Olet täällä

Puukerrostalo - palomääräykset 2011

Rakennusten paloturvallisuusmääräykset on asettettu RakMK:n osassa E1. Vuonna 2011 uudistuneiden määräysten mukaan puuta voidaan käyttää runkomateriaalina kaikissa paloluokissa enintään 2-kerroksisissa rakennuksissa ja P2-paloluokassa myös 3- ja 8-kerroksisissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa.

Puurunkoiset 3 - 8-kerroksiset kerrostalot tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla. Automaattista sammutuslaitteistoa ei vaadita P2-paloluokan 3 - 4 kerroksisiin asuintaloihin, joissa kaikki kerrokset kuuluvat samaan asuinhuoneistoon.

P2-LUOKAN PUURUNKOINEN 3-8-KERROKSINEN ASUIN- TAI TYÖPAIKKARAKENNUS. PALOMÄÄRÄYKSET 2011

KERROSLUKU 3 - 4 KRS kaupunkipientalo
Kaikki kerrokset samaa asuntoa
3 - 4 KERROSTA 5 - 8 KERROSTA

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS-JÄRJESTELMÄ

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 


3-4 krs asuinrakennuksessa vähintään SFS-5980 -standardin 2-luokan vaatimustason mukaan 

3-4 krs työpaikkarakennuk-sessa vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan vaatimustason mukaan. Sammutuslaitteisto tulee varustaa vähintään varmennetulla vesilähteellä. 

 


vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan vaatimustason mukaa´n. Sammutuslaitteisto tulee varustaa vähintään varmennetulla vesilähteellä. 

 

 

 

 

RAKENNUKSEN KOKO Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
korkeus enintään 14m 14m 26m
julkisivupinnan ja vesikaton leikkausviivan korkeus maanpinnasta      
kerrosala ei rajoitettu ei rajoitettu ei rajoitettu
PALO-OSASTON KOKO Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
kerrokset huoneisto huoneisto huoneisto
ullakkotilat enintään 1600m² jaettuna enintään 400m² osiin 1600m² jaettuna enintään 400m² osiin 1600m² jaettuna enintään 400m² osiin
kellaritilat enintään 800m² 800m² 800m²
OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
kerrokset      
palokuorma      
- alle 600MJ/m² EI 60 EI 60 EI 60
- 600 -1200MJ/m² EI 90 EI 90 EI 90
- yli 1200MJ/m² EI 120 EI 120 EI 120
ullakkotilat      
- osastoivat rakennusosat EI 30 EI 30 EI 30
- osiin jakavat rakennusosat EI 15 EI 15 EI 15
kellaritilat      
palokuorma      
- alle 600MJ/m² EI 60, A2-s1, d0 EI 60, A2-s1, d0 EI 60, A2-s1, d0
- 600 -1200MJ/m² EI 90, A2-s1, d0 EI 90, A2-s1, d0 EI 90, A2-s1, d0
- yli 1200MJ/m² EI 120, A2-s1, d0 EI 120, A2-s1, d0 EI 120, A2-s1, d0
parvekkeet parvekkeiden palonkestävyysaikavaatimus on puolet kerroksen kantavien rakeneiden vaatimuksesta
KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
kerrokset      
palokuorma      
- alle 600MJ/m² R 60 R 60 R 60
- 600 -1200MJ/m² R 120 R 120 R 120
- yli 1200MJ/m² R 180 R 180 R 180
kellarikerrokset      
palokuorma      
- alle 600MJ/m² R 60, A2-s1, d0 R 60, A2-s1, d0 R 60, A2-s1, d0
- 600 -1200MJ/m² R 120, A2-s1, d0 R 120, A2-s1, d0 R 120, A2-s1, d0
- yli 1200MJ/m² R 180, A2-s1, d0 R 180, A2-s1, d0 R 180, A2-s1, d0
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
huonetilan puoli      
- välipohjan yläpinnan suojaverhous ei vaatimusta ei vaatimusta K230, A2-s1, d0 tai rakenne, joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
- seinä- ja kattopintojen suojaverhoukset    K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K230, A2-s1, d0 tai rakenne, joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
- ei-kantavat väliseinät  ei vaatimusta ei vaatimusta ei vaatimusta
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
ulkotilan puoli      
- kantavien rakennusosien ulkotilaan tai tuuletusrakoon rajoittuvien osien suojaverhous (lukuunottamatta yläpohjaa)  K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0, kun julkisivu on vähintään B-s1, d0- luokkaa. Muutoin K230, A2-s1, d0 tai EI 30-rakenne, joka joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. 
PARVEKERAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
varateinä toimivat parvekkeet K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0, kun parveke on vähintään B-s1, d0- luokkaa. Muutoin K230, A2-s1, d0 tai EI 30-rakenne, joka joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. 
SISÄPINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
seinät ja katot      
- automaattisen sammutuslaitteiston suoritustaso vastaa luokkaa OH (SFS-EN 12845) D-s2, d2, suojaverhous K210, A2-s1, d0 D-s2, d2, suojaverhous K210, A2-s1, d0 D-s2, d2, suojaverhous K230, A2-s1, d0
- automaattisen sammutuslaitteiston suoritustaso vastaa luokkaa 2 (SFS-5980) B-s1, d0 (vähäisissä osissa D-s2, d2 -luokan seinäpinnat sallittu) B-s1, d0 (vähäisissä osissa D-s2, d2 -luokan seinäpinnat sallittu) -
lattiat ei vaatimusta ei vaatimusta ei vaatimusta
ULKOSEINIEN ULKOPINTOJEN JA TUULETUSRAON PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
ulkoseinän ulkopinta 1. kerroksessa B-s2, d0  B-s2, d0  B-s2, d0 
ulkoseinän ulkopinta 2. kerroksessa ja siitä ylöspäin D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0 
tuuletusraon ulkopinta 1. kerroksessa B-s2, d0  B-s2, d0  B-s2, d0
tuuletusraon ulkopinta 2. kerroksessa ja siitä ylöspäin D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0  D-s2, d2 tietyin edellytyksin*), muutoin B-s2, d0 
tuuletusraon sisäpinta A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
parvekkeet parvekkeissa noudatetaan ulkoseinän ulkopinnalle ja tuuletusraon sisäpinnalle asetettuja vaatimuksia
LÄMMÖNERISTEIDEN JA MUIDEN TÄYTTEIDEN LUOKKAVAATIMUKSET A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
ILMANVAIHTO-KANAVIEN LUOKKAVAATIMUKSET Kaupunkipientalo 3 - 4 KRS 5 - 8 KRS
kanavien seinämät A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0

