Olet täällä

Liikuntatilat

Liikuntatilojen suunnittelua ohjaavat yleiset, keskeiset rakennusten suunnittelua koskevat määräykset ja säädökset. Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta ja sisäliikuntapaikkojen sisustamisesta on julkaistu runsaasti täydentäviä ohjeita ja oppaita. Näitä täydentävät eri urheilulajien liittojen erityisvaatimukset koskien erityisesti kilpailukäytössä olevia tiloja.

Liikuntatilojen suunnittelu

Liikuntapaikkojen suunnittelua ohjaavat yleisten, keskeisten rakennusten suunnittelua koskevien määräysten ja säädösten kuten paloturvallisuusmääräysten lisäksi erityisesti RakMK osat A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, A2 Rakennusten suunnittelijat ja suunnitelmat, F1 Esteetön rakennus, F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelusta ja sisäliikuntatilojen sisustamisesta on julkaistu runsaasti täydentäviä ohjeita ja oppaita. Näitä täydentävät eri urheilulajien liittojen erityisvaatimukset koskien erityisesti kilpailukäytössä olevia tiloja. Laajin julkaisusarja on Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen kirjasarja:  http://www.rakennustieto.fi/index/tietopalvelut/kirjat/kirjatuotanto/opmliikuntapaikkajulkaisut.html.stx). 

Puun käyttöä liikuntatiloissa suositellaan erityisesti useiden sisäliikuntalajien osalta lattiapinnoissa. Puu on myös yleisesti käytetty materiaali liikuntapaikkojen telineissä ja varusteissa.

Sisäliikuntatilojen lattiapinnat

Sisäliikuntatilojen lattioiden käyttöturvallisuutta ja teknisiä vaatimuksia koskevat raja-arvot on määritetty Suomessa kansalliseksi standardiksi vahvistetussa standardissa SFS-EN 14904 Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Monitoimihallien pintarakenteet. Vaatimukset.

Tanssin harjoitustilojen lattiaksi suositellaan puuta, joko höylättyä lattialautaa tai parkettia alusrakenteista riippuen. Samoin koripallo-, aerobic-, teline- ja rytmisen voimistelun tiloissa ensisijainen lattiamateriaali on puu.

Eritysvaatimuksia liikuntatilojen lattioille asettavat erityisryhmät ja lapset: lattioiden tulee olla pölyttömiä, vedottomia, hygieenisiä, mielellään pintalämpimät (esimerkiksi istuessa) ja kestää apuvälineiden kuten rullatuolien käytön. Lattiatyypit, lattiamateriaalit sekä soveltuvuus lajikohtaisesti on esitetty ohjekortissa RT 84 – 10958, Taulukko 4.

Raja-arvoja käyttöturvallisuuteen liittyen on standardissa asetettu seuraavasti
(tarkennukset RT 84-10958, taulukko 1 ja 2):

  • kitka 80 ja 100 välillä
  • iskunvaimennuskyky 25% ja 75% välillä riippuen lattiatyypistä
  • pystysuuntainen muodonmuutos < 5,0 mm

Tekniset vaatimukset:

  • pallon pystykimpoavuus > 90%
  • pyöräkuorman kestävyys > 1500 N
  • peilikiilto mattapintaisilla lattioilla 30%, lakatuilla lattioilla 45%
  • tasaisuus: 0,3 metrin matkalla tarkastuslaudan ja lattiapinnan etäisyyden tulee olla ≤ 2 mm, 3 metrin matkalla ≤ 6 mm.

Tarvittaessa tulee liikuntatilojen suunnittelussa huomioida esimerkiksi palloilulajien liittojen erityisvaatimukset jotka kohdistuvat erityisesti kilpaurheilukäytössä oleville tiloille.

MÄÄRÄYKSET

RT Muistilista – 21417
Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle. 2009.

RakMK A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet 2006. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma.
RT RakMK-21300

RakMK A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma.
RT RakMK-21202

RakMK F1 Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma.
RT RakMK-21255

RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma.
RT RakMK-21184

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Suomen säädöskokoelma 315/2002.
RT STM-21211

Keskeiset, rakennusmääräyksiä täydentävät ohjeet

RT 18-10922 o Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 2008.
RT 84-10364 o Lattianpäällysteiden luokitus. 1988.
RT 84-10617 o Puulattiat. 1996.
RT 84-10958 o Sisäliikuntatilojen lattiat. 2009.
RT 96-10504 o Tanssin harjoitustilat. 1993.
RT 97-10991 o Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta 2010.

Täydentävät, ohjeet

RT 97-10046 o Sisäliikuntatilat, palloilu ja voimistelu. 1979.
RT 97-10091 o Sisäliikuntatilat, kuntoilu ja voimailu. 1980.
RT 97-10197 o Sisäliikuntatilat, keilailu. 1983.
RT 97-10243 o Sisäliikuntatilat, squash. 1984.
RT 97-10261 o Ulkoliikuntapaikat, huoltotilat. 1985.
RT 97-10505 o Tennishallit. 1993.
RT 97-10839 o Uimahallit ja virkistysuimalat. 2005.
SisäRYL 2000 – kirja
SIT 42-610016 o  Lautalattiat, puiset portaat ja käsijohteet
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen kirjasarja: http://www.rakennustieto.fi/index/tietopalvelut/kirjat/kirjatuotanto/opmliikuntapaikkajulkaisut.html.stx). 


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.