Olet täällä

Kompostikehikko

Kompostikehikon rakennusohje

Kompostointi on luonnollinen osa omakotitalojen ja mökkien jätehuoltoa. Puutarhajätettä voi kompostoida perinteisessä laudasta rakennetussa kompostikehikossa.

Puutarhajätteen kerääminen kompostiin helpottaa tontin puhtaanapitoa. Lisäksi siitä saa ajan myötä palkinnoksi sangoittain erinomaista multaa. Kompostoituminen nopeutuu kun suuri määrä erilaisia pieniä "maatyöläisiä" - tunkiolierot, kastemadot ja muut ötökät - käyttää kompostia asuntona, työpaikkana ja ruokalana. Kompostikehikko voidaan varustaa myös kannella, silloin kompostista haihtuu vähemmän vettä ja kompostoituminen on nopeampaa. Kompostikehikossa ei saa kompostoida elintarvikejätettä.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan komposti on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Se voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn, jätehuollolle varattuun tilaan.

Kirjakaupoista ja netistä löytyy useita erilaisia käsikirjoja, joista saa tietoa kompostin ylläpidosta.

Sivun liitteenä löydät ohjeen kompostikehikon rakentamiseen piirustuksineen ja materiaaliluetteloineen.

1. Kompostikehikon rakenne

Tässä kuvailtu kompostikehikko koostuu pitkästä takasivusta ja viidestä pienemmästä luukusta, joista tehdään sivut, etusivu ja väliseinä. Osat liitetään yhteen sokilla, jotka työnnetään läpi silmukkaruuveista.

Piirustusten mittojen mukainen komposti koostuu kahdesta yhtä suuresta osiosta, joista ensimmäiseen laitetaan tuore jäte ja toiseen jäte, joka on jo maatunut jonkin aikaa. Mallin koko (pituus x korkeus x leveys) on 1990 x 1028 x 745, mutta mittoja voi hyvin muuttaa tarpeen mukaan. Kompostia voi esimerkiksi laajentaa kolmannella osiolla, jolla voi lisätä sen tilavuutta tai johon voi varastoida siivilöidyn mullan ja/tai puoliksi maatuneet jätteet, joita siivilöinnistä jää yli, ja jotka laitetaan takaisin kompostiin.

Kolmannen osion lisäämiseksi takasivun lautojen pituuteen tulee lisätä 962, niin että uusi pituus on 1862:n sijaan 2824. Pienempien seinien määrää voi kasvattaa viidestä seitsemään. Kaikki mitat ovat millimetreinä, ellei toisin mainita

Huom! Mitoissa ei ole huomioitu hävikkiä!
Sokkina voi käyttää myös kulmakoukkuja.

2. Työn kulku

Sahaa ensin kaikki puuosat valmiiksi. Jaa yksi tolpista 130:llä ja merkitse kohdat tolppaan vaakalaudoitusta varten. Käytä tolppaa mallina. Tolpan alareuna asetetaan vastakkain alimman vaaka laudan kanssa.

Mittaa sivujen ulkomitat ja tarkista kulmien suoruus suorakulmaimen avulla. Naulaa laudat kiinni kuvan mukaisessa järjestyksessä (1) – (8) . Taita ja niittaa naulat takapuolelta.

Kun olet naulannut kaikki sivut valmiiksi, ruuvaa silmukkaruuvit paikoilleen ylös ja alas niin, että silmukat asettuvat päällekkäin kun sivut nostetaan pystyyn: Kaksi silmukkaa yhdelle sivulle, yksi kullekin vierekkäiselle sivulle, ks. detaljikuva A.

Nosta sivut paikoilleen. Alustan tulee olla vaakasuora. Kulmiin kannattaa laittaa ylijäämäpuutavaraa tai betonilevyt vahvikkeiksi. Kokoa rakenne laittamalla sokat läpi silmukkaruuveista. Kun irrottaa yhden sivun sokat ja nostaa sivun pois, komposti mullan ulos kauhominen käy helposti.

Käsittele puutavara puuöljyllä tai puunsuojalla: se suojaa puun pintaa ja vähentää puun halkeilua. Erityisen tärkeää on kyllästää puuosien päädyt pohjustusöljyllä. Kestopuuta pintakäsiteltäessä on varmistettava, että käsiteltävä puu riittävän kuivaa.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).