Olet täällä

Ikkunat

Ikkunoiden ja ovien kautta kulkeutuu huomattava osa lämmitysenergiasta ulos. Niiden kunnolla on myös merkitystä asumismukavuuteen, sillä vanhat ja huonokuntoiset ikkunat ovat usein vetoisia. Ilmavuotojen hallitseminen ja saneerauksen yhteydessä lisätyt lasiosat pienentävät lämmitysenergian tarvetta.

Ennen ikkunoiden remontointia ja vaihtamista on hyvä arvioida, riittääkö pelkkä ikkunoiden kunnostaminen ja tiivistäminen. Ikkunoita kunnostettaessa tai uusiessa asumismukavuus nousee lämmöneristävyyden, ilmatiiveyden sekä ääneneristävyyden parantuessa. 
 
Ikkunoiden vaihtaminen sekä kunnostus
 • On hyvä suorittaa ikkunoiden kuntoarvio, jolloin saadaan selville kunnostuksen kannattavuus.
 • Uusiminen on perusteltua, jos ilmenee syviä lahovaurioita.
 • Uusien ikkunoiden ei tule muuttaa rakennuksen ilmettä.
 • Vaihtaminen ja kunnostus ovat usein rakennusluvanvaraista työtä.
 • Apua saa alanammattilaisilta suunnittelussa ja asennusvaiheessa.
 • Kunnostaminen on usein edullisempaa kuin uusien hankinta.
 • Korjattavien ikkunoiden lämmöneristävyyttä voidaan parantaa huomattavasti.
 • Korjauksella saavutettua hyötyä on helppo vertailla lämmityskustannusten suhteen.
 • Eristyskyvyn osittainen parantaminen onnistuu tiivisteiden uusimisella, lukkojen ja saranoiden huollolla, puuosien maalauksella tai uusimisella sekä ikkunan käyntisovituksella.
 • Ikkunoiden käyntisovituksella puitteet säädetään niin että ne aukeavat ja sulkeutuvat moitteettomasti.
Ikkunoiden tiivistäminen
 • Tehokas ja edullinen keino parantaa energiatehokkuutta, ilmatiiveyttä sekä ääneneristävyyttä.
 • Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi sisäpuitteen tulee olla täysin tiivis ja ulkopuitteessa hallittu ilmanvaihto.
 • Karmin ja lasin välisen raon tiiveys on hyvä tarkastaa.
 • Myös eristeiden kunto seinärakenteen ja karmin välissä on hyvä tarkastaa.
Ikkunan muut osat
 • Lasiosien lämmöneristävyyttä voidaan parantaa vaihtamalla sisälasi lämpöelementtiin, tai lisäämällä kolmas lasi kaksi lasiseen ikkunaan, lasiosia lisättäessä tulee varmistaa, että puite kestää kasvaneen painon.
 • Karmien ja puuosien kuntoa tulee tarkkailla, huomiota tulee kiinnittää myös vanhojen ikkunoiden ulkopuitteen vesinokkaan.
 • Lasin ja karmin liittymäkohtien kittauksien kuntoon tulee myös kiinnittää huomiota.
 • Tuloilmaventtiilien riittävyys ja ilmanvaihdon oikea toiminta tulee tarkistaa.
 • Lasin ja karmin liittymäkohtien kittauksien kuntoon tulee myös kiinnittää huomiota.
 • Vaihdon yhteydessä korvausilman riittävyys voidaan varmistaa raitisilmaventtiilien avulla.
 • Raitisilmaventtiilien tarpeellisuudesta kannattaa kysyä apua rakennusalan ammattilaiselta.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).