Olet täällä

Puukerrostalon suunnitelmien mitoitusperiaatteet

Tässä dokumentissa on esitetty moduuli- ja asennusviivojen sijoittamisen periaatteet.

Mitoitus ja moduulilinjat 

Arkkitehtipiirustukset mitoitetaan normaaliin tapaan valmiiden pintojen mukaan. Aukkojen kohdalla arkkitehtikuvissa annetaan aukkojen moduulimitat. Moduuliviiva (M) sijoitetaan ulkoseinissä valmiin seinäpinnan sisäpintaan ja väliseinissä seinän keskilinjaan. Välipohjien moduuliviiva sijaitsee valmiin lattian pinnassa.

Elementtien valmistusta ja asennusta varten rakennesuunnittelija merkitsee kuviinsa ns. asennusviivat (R) ja niiden etäisyyden arkkitehdin määrittämiin moduuliviivoihin. Ulkoseinien asennusviiva sijaitsee perustusten päälle kiinnitettävän sidepuun sisäreunassa. Väliseinien asennusviiva sijaitsee seinälinjan keskellä. Välipohjapalkistojen jännemitta on tällöin yhtä kuin asennusviivojen väli.

Moduuliviiva ja asennusviiva ovat eriytetyt, koska eri runkojärjestelmissä niiden etäisyys toisistaan on erilainen. Runkojärjestelmä mahdollisesti muuttuessa moduuliviiva pysyy aina samalla paikalla. Tällä mahdollistetaan erilaisten rakenneratkaisujen joustava käyttö ilman, että rakennetyypin vaihtaminen vaikuttaa kohteen kerrosalaan tai myytävään huoneistoalaan.