Olet täällä

Hallirakennuksia koskevat pintaluokkavaatimukset, Palomääräykset 2011

Enintään kaksikerroksisten rakennusten pintaluokkavaatimukset 

Sisäpintojen ja ulkoseinien pintaluokat sekä ulkoseinissä käytettävien rakennustarvikkeiden luokkavaatimukset 

Ominaisuus

Paloluokka P1

Paloluokka P2

Paloluokka P3

Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset ja sallitut lievennykset 1) ja 2) 

Kokoontumis- ja liiketilat

Palokuorma on alle 600 MJ/m2 ja

- pinta-ala enint. 300 m2

D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

- pinta-ala yli 300 m2

C-s2,d1 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

C-s2,d1 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

Palokuorma on vähintään 600 MJ/m2

 

B-s1,d0 (seinät ja katot), DFL-s1 (lattiat)

B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

B-s1,d0 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

Tuotanto- ja varastorakennukset

Palovaarallisuusluokka 1

D-s2,d2(seinät ja katot),         DFL-s1 (lattiat)

D-s2,d2(seinät)                       B-s1,d0 (katot),                        DFL-s1 (lattiat)

D-s2,d2 (seinät ja katot), lattioille ei vaatimusta

Palovaarallisuusluokka 2

B-s1,d0 (seinät ja katot), A2FL-s1 (lattiat)

B-s1,d0 (seinät ja katot), A2FL-s1 (lattiat)

B-s1,d0 (seinät ja katot), A2FL-s1 (lattiat)

Autokorjaamot, -huoltamot ja        -suojat

 

B-s1,d0 (seinät ja katot), A2FL-s1 (lattiat)

B-s1,d0 (seinät ja katot), A2FL-s1 (lattiat)

B-s1,d0 (seinät ja katot), A2FL-s1 (lattiat)

Uloskäytävät 

A2-s1, d0 (seinät ja katot),         DFL-s1 (lattiat)

A2-s1, d0 (seinät ja katot),         DFL-s1 (lattiat)

B-s1, d0 (seinät ja katot),         DFL-s1 (lattiat)

1)    Luokkavaatimukset eivät koske pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, jalkalistoja ja levyjen välisiä saumoja. Vaatimukset eivät myöskään koske 1–2-kerroksisen rakennuksen vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita, jotka ovat vähintään D-s2, d2 -luokkaa. Joten pintaluokkavaatimukset sallivat kantavien puurakenteiden kuten liimapuupalkkien ja pilareiden samoin kuin puurakenteisten ikkunoiden, ovien jne. käytön em. kohteissa.

2)     Pinnoille voidaan sallia yhtä paloluokkaa lievemmät vaatimukset, jos käyttötapaan nähden palon syttymisen ja leviämisen vaara on huomattavasti tavallista vähäisempi tai poistumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. Tämä lievennysmahdollisuus ei koske sisäisiä käytäviä, uloskäytäviä eikä tiloja, joiden vaatimuksena on D-s2,d2. Lievennyksiä tapauskohtaisesti harkittaessa otetaan huo-mioon myös rakennustarvikkeen savuntuotto ja palavien pisaroiden tuotto. Mikäli tila on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, voidaan pinnoille sallia lievemmät vaatimukset.

Huom! P2-luokan 1–2-kerroksisen rakennuksen sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat tulee varustaa vähintään K2 10-luokan suojaverhouksella, kun suojaverhouksen takana oleva rakenne on tehty tarvikkeista, jotka eivät ole vähintään B-s1, d0-luokkaa. Vaatimus ei kuitenkaan koske vähintään R 30-luokkaisia palkkeja ja pilareita. Esimerkiksi Liimapuupalkkeja ja pilareita ei tarvitse suojaverhota. P2-luokan 1–2-kerroksisen rakennuksen sisäpinnan suoja-verhouksen tarvikeluokkavaatimus määräytyy yllä olevien sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksen mukaan. 

Ulkoseinien luokkavaatimukset

Ulkoseinän ulkopinta

B-s1,d0 / D-s2,d2  (1

D-s2,d2

D-s2,d2

Tuuletusraon ulkopinta

B-s1,d0 / D-s2,d2  (1

D-s2,d2

D-s2,d2

Tuuletusraon sisäpinta

B-s1,d0

D-s2,d2

 

1)    Enintään kaksikerroksisessa P1-luokan tuotanto- ja varastorakennuksessa sekä enintään kaksikerroksisessa P1-luokan kokoontumis- ja liikerakennuksessa saa ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta, kun:

 - rakennuksen korkeus on enintään 20 metriä, 

- ulkoseinä ikkunoineen ja muine aukkoineen täyttää EI 30 vaatimuksen, 

- ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä on estetty riittävän tehokkaasti ja 

- palon leviäminen julkisivulta ullakkoon ja yläpohjaan on estetty EI 30-rakenteella.

P1-luokan rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla D-s2,d2 esim. puuta, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palonleviämiseltä. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa vähäisessä määrin käyttää D-s2,d2 tarvikkeita kuten puulistoja.

Ulkoseinien kantavien rakenteiden ja muiden tarvikkeiden luokkavaatimukset

 

Ulkoseinän runko voidaan tehdä D-s2, d2-luokan rakennustar-vikkeesta eli puun käyttö kantavissa rakenteissa on sallittua. Jos runko on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeesta, lämmöneristeenä tulee käyttää vähintään A2-s1, d0 -luokan tarviketta, eli käytännössä usein mineraalivillaa.

Ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisäpintana, suojaverhouksena, tuuletusraon pintana tai seinän ulkopintana.

Ulkoseinän rakennustarvikkeelle asetetaan vaatimuksia vain, kun sitä käytetään seinän sisä- tai ulkopintana.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.