Olet täällä

Paloräystäs

RakMK:n osan E1 vaatimusten mukaan paloräystäs tarvitaan P2‐paloluokan 3…8‐kerroksisessa asuin‐ ja työpaikkarakennuksessa (puukerrostalo), kun julkisivu on tehty D‐s2, d2‐luokan tarvikkeista (puujulkisivu). Paloräystäs tarvitaan myös P1‐paloluokan rakennuksessa D‐s2, d2‐luokan julkisivun yhteydessä. Paloräystään tehtävänä on estää mahdollisen julkisivupalon leviäminen ullakkoon ja yläpohjan onteloon.

Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään EI 30‐rakenteena toimivia paloräystäitä ja niiden suunnitteluperusteita. Esitetyillä räystästyypeillä voidaan täyttää RakMK:n osan E1 asettamat vaatimukset.

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.