Olet täällä

Suojaverhousten luokkavaatimukset

Suojaverhousten luokkavaatimukset 3 - 8-kerroksisille P2-luokan puurunkoisille asuin- ja työpaikkarakennuksille on määritelty RakMK:n osassa E1.


 

KERROSLUKU 3 - 4 KERROSTA 3 - 4 KERROSTA 5 - 8 KERROSTA
Kaikki kerrokset samaa huoneistoa
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ ei toteutetaan vähintään SFS-5980 -standardin mukaan  toteutetaan vähintään SFS-EN 12845 -standardin OH-luokan mukaan 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET      
huonetilan puoli      
- välipohjan yläpinnan suojaverhous ei vaatimusta ei vaatimusta K230, A2-s1, d0 tai rakenne, joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
- seinä- ja kattopintojen suojaverhoukset    K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K230, A2-s1, d0 tai rakenne, joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta.
- ei-kantavat väliseinät ei vaatimusta ei vaatimusta ei vaatimusta
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET      
ulkotilan puoli      
- kantavien rakennusosien ulkotilaan tai tuuletusrakoon rajoittuvien osien suojaverhous (lukuunottamatta yläpohjaa)  K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0, kun julkisivu on vähintään B-s1, d0- luokkaa. Muutoin K230, A2-s1, d0 tai EI 30-rakenne, joka joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. 
PARVEKERAKENTEIDEN SUOJAVERHOUSTEN LUOKKAVAATIMUKSET      
varateinä toimivat parvekkeet K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0 K210, A2-s1, d0, kun parveke on vähintään B-s1, d0- luokkaa. Muutoin K230, A2-s1, d0 tai EI 30-rakenne, joka joka vastaavan ajan suojaa kantavaa rakennetta syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. 

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.