Olet täällä

Puulattiat - määräykset

Paloturvallisuusmääräykset sallivat puun käytön lattioilla useimmissa tiloissa, esimerkiksi asuinhuoneistojen lattioille ei ole määrätty luokkavaatimusta. Eri tilojen luokkavaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1.

Määriteltäviä ominaisuuksia:

 • puulaji, esimerkiksi mänty vai kuusi käyttökohteen mukaan
 • haluttu puuraaka-aineen ulkonäkö, sisältäen sahaus- ja pintakäsittelytapa, laatuluokka, poikkileikkausmitat ja höylätavaran osalta höyläysprofiili
 • pintakäsittelyn tarve
 • pintakäsiteltävien lattioiden osalta oksien suojauksen tarve, pintakäsittelyn valinta ja sen määrittely
 • (katso erikseen pintakäsittelyt)
 • katkaisu- ja kiinnitystavat, käytettävät kiinnikkeet
 • suositeltava kosteuspitoisuus asennettaessa < 10%

Lattioiden suunnittelussa huomiota tulee kiinnittää edellä mainittujen lisäksi:

 • ilmaääneneristysvaatimukset (huoneistojen välinen välipohjarakenne R´w3 ≥ 55dB)
 • askelääneneristysvaatimukset (huoneistojen välinen välipohjarakenne L´n,w ≤ 58 dB)

Lattiamateriaalin valintaan vaikuttaa myös lattian elinkaari, esimerkiksi lattiaparketin arvioitu tekninen käyttöikä vaihtelee 10 vuodesta 40 vuoteen, lautalattian 20 vuodesta 60 vuoteen. 

Lattian asennuksessa huomiota tulee kiinnittää:

 • huolellinen lattian alusrakenteiden ja itse lattian asennus
 • alustan pölyttömyys asennusvaiheessa (imuroitu, tarvittaessa hiottu ja pölynsidontakäsitelty)
 • alustan suoruus (rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL 2000, RT 14-10668, taulukko 771:T2 luokka 2, arvo enintään 2m/3mm)
 • alustan kuivuus (SisäRYL 2000, luku 75.31 ja 771.3)
 • puutavaran kuivuusasteen tarkistus asennusvaiheessa (lattialaudan kosteuspitoisuus < 10%)
 • liikuntasaumat, noin 10mm ympäröivistä ja mahdollisesti lattian läpäisevistä rakennusosista kuten seinistä ja pylväistä
 • huolellinen ja luja kiinnitys
 • lattian asennusvaiheessa huoneilman suhteellinen kosteus 30 - 60%, lämpötila ≥ 15ºC


Sisäliikuntatilojen lattioiden käyttöturvallisuutta ja teknisiä vaatimuksia koskevat raja-arvot on määritetty Suomessa kansalliseksi standardiksi vahvistetussa standardissa SFS-EN 14904 Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Monitoimihallien pintarakenteet. Vaatimukset. Tanssin harjoitustilojen lattiaksi suositellaan puuta, joko höylättyä lattialautaa tai parkettia alusrakenteista riippuen. Samoin koripallo, aerobic, teline- ja rytmisen voimistelun tiloissa ensisijainen lattiamateriaali on puu. Eritysvaatimuksia liikuntatilojen lattioille asettavat erityisryhmät ja lapset: lattioiden tulee olla pölyttömiä, vedottomia, hygieenisiä, mielellään pintalämpimät (esimerkiksi istuessa) ja kestää apuvälineiden kuten rullatuolien käytön. Lattiatyypit, lattiamateriaalit sekä soveltuvuus lajikohtaisesti on esitetty ohjekortissa RT 84 – 10958, Taulukko 4.

Raja-arvoja käyttöturvallisuuteen liittyen on standardissa asetettu seuraavasti
(tarkennukset RT 84-10958, taulukko 1 ja 2):

 • kitka 80 ja 100 välillä
 • iskunvaimennuskyky 25% ja 75% välillä riippuen lattiatyypistä
 • pystysuuntainen muodonmuutos < 5,0 mm

Tekniset vaatimukset:

 • pallon pystykimpoavuus > 90%
 • pyöräkuorman kestävyys > 1500 N
 • peilikiilto mattapintaisilla lattioilla 30%, lakatuilla lattioilla 45%
 • tasaisuus: 0,3 metrin matkalla tarkastuslaudan ja lattiapinnan etäisyyden tulee olla ≤ 2 mm, 3 metrin matkalla ≤ 6 mm.

Tarvittaessa tulee liikuntatilojen suunnittelussa huomioida esimerkiksi palloilulajien liittojen erityisvaatimukset jotka kohdistuvat erityisesti kilpaurheilukäytössä oleville tiloille.

Rakennusmääräyksiä täydentävät ohjeet:

 • RT 18-10922 o Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 2008.
 • RT 21-10978 o Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet. 2009.
 • RT 84-10364 o Lattianpäällysteiden luokitus. 1988.
 • RT 84-10617 o Puulattiat. 1996.
 • RT 84-10958 o Sisäliikuntatilojen lattiat. 2009
 • RT 96-10504 o Tanssin harjoitustilat. 1993.
 • SisäRYL 2000 – kirja
 • SIT 42-610016 o  Lautalattiat, puiset portaat ja käsijohteet