Olet täällä

Puujulkisivu lähiökerrostaloissa

Ohje esittelee kuinka puujulkisivu voidaan toteuttaa P1-​paloluokan betonirakenteiseen kerrostaloon sekä korjaus-​ että uudisrakentamisessa.

Nykyisin P1-paloluokan lähiökerrostalojen julkisivujen korjaamiseen voidaan käyttää myös D-s2, d2-luokan rakennustarvikkeita eli esimerkiksi puuta ilman, että rakennuksessa on automaattinen vesisammutusjärjestelmä (sprinklaus). Puujulkisivun käyttö edellyttää, että rakennuksen paloturvallisuus osoitetaan oletettuun palonkehitykseen perustustuvalla palomitoitusmenetelmällä (ns. toiminnallinen palomitoitusmenetelmä), joka on vaihtoehtoinen menetelmä Suomen rakentamismääräyskokoelman E-osien paloluokkiin ja lukuarvoihin perustuvalle palomitoitusmenetelmälle (ns. taulukkomitoitusmenetelmä).

Tämän ohjeen tavoitteena on esitellä rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa puujulkisivut P1-paloluokan betonirakenteiseen asuinkerrostaloon. Rakenneratkaisujen osalla keskitytään myös siihen, kuinka puujulkisivut voidaan toteuttaa puurakenteisilla julkisivuelementeillä. Tässä ohjeessa esitetyt rakennetyypit ja liittymädetaljit löytyvät myös AutoCAD-tiedostoina kohdasta PuuCAD-detaljikirjasto.

Ohje on suunnattu arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoille, mutta se soveltuu tietolähteeksi myös rakennuttajille ja viranomaisille.

Päivitetty 8.4.2005


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.