Olet täällä

Tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat palomääräykset (E2 2005)

Enintään kaksikerroksisia tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat RakMK osan E2 ohjeet rakenteiden palonkestovaatimuksiin

Ominaisuus

Paloluokka P1

Paloluokka P2

Paloluokka P3

Palo-osaston enimmäisala

1 kerrosta / 2 kerrosta

1 kerrosta / 2 kerrosta

 

Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1

 

Suojaustaso 1

6 000 m2 / 4 000 m2

4 000 m2 / 2 000 m2

2 000 m2

Suojaustaso 2

12 000 m2 / 6 000 m2

6 000 m2 / 4 000 m2

4 000 m2

Suojaustaso 3

harkinnan mukaan / harkinnan mukaan

harkinnan mukaan / 12 000 m2

12 000 m2

Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2

 

Suojaustaso 1

2 000 m2 / 1 000 m2

1 000 m2 / 2 krs ei sallittu

ei sallittu

Suojaustaso 2

4 000 m2 / 2 000 m2

2 000 m2 / 2 krs ei sallittu

ei sallittu

Suojaustaso 3

harkinnan mukaan / harkinnan mukaan

harkinnan mukaan/         2 krs ei sallittu

2 000 m2

autosuojat, 1-2 krs maan päällä

 

Suojaustaso 1

3 000 m2

3 000 m2

400 m2

Suojaustaso 2

6 000 m2

6 000 m2

1 000 m2

Suojaustaso 3

harkinnan mukaan

harkinnan mukaan

3 000 m2

autosuojat, maan alla

     

Suojaustaso 1

1 500 m2

1 500 m2

1 000 m2

Suojaustaso 2

3 000 m2

3 000 m2

2 000 m2

Suojaustaso 3

10 000 m2

10 000 m2

6 000 m2

Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa

Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1

 

Suojaustasot 1 ja 2

EI-M 90

EI-M 90

EI-M 90

Suojaustaso 3

EI-M 60

EI-M 60

EI-M 60

Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2

 

Suojaustasot 1 ja 2

EI-M 120

EI-M 120

ei sallittu

Suojaustaso 3

EI-M 60

EI-M 60

EI-M 60

Tuotanto- ja varastorakennuksissa edellytetään osastoivissa rakennusosissa A1-luokan tarvikkeita, eli puurakenteiden käyttö ei ole sallittua.

Autosuojissa osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja niissä on käytetty vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeita. Eli määräysten mukaan puurakenteiden käyttö ei ole sallittua.

Jos P2-luokan rakennuksen autosuojaosaston pinta-ala on enintään 2000 m2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa.

Jos P3-luokan rakennuksen kokonaiskerrosala on enintään 2400 m2 ja osaston koko enintään 400 m2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.