Olet täällä

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E määräyksiä ja ohjeita. Tämän lisäksi noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön tuettua rakentamista koskevia asetuksia, mikäli rakennukselle myönnetään rakennetukilain mukaista maatalouden investointitukea. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (474/2014) palotekniset säädökset on esitetty tässä teknisessä tiedotteessa tunnuksella MMM merkityssä sarakkeessa.

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.