Olet täällä

Sekundääripalkkien liitokset

Tässä teknisessä tiedotteessa esitellään liimapuurunkoisen mastokehähallin liimapuurungon pääkannattajiin nähden poikkisuuntaisesti liitettävien katto-orsien, jäykistysosien ja muiden sekundääripalkkien liitokset.