Olet täällä

Puutuotteiden valmistus jopa tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa

Puutuotteiden ja -rakenteiden valmistus kuluttaa vain vähän energiaa verrattuna muista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin ja rakenteisiin. Toisin kuin muilla materiaaleilla, suuri osa puutuotteiden valmistuksessa tarvittavasta energiasta perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Pääosa energiasta saadaan valmistuksessa saatavista sivutuotteista, kuten puun kuoresta. Rakentamsien peruspuutuotteiden, kuten saha- ja höylätuotteiden valmistuksessa jopa syntyy enemmän energiaa kuin kuluu.

Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Puusta saatu energia on uusiutuvaa energiaa ja korvaa fossiilisia polttoaineita.

Eri rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttama energiakulutus. Taulukossa on eroteltu uusiutuvista ja uusiutumattomista energialähteistä tuotettu energia (Lähde: Rakennustiedon RT -ympäristöselosteet).