Olet täällä

Lähiötalon julkisivukorjaus - toteutus

TOTEUTUS

Uudistuneet palomääräykset mahdollistavat puun käytön lähiötalojen korjaamisessa. Puuta voidaan käyttää enintään neljäkerroksisten talojen ulkoverhouksissa sekä lisäkerroksen rakentamisessa enintään seitsemän kerroksen taloon. Tästä kortissa on esitetty julkisivukorjauksen toteutuksen perusteet. 

1.0 Vanhan ulkoseinän purkaminen

Vanha betonirakenteinen ulkoseinä puretaan siten, että jäljelle jää betoniseinän sisäkuori. Myös ikkunat ja niiden kiinnitysrakenteet poistetaan. Betonirakenteisen sandwich-elementin tapauksessa ulkokuoren poistaminen saattaa aiheuttaa äänen sivutiesiirtymän lisääntymistä huoneistojen välillä. Tämän takia betoniseinän sisäpintaan saatetaan joutua asentamaan akustiset jousirangat ja kipsilevytys. Tämä tulee tutkia kohdekohtaisesti.

2.0 Julkisivuelementtien perustus

Olemassa olevan perusmuurin viereen tehdään uusi perusmuuri, jonka päälle puurakenteiset julkisivuelementit asennetaan.

3.0 Julkisivuelementit

Julkisivuelementit ovat rankarunkoisia puuelementtejä ja ne tehdään ei-kantaviksi rakenteiksi. Julkisivuelementin sisäpinnassa käytetään pehmeää mineraalivillaa, jotta elementin lämmöneristys saadaan tiiviisti olemassa olevaa betoniseinää vasten. Olemassa olevan betonirungon osalla ilman- ja höyrynsulkuna toimii olemassa olevat betoniseinät. Ikkuna- ja oviaukkojen ympärillä puuelementit tiivistetään olemassa olevaan betoniseinään erillisellä tiivistysmateriaalilla (esim. ilman- ja höyrynsulun liitoskangas). Julkisivuelementit kiinnitetään olemassa olevaan betonirunkoon puuelementtien välisistä saumoista. Puuelementtien saumat tiivistetään mineraalivillaa, paisuvaa saumanauhaa ja elastista polyuretaanivaahtoa käyttämällä. Energiatehokkuuden kannalta puuelementtien U-arvo voidaan helposti muunnella elementin sisäpinnassa olevan pehmeän lämmöneristeen paksuutta ja elementin rankarungon paksuutta muuttamalla. Seinän U-arvoa voidaan parantaa myös käyttämällä tuulensuojalevyn sijaan mineraalivillatuulensuojaa.

4.0 Parvekkeet

Parvekkeet suositellaan tehtäväksi omalla perustuksella olevan pilarirungon varaan, joka kiinnitetään talon betonirunkoon ainoastaan vaakasuuntaisille kuormille. Tämä mahdollistaa parveketornien elementoinnin ja yksinkertaisemmat liittymät julkisivurakenteeseen, koska parveketornit voidaan asentaa omana työvaiheena julkisivukorjauksen valmistumisen jälkeen.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.