. Taulukko osoittaa ominaisuuksien ja vikojen sallitun määrän listan huonoimmalla 1 m:n pituisella osalla.