Olet täällä

Lähiötalon julkisivukorjaus - palomääräykset

PALOMÄÄRÄYKSET

Seuraavat palomääräykset koskevat P1-paloluokan (palokuorma alle 600 MJ/m2) betonirunkoista asuinkerrostaloa tai työpaikkarakennusta, jonka julkisivukorjaus on tehty puurunkoisilla elementeillä.

1.1 Rakennuksen korkeus

Puinen ulkoverhous (D-s2, d2-luokka) voidaan asentaa enintään 4-kerroksiseen sprinklaamattomaan asuin- ja työpaikkarakennukseen. Enintään 8-kerroksisessa P1-luokan rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla puuta (luokkaa D-s2, d2), mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palon leviämiseltä.

1.2 Etäisyys muihin rakennuksiin tai rakennelmiin

Mikäli ulkoverhous on D-s2, d2-luokan tuotetta (esim. puu), tulee suojaetäisyyden muihin rakennuksiin tai rakennelmiin olla vähintään 8 m. Suojaetäisyyttä voidaan vähentää jos palon leviäminen puujulkisivuun voidaan estää rakenteellisilla tai muilla keinoilla.

1.3 Puu-ulkoverhous

Enintään 4-kerroksisessa sprinklaamattomassa talossa ja enintään 8-kerroksisessa sprinklatussa talossa voidaan ulkoverhous tehdä vähintään D-s2, d2-luokan tuotteesta (esim. puu) lukuunottamatta alinta kerrosta sekä uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden tai muiden aukkojen ylä- ja alapuolella olevia pintoja, joissa ulkoverhouksen tulee olla vähintään B-s2, d0-luokan tuotetta (esim. palosuojattu puu, rappaus, tiili).

1.4 Ulkoverhouksen kiinnitys ja palokatkot

Ulkoverhouksen kiinnityskoolauksen tulee olla vähintään D-s2, d2-luokan tuotetta (esim. puu). Ulkoverhouksen kiinnitysten tulee olla tehty siten, että ulkoverhouksen laajojen osien putoaminen palotilanteessa on riittävästi estetty. Puu-ulkoverhouksen takana olevassa tuuletusraossa tulee olla vaakasuuntaiset palokatkot 1kpl / kerros ja palon leviäminen porrashuoneen ulkoseinän tuuletusrakoon tulee estää pystysuuntaisilla palokatkoilla (esim. puukoolaus). Katso Tekninen tiedote Puujulkisivun palokatko.

1.5 Ulkoseinän tuulensuoja

Tuulensuojan tulee olla vähintään B-s1, d0-luokan tuotetta (esim. kipsilevy tai mineraalivilla).

1.6 Lämmöneristeet

Lämmöneristeiden tulee olla A2-s1, d0-luokan tuotetta (esim. mineraalivilla).

1.7 Julkisivuelementtien kiinnitykset

Julkisivuelementtien kiinnitykset tulee olla tehty siten, että julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palotilanteessa on riittävästi estetty.

1.8 Ullakon ja yläpohjan ontelon osastointi

Ullakko ja yläpohjan ontelo osastoitaan enintään 1600 m2:n osastoihin EI 30-luokan rakentein. Osastot jaetaan edelleen enintään 400 m2:n osiin EI 15-luokan rakentein.

1.9 Räystäät

Mikäli ulkoverhous on D-s2, d2-luokan tuotetta (esim. puu), tulee räystäät mitoittaa luokkaan EI 30 siten, että palon pääsy puujulkisivulta ullakolle tai yläpohjan onteloon on estetty.

1.10 Parvekkeet

Parvekkeiden kantavat rakenteet mitoitetaan luokkaan R 30. Parvekerakenteiden pintaluokkavaatimus on sama kuin ulkoverhouksen.