Olet täällä

Puutavara sanastoa ja käsitteitä

Puutavara
Yleisnimitys saha- ja höyläämötuotteille sekä pyöreälle puulle.
 
Sahatavara
Yleisnimitys kaikilta sivuilta sahatulle puutavaralle.
 
Höylätavara
Yleisnimitys vähintään kolmelta sivulta höylätylle puutavaralle.
 
Pelkka
Puutavarakappale, joka valmistetaan sahaamalla tukin sivut pois ainoasta kahdelta vastakkaiselta puolelta. Pelkka voidaan valmistaa myös pelkkahakkurilla.
 
Läpisahattu (tuppeen sahattu) puutavara
Puutavara, joka on särmäämätöntä, ainoastaan lappeiltaan sahapintaista sahatavaraa.
 
Sydänvapaa sahaus
Sahaustapa, jolla tuotetaan puun ydintä sisältämätöntä sahatavaraa.
 
Sydänkappale
Puutavarakappale, joka saadaan tukin keskeltä. Sydänkappale sisältää puun ytimen.
 
Sydäntavara
Sahatavara, joka valmistetaan tukin keskiosasta.
 
Pintatavara
Sahatavara, joka valmistetaan tukin keskiosan ulkopuolelta.
 
Hienosahattu pinta
Pinnan struktuuri, joka syntyy vannesahauksella kuivasta puutavaraaihiosta tai joka tehdään erillisellä laitteella esimerkiksi höyläyksen yhteydessä.
 
Karkeahöyläys
Höyläystapa, jossa käytetään suurta syöttönopeutta ja pientä höyläyssyvyyttä. Näistä johtuen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita.
 
Sileähöyläys
Höyläystapa, jossa höyläysjälki on sileää eikä tuotteessa näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.
 
Mitallistettu sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on karkeahöylätty mittatarkaksi. Mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa. Sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään suurella syöttönopeudella noin 1 mm. Höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä harjanteita.
 
Höylätty sahatavara
Suorakaiteen muotoinen ympärihöylätty sahatavara. Kaikilta sivuilta höylätään vähintään 2 mm. Pinta on sileä eikä siinä näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.
 
Ympärihöylätty sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on sileähöylätty kaikilta sivuilta.
 
Muotohöylätty sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on sileähöylätty ja/tai karkeahöylätty suorakaiteesta poikkeavaan muotoon.
 
Sormijatkettu sahatavara
Sahatavaraa jatketaan sormijatkoksilla, kun siitä halutaan normaalia pidempää tai sahatavarakappaleelle halutaan tietyt ominaisuudet. Sormijatkoksia käyttämällä voidaan tuottaa esimerkiksi sahatavarakappaleita, jotka ovat kokonaan ydänpuuta, kokonaan oksattomia ja erittäin suoria. Sormijatkettua sahatavaraa on saatavilla sahapintaisena, mitallistettuna ja höylättynä.
 
Tiheäsyinen sahatavara
Sahatavara, jonka vuosilustojen tiheys täyttää alla olevassa kuvassa esitetyt raja-arvot. Raja-arvot koskevat pohjoismaisen sahauskäytännön mukaan tuotettua sahatavaraa. Mittaus tehdään alueelta, joka on vähintään 20 mm:n etäisyydellä puun ytimestä.
 
Lape
Sahatavarakappaleen leveämpi sivu.
 
Käyttölape
Näkyviin jäävä lape.
 
Takalape
Se lape, joka ei ole tarkoitettu näkyviin.
 
Ponttilauta (paneeli)
Muotohöylätty lauta, jonka toisella syrjällä on ura ja toisella syrjällä kieli. Ura ja kieli voivat sijaita syrjän keskellä (täysipontti) tai syrjän reunassa (puolipontti).
 
Raakaponttilauta
Ponttilauta, jonka käyttölape on sahapintainen ja takalape karkeahöylätty.
 
Lista
Paksuus ja leveys alle 75 mm. Höyläpinta.
 
Rima
Paksuus ja leveys alle 75 mm. Sahapinta.
 
Lauta
Paksuus enintään 38 mm, leveys vähintään 75 mm.
 
Soirot ja lankut
Soirojen paksuus on 38-50 mm ja leveys 75-150 mm. Lankut ovat näitä järeämpiä kokoja.
 
Parru
Sekä paksuus että leveys vähintään 75 mm.
 
Syrjä
Kapeampi sivu.
 
Särmä
Pituussuuntainen kulma.
 
Lämpökäsitelty puutavara
Puutavaran jatkojaloste, jonka ominaisuuksia on muutettu lämpökäsittelyprosessilla.
 
Painekyllästetty puutavara
Puutavaran jatkojaloste, jossa puunsuoja-aineet on viety puun sisään ylipaineen avulla.
 
Liimapuu
Sahatavaran jatkojaloste, joka valmistetaan liimaamalla vähintään neljästä, enintään 45 mm paksusta lamellista. Lamellit ovat päällekkäin ja niiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntaan.
 
Liimattu sahatavara
Sahatavaran jatkojaloste, joka valmistetaan liimaamalla, mutta ei täytä liimapuun standardeja.
 
Monikerroslevy (CLT)
Tyypillisesti kantavissa rakenteissa käytetty massiivipuulevy, joka valmistetaan liimaamalla lautoja/rimoja useaan kerrokseen ristikkäin.
 
Viilupuu (LVL)
Sorvatuista viiluista liimaamalla valmistettu rakenteellinen puutuote. Viilujen syysuunta on pituussuuntaan tai ristiin liimattu.
 
Vaneri
Valmistetaan latomalla ohuita puuviiluja (paksuus 1,4-3,2 mm), siten että viilujen syysuunnat ovat kohtisuorassa toisiaan vasten.