Olet täällä

Ääneneristys puutalossa

Puurakennusten äänieristyksen suunnitteluohjeet sekä rakennetyypit ja liitoslajit.

Ohjeeseen on koottu puurakenteiden ääneneristävyyden suunnitteluun liittyvä uusin tieto. Esitetyt ratkaisut perustuvat avoimeen puurakennejärjestelmään ja ne ovat käytännössä hyviksi koettuja ja testattuja ratkaisuja. Mittaustulosten lisäksi ratkaisut täyttävät myös hyväksi koetun ääneneristävyyden tason.