Olet täällä

Kompostikehikko

Kompostointi on luonnollinen osa omakotitalojen ja mökkien jätehuoltoa. Puutarhajätettä voi kompostoida perinteisessä laudasta rakennetussa kompostikehikossa. Kompostikehikko voidaan varustaa myös kannella, silloin kompostista haihtuu vähemmän vettä ja kompostoituminen on nopeampaa. Kompostikehikossa ei saa kompostoida elintarvikejätettä.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan komposti on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle. Kompostia ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Se voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn, jätehuollolle varattuun tilaan.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).