Olet täällä

Sallitut mittapoikkeamat

Sahatavarakappaleiden suurimmat sallitut mittapoikkeamat nimellismitoista on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Sahapintaisen sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat

Ulottuvuus

Mittapoikkeama

Paksuus ja leveys ≤ 100 mm

- 1,0 … + 3,0 mm

Paksuus ja leveys ≥ 100 mm

- 2,0 … + 4,0 mm

Pituus 1800 - 6000 mm

- 0 … + 50 mm

Pituus, kun katkaistu määrämittaan

+- 2,0 mm

 

Mitallistetun sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat

Ulottuvuus

Mittapoikkeama

Paksuus ja leveys ≤ 100 mm

± 1,0 mm

Paksuus ja leveys≥ 100 mm

± 1,5 mm

Pituus 1800 ... 6000 mm

- 25 … + 50 mm

Pituus, kun katkaistu määrämittaan

+- 2,0 mm

 

Höylätyn sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat

Ulottuvuus

Mittapoikkeama

Paksuus ≤ 20 mm

± 0,5 mm

Paksuus ≥ 20 mm1

± 1,0 mm

Leveys ≤ 100 mm

± 1,0 mm

Leveys ≥ 100 mm

± 1,5 mm

Pituus, kun lajiteltu pituuden mukaan

- 25 … + 50 mm

Pituus, kun ktaksitu määrämittaan

+- 2,0 mm

1) Lattialaudalla sallituu paksuuden mittapoikkeama on aina ± 0,5 mm

Sahatavaraerään kuuluvien kappaleiden todellisen paksuuden ja leveyden keskiarvot eivät kuitenkaan saa alittaa nimellismittaa. Laadussa VII sallitaan edellistä suuremmat mittapoikkeamat.