* Enintään 4-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa ja tarkoitukseen so-pivalla automaattisella sammutuslaitteistolla varustetussa enintään 8-kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa saa ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinnoissa käyttää D-s2, d2-luokan rakennustarviketta rakennuksen alinta kerrosta sekä uloskäytävien ja varateinä toimivien ikkunoiden tai muiden aukkojen ylä- ja alapuolella olevia pintoja lukuun ottamatta, kun:

- palon leviäminen tuuletusraossa on rajoitettu vähintään kerroksittain riittävän tehokkaasti,
- palon leviäminen vaakasuunnassa porrashuoneen ulkoseinän tuuletusrakoon on estetty,
- palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan on estetty EI 30-rakenteella,
- julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa on riittävästi estetty ja
- rakennuksia tai rakennelmia ei sijoiteta alle 8 metrin etäisyydelle julkisivusta, jollei rakenteellisin tai muin keinoin estetä palon leviämistä julkisivuun.

PUUJULKISIVUVERHOUSTEN PALOLUOKITUS, ESIMERKKEJÄ

Julkisivuverhous

Puulaji Suunta

Pontti-
liitoksen
paksuus mm

Tuuletus-
rako mm
Luokka
Ponttilaudoitus ≥19mm Kuusi Pysty   30 D-s1, d0
Ponttilaudoitus ≥9mm Lehtikuusi Vaaka 20 30 D-s2, d0
Ponttilaudoitus ≥19mm Kuusi Vaaka 20 30 D-s2, d0
3-krs levy Kuusi - 20 30 D-s2, d0

Lähde: Fire safety in timber buildings - Technical guideline for Europe


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.