Olet täällä

Lähiötalon lisäkerros - palomääräykset

PALOMÄÄRÄYKSET

Seuraavat palomääräykset koskevat lisäkerrosta, joka on tehty puurunkoisilla elementeillä P1-paloluokan (palokuorma alle 600 MJ/m2) betonirunkoisen asuinkerrostalon päälle. Lisäkerroksia on yksi kappale ja se on tarkoitettu asuinkäyttöön. Lisäkerroksen palokuorma on alle 600 MJ/m2. Tehtäessä useampia kerroksia noudatetaan puukerrostaloista annettuja määräyksiä.

1.1 Rakennuksen korkeus

Rakennus saa olla enintään 8 kerroksinen lisäkerros mukaan lukien. Lisäkerroksella varustetun rakennuksen korkeus saa olla enintään 26 m.

1.2 Ulkoverhous

Lisäkerroksen ulkoverhous voidaan tehdä vähintään D-s2, d2-luokan tuotteesta (esim. puu). Ulkoverhouksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon ulkoverhouksista annetut määräykset ja ohjeet. Ulkoverhouksen kiinnityskoolauksen tulee olla vähintään D-s2, d2-luokan tuotetta (esim. puu). Ulkoverhouksen kiinnitysten tulee olla tehty siten, että ulkoverhouksen laajojen osien putoaminen palotilanteessa on riittävästi estetty.

1.3 Ulkoseinän tuulensuoja

Tuulensuojan tulee olla vähintään B-s1, d0-luokan tuotetta (esim. kipsilevy tai mineraalivilla).

1.4 Lämmöneristeet

Lämmöneristeiden tulee olla A2-s1, d0-luokan tuotetta (esim. mineraalivilla).

1.5 Kantavat rakenteet

Lisäkerroksen kantavat voidaan tehdä D-s2, d2-luokan tuotteesta (esim. puu) lukuunottamatta uloskäytävien seiniä, jotka tulee tehdä A2-s1, d0-luokan tuotteista (esim. teräsranka + kipsilevy). Kantavat rakenteet mitoitetaan luokkaan R 60 ja suojaverhotaan talon sisällä luokkaan K2 30.

1.6 Portaat

Lisäkerrokseen johtavat porrassyöksyt ja porrastasanteet tulee tehdä A2-s1, d0-luokan tuotteista. Porrassyöksyt ja porrastasanteet mitoitetaan luokkaan R 30.

1.7 Sisäpinnat

Asuntojen seinä- ja kattopinnat tulee olla vähintään D-s2, d2-luokan tuotetta (esim. puu). Asuntojen lattioille ei ole asetettu pintaluokkavaatimusta. Uloskäytävien seinä- ja kattopinnat tulee olla vähintään A2-s1, d0-luokan tuotetta ja lattia DFL-s1-luokan tuotetta.

1.8 Osastoivat rakenteet huoneistoissa

Huoneistojen väliset rakenteet mitoitetaan luokkaan EI 60.

1.9 Osastoivat rakenteet porrashuoneessa

Uloskäytävien osastoivat rakenteet mitoitetaan luokkaan EI 60 ja osastoivien seinien rakenteet tulee tehdä A2-s1, d0-luokan tuotteista (esim. teräsranka + kipsilevy).

1.10 Ullakon ja yläpohjan ontelon osastointi

Ullakko ja yläpohjan ontelo osastoitaan enintään 1600 m2:n osastoihin EI 30-luokan rakentein. Osastot jaetaan edelleen enintään 400 m2:n osiin EI 15-luokan rakentein.

1.11 Räystäät

Mikäli ulkoverhous on D-s2, d2-luokan tuotetta (esim. puu), tulee räystäät mitoittaa luokkaan EI 30 siten, että palon pääsy puujulkisivulta ullakolle tai yläpohjan onteloon on estetty.

1.12 Parvekkeet

Parvekkeiden kantavat rakenteet mitoitetaan luokkaan R 30. Parvekerakenteiden pintaluokkavaatimus on sama kuin ulkoverhouksen.