Olet täällä

Kompostikehikko

Kompostikehikon rakennusohje

Kompostointi on luonnollinen osa omakotitalojen ja mökkien jätehuoltoa. Puutarhajätettä voi kompostoida perinteisessä laudasta rakennetussa kompostikehikossa.

Puutarhajätteen kerääminen kompostiin helpottaa tontin puhtaanapitoa. Lisäksi siitä saa ajan myötä palkinnoksi sangoittain erinomaista multaa. Kompostoituminen nopeutuu kun suuri määrä erilaisia pieniä "maatyöläisiä" - tunkiolierot, kastemadot ja muut ötökät - käyttää kompostia asuntona, työpaikkana ja ruokalana. Kompostikehikko voidaan varustaa myös kannella, silloin kompostista haihtuu vähemmän vettä ja kompostoituminen on nopeampaa. Kompostikehikossa ei saa kompostoida elintarvikejätettä.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan komposti on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Se voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn, jätehuollolle varattuun tilaan.

Kirjakaupoista ja netistä löytyy useita erilaisia käsikirjoja, joista saa tietoa kompostin ylläpidosta.

Sivun oikeasta laidasta löydät ohjeen kompostikehikon rakentamiseen piirustuksineen ja materiaaliluetteloineen.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).