Olet täällä

Sekundääripalkkien liitokset

Tässä teknisessä tiedotteessa esitellään liimapuurunkoisen mastokehähallin liimapuurungon pääkannattajiin nähden poikkisuuntaisesti liitettävien katto-orsien, jäykistysosien ja muiden sekundääripalkkien liitokset.

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.