Olet täällä

Puuikkunat

Keskeiset puuikkunoita koskevat ohjeet on kerätty kahteen ohjetiedostoon, RT 41-10947 Puu- ja puualumiini-ikkunat sekä niiden asennus ja RT 41-10726 Puuikkunat. Korjausrakentaminen. Toiminnallisten ominaisuuksien luokitus on esitetty standardissa SFS-EN 14351-1 Ikkunat ja sisäänkäyntiovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Yleiset laatuvaatimukset koskien myös asennusta ja heloja on esitetty kirjassa RunkoRYL 2000 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. 

Suunnittelussa huomioitavia toiminnallisia vaatimuksia:

 • pitkäaikaiskestävyys, kulutuksen kestävyys
 • käytettävyys, käyttöturvallisuus (RakMK F2)
 • pestävyys
 • huollettavuus
 • suuntaus, auringon säteilylämmön ja luonnonvalon hyödynnettävyys
 • valoisuus, asumisviihtyisyys (valoaukon koko vähintään 1/10 huonealasta, RakMK G1)
 • ilmanpitävyys ja lämmöneristävyys, energiataloudellisuus
 • sateenpitävyys
 • tuulenpaineen kestävyys
 • ääneneristävyys
 • palonkestävyys
 • murtosuojaus (RT 08-10462)
 • tarvittaessa vaikutukset tilan ilmanvaihtoon ja lämmitystarpeeseen

Sisustussuunnittelussa ja mahdollisten ikkunoita koskevien muutosten osalta tulee erityisesti huomioida valoaukon minimimitoitus, pintakäsittelyä koskevat laatuvaatimukset sekä paloturvallisuusmääräykset.

Asennusvaiheessa huomiota kiinnitettävä erityisesti:

 • malliasennus (mitoituksen ja sopivuuden tarkistus)
 • tapauskohtaisesti vanhojen ikkunoiden huolellinen purku
 • kosteuden hallinta (asennus mahdollisimman valmiiseen rakennukseen)
 • asennussyvyys (suunnitelmien mukaisesti, yleensä ulkopinta alkuperäiseen syvyyteen)
 • hirsitalossa asennus karapuihin, hirren painumisen salliva rako ikkunoiden yläpuolelle
 • tilkitseminen, ilma- ja höyrytiiveyden varmistaminen
 • pielivaurioiden välttäminen, tarvittaessa vaurioiden korjaaminen
 • listoitus (sadevedenpitävyys)
 • pellitys (vesipellin kaltevuus vähintään 1/3 (18º), suositellaan 30º)
 • mahdollisten sälekaihtimien asennus (lämpörasitusten välttäminen)
 • tarvittaessa ilmanvaihto- tai/ja lämmitysjärjestelmien säätö

Korjausrakentamisen puitteissa perinteisten ikkunoiden huolto ja korjaus ja uusiminen: noudatetaan ohjetiedoston RT 41-10726 sekä Museoviraston korjausohjeiden ohjeistusta. Mahdolliset suojelumääräykset ja paikallisen rakennusvalvonnan linjaukset tulee selvittää. 

Rakennusmääräyksiä täydentävät ohjeet:
RT 08-10462 o Rakennuksen murtosuojaus ja tekninen valvonta. 1991.
RT 08-10975 o Rakenteelliset murtosuojeluohjeet. 2009.
RT 15-10648 o Ikkunaselosteen laatimisohje ja malli. 1997.
RT 18-10922 o Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 2008.
RT 41-10431 o Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433). 1990.
RT 41-10434 o Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä. 1990.
RT 41-10947 o Puu- ja puualumiini-ikkunat sekä niiden asennus. 2009.
RT 41-10726 o Puuikkunat. Korjausrakentaminen.2000.
RT 82-10605 o Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät. 1996.
RIL 198 – 1993 Valoa läpäisevät rakenteet.
RunkoRYL 2000
Standardi SFS-EN 14351-1 Ikkunat ja sisäänkäyntiovet