Olet täällä

Ympäristöselosteet

RT-Ympäristöselosteet on tarkoitettu yhdenmukaistamaan
rakennustuotteiden ympäristövaikutusten esitystapaa ja edistämään rakentamista, joka perustuu elinkaari-ominaisuuksiltaan kestäviin ja ekologisesti toimiviin ratkaisuihin. Se on kehitetty yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n, Rakennustietosäätiö RTS:n, Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen (VTT) sekä rakennusalan yritysten kanssa. RT-Ympäristöselosteet myöntää Rakennustietosäätiö RTS.