Olet täällä

Puurakenteiden seisminen suunnittelu

Julkaisussa esitetään Eurocode 8:n mukainen puurakenteiden seismisen suunnittelun kulku. Seismisen kuorman määritykseen annetaan laskentakaavat, ja näiden soveltamista havainnollistetaan esimerkein. Varsinainen rakenteiden mitoitus tapahtuu Eurocode 5:n mukaan samaan tapaan kuin muiden vaakakuormien, esimerkiksi tuulikuormien, pienin poikkeuksin. Julkaisu on laadittu siten, että seismiseen rakennesuunnitteluun perehtymätönkin suunnittelija pystyy sen avulla suoriutumaan myös vientitoiminnan yhteydessä vaaditusta seismisestä rakennesuunnittelusta.