Olet täällä

Vaapu 2017 -koulutus rakennesuunnittelijoille

Paikka: 
Espoo
Aika: 
23.8.2017 - 14.12.2017

Puuinfo järjestää syksyllä 2017 Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (VaaPu 2017). Koulutuksen sisältö perustuu vuosien 2014, 2015 ja 2016 koulutuksiin, joiden ohjelmaa ja sisältö täydennetty ja päivitetty. Syksyllä järjestettävä koulutus on toistaiseksi viimeinen Vaapu-koulutus.

Koulutuksen aiheina ovat vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet. Koulutus järjestetään moduuleissa, joihin liittyy tutustumiskäynti joko teollisuuteen tai työmaille. 

Koulutus koostuu teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja kotitehtävin sekä tentistä. Kurssiin sisältyy vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka. Koulutuksesta myönnetään maksimissaan 7,5 op. Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa. 

Koulutus on tarkoitettu toimessa oleville rakennesuunnittelijoille (diplomi- ja rakennus-insinöörit), joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

Osallistujilla edellytetään olevan perustiedot puurakenteiden suunnittelusta (noin 3 op) ja toivotaan olevan aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Koulutuksen tarkoitus on täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot tulee osallistujalla pääsääntöisesti olla.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.