Olet täällä

Sisäverhoukset puukerrostalossa

Puurunkoisten asuin- ja työpaikkarakennusten sisätiloissa voi käyttää puuverhouksia, kun tilat on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, jonka suoritustaso vastaa luokkaa OH (SFS-EN12845).

Mikäli sammutuslaitteisto on suoritustasoltaan OH-luokkaa alhaisempi, seinä- ja kattopinnoissa tulee käyttää pääosin palamattomia A2-s1, d0 -luokan materiaaleja, kuten kipsilevyä. Tällöin puupinnat ovat sallittuja vähäisin osin. Paloturvallisuusmääräyksissä ei määritellä tarkemmin, mikä on puupintojen sallittu osuus sisätiloissa: määräyksen tulkinta voi vaihdella eri palo- ja rakennusvalvontaviranomaisten kesken.

Lattiapinnoissa voi aina käyttää puuta tai puupohjaisia materiaaleja, niille ei ole asetettu pintaluokkavaatimusta.


Sisäverhouksen pintaluokkavaatimukset

Sisäpintojen luokkavaatimukset P2-luokan 3 - 8-kerroksisille puurunkoisille asuin- ja työpaikkarakennuksille on määritelty RakMK:n osassa E1.

KERROSLUKU 3 - 4 KERROSTA 3 - 4 KERROSTA 5 - 8 KERROSTA
Kaikki kerrokset samaa huoneistoa
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ ei toteutetaan vähintään SFS-5980 -standardin mukaan  toteutetaan vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan mukaan 
SISÄPINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET      
seinät ja katot      
- automaattisen sammutuslaitteiston suoritustaso vastaa luokkaa OH (SFS-EN 12845) D-s2, d2, suojaverhous K210, A2-s1, d0 D-s2, d2, suojaverhous K210, A2-s1, d0 D-s2, d2, suojaverhous K210, A2-s1, d0
- automaattisen sammutuslaitteiston suoritustaso vastaa luokkaa 2 (SFS-5980) B-s1, d0 (vähäisissä osissa D-s2, d2 -luokan seinäpinnat sallittu) B-s1, d0 (vähäisissä osissa D-s2, d2 -luokan seinäpinnat sallittu) -
lattiat ei vaatimusta ei vaatimusta ei vaatimusta

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.