Olet täällä

Katos

Katoksen tehtävä on suojella sisäänkäyntiä tai kattamaansa tilaa sään rasituksilta. Katoksen tulee olla käyttäjilleen turvallinen, kestää talven lumikuormat ja muut sään rasitukset. Katokset myös elävöittävät talon ilmettä. Ne tulee suunnitella talon ilmeeseen ja väritykseen sopivaksi riippumatta siitä, asennetaanko katos ulko-oven vai terassin yhteyteen. Sisäänkäynnin yhteydessä katosta voi täydentää pienellä puuterassilla, jolle johtaa yksi tai useampia portaita.
Lue lisää Rakennusohjeesta Terassi ja/tai Portaat.
 
Rakennettava katos voi olla suora pulpettikatto tai harjakatto. Pulpettikaton etureunaan on asennettava vesikouru, joka johtaa sadeveden katon sivulle. Harjakattoon vesikourut asennetaan sivuille siten, että sadevesi johtuu pois talon seinästä.
Terassin päällä katos tarjoaa suojan voimakkaalta auringonpaisteelta ja suojaa huonekaluja ja tyynyjä sateelta. Terassin lattiarakenteet voidaan tukea katoksen perustuksiin ja pilareihin. Katokseen voi rakentaa myös suojaisan nurkkauksen umpiseinistä, säleiköstä tai lasiseinästä. Terassi ei kuitenkaan saa olla liian umpinainen, sillä se voidaan tulkita tontin rakennusoikeuteen kuuluvaksi tilaksi.
 
Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.
 
Lue lisää Rakennusohjeesta Katos.
 
Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).