Olet täällä

Hallirakennuksia koskevat yleiset vaatimukset, Palomääräykset 2011

Enintään kaksikerroksisia hallirakennuksia koskevat yleiset vaatimukset 

(krs-luku, korkeus, krs-ala, henkilömäärä, palo-osaston koko, poistumistiet)

Ominaisuus

Paloluokka P1

Paloluokka P2

Paloluokka P3

kerrosluku

yleensä

ei rajoitusta

enintään 2

enintään 2

tuotanto- ja varastorakennus, autosuoja

ei rajoitusta

enintään 2

enintään 1

korkeus

yleensä

ei rajoitusta

enintään 9 m

enintään 9 m

1-kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus

ei rajoitusta

ei rajoitusta

enintään 14 m

kerrosala

yleensä

     

1-kerroksinen

ei rajoitusta

ei rajoitusta

enintään 2400 m2

2-kerroksinen

ei rajoitusta

ei rajoitusta

enintään 1600 m2

tuotanto- ja varastorakennukset, autosuojat

   

1-kerroksinen

ei rajoitusta

ei rajoitusta

ei rajoitusta

2-kerroksinen

ei rajoitusta

ei rajoitusta

ei sallittu

Sallitut lievennykset: P3-paloluokan rakennuksissa voidaan hyväksyä määräyksissä esitettyjä suuremmat enimmäiskerrosalat, mikäli rakennus suojataan automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla

henkilömäärä

kokoontumis- ja liiketilat

     

1-kerroksinen

ei rajoitusta

ei rajoitusta

henkilöitä 500

2-kerroksinen

ei rajoitusta

henkilöitä 250

henkilöitä 50

tuotanto- ja varastotilat

     

1-kerroksinen

ei rajoitusta

ei rajoitusta

ei rajoitusta

2-kerroksinen

ei rajoitusta

työntekijöitä 50

ei sallittu

Sallitut lievennykset: Mikäli P2- ja P3-paloluokan rakennuksissa käyttötavan mukaisia tiloja on ainoastaan ensimmäisessä kerroksessa, voidaan soveltaa 1-kerroksista rakennusta koskevia rajoituksia

Palo-osaston enimmäisala

Kokoontumis- ja liiketilat

enintään 2400 m2

enintään 2400 m2

enintään 400 m2

Tuotanto- ja varastotilat, autosuojat

harkinnan  mukaan, kts. osan E2 ohjeet  

harkinnan  mukaan, kts. osan E2 ohjeet 

harkinnan  mukaan, kts. osan E2 ohjeet

- Osastokokoon vaikuttaa  

  kohteen suojaustaso  (1, 2 tai 3)

Ullakot- ja yläpohjan ontelot

enintään 1600 m2

enintään 1600 m2

alapuolisten osastojen mukaan

Sallitut lievennykset: Palo-osastoa voidaan suurentaa varustamalla osasto automaattisella paloilmoittimella, savunpoisto- tai sammutuslaitteistolla

Poistumistien enimmäispituus

Kokoontumis- ja liiketilat

     

Yleensä

45 m

45 m

45 m

Myymälät

30 m

30 m

30 m

Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat

     

Yleensä

45 m

45 m

45 m

Vain yksi uloskäytävä

30 m

30 m

30 m

Nämä etäisyydet voidaan ylittää, mikäli
- poistuminen hätätilanteessa on mahdollista avattavien ikkunoiden kautta maanpinnan tasolla olevasta kerroksesta tai
- rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.
Taulukossa olevia arvoja pienempiä kulkureitin enimmäisetäisyyksiä voidaan vaatia silloin, kun tilan erityisestä käytöstä johtuva poikkeuksellinen riski palon nopeaan syttymiseen ja leviämiseen vaarantaa turvallisen poistumisen.

Uloskäytävien mitat ja ja osastoivuusvaatimukset

henkilömäärä enintään 120

yhteenlaskettu leveys vähint. 1200 mm

yhteenlaskettu leveys vähint. 1200 mm

leveys vähint. 1200 mm

 

korkeus 2100 mm

korkeus 2100 mm

korkeus 2100 mm

uloskäytävän leveys kasvaa 400 mm aina alkavaa 60 henkilöä kohti

P1-paloluokan enintään kaksikerroksisen hallirakennuksen, jonka ylimmän kerroksen lattian korkeus maasta on enintään 24 m, uloskäytävien rakenteiden tulee olla osastoivia rakenteita

Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee yleensä varustaa poistumisopasteilla ja poistumisreittivalaistuksella.

Uloskäytävien lukumäärä

Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee henkilöitä, tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä, tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää.

Yksi uloskäytävä sallitaan alle 300 m2:n ja tuotanto- ja varastotilasta tai pienestä kokoontumis- ja liiketilasta. Tällöin on poistumistien lisäksi oltava varatie esim. parveke tai ikkuna-aukko, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesta tai palokunnan toimesta.

Yksi uloskäytävä voidaan sallia myös pienissä kokoontumis- ja liiketiloissa, jos tästä ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle. Poistumisalueilta on yleensä oltava lisäksi varatie.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.