Olet täällä

CLT Ristiinliimattu massiivipuu (cross laminated timber)

Kortti sisältää tekniset tiedot ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT).

Cross Laminated Timber (CLT) koostuu nimensä mukaisesti ristiinliimatuista lautakerroksista. Kerroksia on useita, tavallisimmin kolme tai viisi. Näin muodostuu hyvin paloa kestävä, erittäin luja ja jäykkä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy.

Levyjä voidaan käyttää kantavina ja jäykistävinä rakenteina sekä seinissä että lattiarakenteissa. Sisätiloissa levyt voidaan pinnoittaa tai palomääräysten niin salliessa jättää sellaisenaan näkyville tavoitellusta ilmeestä riippuen. Keveistä ja jäykistä levyistä voidaan työstää mittatarkasti erimuotoisia rakennuselementtejä. Julkisivuissa ikkunat ja ovet voidaan sijoittaa hyvin vapaasti ja myös kulmaikkunat onnistuvat, koska levymäiset rakenteet toimivat tarvittaessa ulokkeina.

Ulkoseinissä levyt eristetään normaaliin tapaan. Eriste sijoitetaan levyn ulkopuolelle. Välipohjissa levyjä käytetään tavallisesti liittorakenteena yhdessä betonivalun kanssa, jolloin puu toimii rakenteessa palosuojana, massiivinen betoni- tai kipsivalu eristää ääntä ja kantavuus saavutetaan liittorakenteena. Kohteissa, joissa välipohjan ääneneristävyydelle ei ole asetettu kovia vaatimuksia, levyjä voidaan käyttää ilman betonivalua. Liittorakenne myös voidaan korvata uivilla lattiakerroksilla ja levyä jäykistää palkeilla.

CLT-levyjen käyttö on hyvin suosittua Keski-Euroopassa, missä käyttäjät ovat tottuneet massiivisiin rakenteisiin. Seuraavassa taulukko on kuvattu CLT-levyn keskeiset rakenteelliset ominaisuudet.

 

Ominaisuus

Arvot

Mittausperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Seinä-, lattia- ja kattorakenteet eri käyttötarkoituksissa rakennuksissa (asuin- ja työpaikkarakennukset, julkiset rakennukset yms.)

 

Enimmäisleveys

2,95 m

 

Enimmäispituus

16,00 m

 

Enimmäispaksuus

400 mm

 

Vakiopaksuudet

Tarkistettava valmistajalta

 

Kerrosrakenne

Ristiin laminoitu, vakuumiliimattu

 

Puulaatu

Kuusi (muiden puulajien saatavuus varmistettava valmistajalta)

 

Lujuusluokka

C24

Rakenteellisen mitoituksen laskenta-arvo

Kosteuspitoisuus

12 % +/- 2 %

 

Liimatyyppi

Formaldehydivapaa PUR liima

 

Pintalaatu

Teollisesti hiottu

 

Visuaalinen laatuluokka

C tai A/B

EN 13701-1, taulukko 1

Paino

5,0 kN/m3

Rakenteellisen mitoituksen laskenta-arvo

Kosteuden vaihtelun aiheuttamat muodonmuutokset levyn suunnassa

0,02 % jokaista kosteusprosentin muutosta kohden

 

Kosteuden vaihtelun aiheuttamat muodonmuutokset levyn paksuudessa

0,24 % jokaista kosteusprosentin muutosta kohden

 

Paloluokka (reaction to fire)

D-s2, d0

Komission päätös 2003/43/EC

Palonkesto (resistance to fire)

Hiiltymisnopeus 0,65 mm/min

EN 1995-1-2

Kosteuden läpäisevyys

20…50

EN 12524

Lämmönjohtavuus (lambda)

0,11 W/(mK)

EN 12524

Lämpökapasiteetti

1600 J/(kgK)

EN 12524

Ilmatiiviys

Täysin tiivis (Effectively airtight)

EN 12114

Käyttöluokka (Service class)

1 ja 2

EN 1995-1-1


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.