Olet täällä

Asuinrakennuksissa noudatettavat akustiset vaatimukset

Alla olevaan taulukkoon on koottu RakMK osan C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet mukaiset asuinrakennuksia koskevat akustisen vaatimukset.

 

Rakenteiden ääneneristysvaatimukset asuinrakennuksessa

Tunnus Selite Ilmaääneneristysluku Askeläänitasoluku
A Huoneistojen välinen välipohja R'w ≥ 55 dB L'n,w ≤ 53 dB
B Huoneistojen välinen seinä R'w ≥ 55 dB -
C Porrashuoneen ja huoneistojen välinen seinä yleensä R'w ≥ 55 dB -
D Porrashuoneen ja huoneiston välinen seinä, kun seinässä ovi 1) R'w ≥ 39 dB -
E Huoneiston ovi 1) R'w ≥ 37 dB  
F Uloskäytävästä huoneistoon - L'n,w ≤ 63 dB

1) Huoneiston ulko-ovena käytetään vähintään ääniluokan 30 dB ovea tai oviyhdistelmää. Tämä vaatimus saadaan täytettyä, kun käytetään huoneiston ulko-ovea tai oviyhdistelmää, jonka laboratoriossa mitattu ilmaääneneristysluku on 37 dB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakenteen ääneneristävyyden ja puheen yhteys

R'w[dB] Kuvaus
<30 Seinä ei estä seuraamasta tapahtumia naapurihuoneistossa
>35 Normaali keskustelu kuuluu seinän läpi
>45 Normaali keskusteluääni kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää
>45 Normaali keskusteluääni ei kuulu seinän läpi
>50 Voimakas puhe kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää
>55 Voimakas puhe ei kuulu seinän läpi
>60 Voimakas huuto kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.