Olet täällä

Hallirakennusten kantavia ja osastoivia rakennusosia koskevat vaatimukset, Palomääräykset 2011

Enintään kaksikerroksisen hallirakennusten kantavia ja osastoivia rakennusosia koskevat vaatimukset 

Ominaisuus

Paloluokka P1

Paloluokka P2

Paloluokka P3

Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset, 

P1 luokan rakennuksessa vaatimukset erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / 600-1200 MJ/m2 / < 600 MJ/m2

 

Yleensä

R 120 / R 90 / R 60

R 30

ei palonkesto-aikavaatimusta

Enint. 2-kerroksiset

     

Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden olennaiset osat

R 60 / R 60 / R 60

R 30

 

Yläpohjan kantavan rungon tai jäykisteiden ei olennaiset osat

R 15 / R 15 / R 15

R 15

 
 

Yleensä P1 lukan rakennukset: Joko eristeiden tai kantavien rakenteiden on täytettävä luokan A2-s1,d0 vaatimukset

   

Enintään 2-kerroksisia rakennuksia koskevat lievennykset:                                                 Yläpohjan rakenteiden vaatimukset enintään 2-kerroksisessa rakennuksessa, jossa ei ullakkoa, mikäli yläpohjan eristeet ovat vähintään A2-s1, d0-luokkaa, tai mikäli yläpohjan eristeet on suojattu syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta:
- P1-luokan rakennuksissa K2 60-luokan suojaverhous tai EI 60-luokan rakenne ja
- P2-luokan rakennuksissa K2 30-luokan suojaverhous tai EI 30-luokan rakenne.
Läpiviennit ja muut asennukset tulee toteuttaa siten, että eristeiden suojaus ei niiden johdosta heikkene.

P2-luokan 1–2-kerroksisen rakennuksen sisäpinnan suoja-verhouksen tarvikeluokkavaatimus määräytyy sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksen mukaan.

Osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset, 

P1-paloluokan hallirakennuksissa vaatimukset on asetettu erikseen palokuormaryhmille >1200 MJ/m2 / 600-1200 MJ/m2 / < 600 MJ/m2

 

Yleensä, 

Osastoivat rakennusosat kerroksissa

EI 120 / EI 90 / EI 60

EI 30

EI 30

- osiin jakavat rakennusosat

EI 15  / EI 15 / EI 15

EI 15

EI 15

Osastoivat rakennusosat ullakolla

EI 30 / EI 30 / EI 30

EI 30

EI 30

- osiin jakavat rakennusosat

EI 15  / EI 15 / EI 15

EI 15

EI 15

Osastoivat rakennusosat kellareissa

EI 120 / EI 90 / EI 60

EI 60

EI 30

Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1

 

Suojaustasot 1 ja 2

EI-M 90

EI-M 90

EI-M 90

Suojaustaso 3

EI-M 60

EI-M 60

EI-M 60

Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2

 

Suojaustasot 1 ja 2

EI-M 120

EI-M 120

ei sallittu

Suojaustaso 3

EI-M 60

EI-M 60

EI-M 60

Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, ikkunan tai vastaavan palonkestoajan tulee olla puolet osastoivan rakennusosan vaaditusta palonkestoajasta. Esim. putkien, kaapeleiden jne. läpiviennit eivät saa oleellisesti heikentää rakenteen osastoivuutta. 

Katteet

Katteen paloluokkavaatimus

yleensä BRoof (t2)

yleensä BRoof (t2)

yleensä BRoof (t2)

Suuret kattopinnat jaetaan enintään 2400 m2 osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla, mikäli katteen alusta ei täytä paloluokan A2-s1,d0 vaatimuksia tai RakMK:n osan E1 liitteessä esitettyjä ratkaisuja, jotka perustuvat EU:n komission päätökseen.

Palomuuri   

Palomuurin luokkavaatimus

EI-M 120

EI-M 60

 

Palokuorma alle 600 MJ/m2

EI-M 120

   

Palokuorma 600 - 1200 MJ/m2

EI-M 180

   

Palokuorma yli 1200 MJ/m2

EI-M 240

   
 

Palomuuri tulee tehdä A1-luokan rakennustarvikkeista. Palomuurissa olevan oven tulee olla luokkaa A2-s1,d0. 

Palomuurissa käytettäville materiaaleille ole asetettu luokkavaatimusta

Palomuurissa käytettäville materiaaleille ole asetettu luokkavaatimusta

Palomuurissa olevan oven tai ikkunan palonkestävyysajan tulee olla vähintään sama kuin palomuurin.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.