Olet täällä

Leikkimökki ja huvimaja

Tällä sivulta löydät ideoita ja ohjeita puusta rakennettavan leikkimökin tai huvimajan tekemiseen. Molemmat rakennustyypit ovat kooltaan pieniä, eivätkä ne tavallisesti edellytä rakennuslupaa. Asia on kuitenkin syytä varmistaa paikalliselta rakennustarkastusviranomaiselta.

Kesällä lapset leikkeineen siirtyvät ulos. Perinteinen leikkimökki tarjoaa houkuttelevan leikkipaikan, tilaa lelujen säilyttämiselle ja suojan sadesäässä. Omakotitalon rakentajalla on puutavaraa omasta takaa – tehdasmaalattua ulkoverhouslautaa myöten. Onko pikkuväen mökki tismalleen samanvärinen kuin päärakennus – vai hurmaavasti erivärinen? Rajanaapurin kanssa on hyvä sopia siitä, mihin leikkimökki tontilla rakennetaan. Jos kaavailet mökkiä asunto-osakeyhtiönrivi- tai paritalojen tontille, ota yhteyttä isännöitsijään.

Leikkimökki

Koska leikkimökkiin ei tavallisesti tehdä erillistä sisäverhousta, jäävät runkorakenteet sisäpuolelta näkyviin. Tämän vuoksi on seinien runko esitetty tehtäväksi höylätystä puutavarasta. Lattian palkisto ja yläpohjan kattotuolirakenteet on sen sijaan esitetty tehtäväksi sahatavarasta. Runko on tietysti mahdollista tehdä kokonaisuudessaan joko sahatusta tai höylätystä puutavarasta.

Ikkunat voidaan tehdä joko kiinteinä suoraan runkoon puulistoilla kiinnitetyin lasilevyin tai avattavina varustettuina saranoiduin puittein. Ikkunoiden määrä ja sijoitus harkitaan tapauskohtaisesti ilmansuuntien ja näkymien suhteen.

Huvimaja

Huvimajan runko tehdään kuten leikkimökin runkorakenteet. Katto voidaan tehdä loivan pyramidin muotoisena auma- tai harjakattona (kuten leikkimökissä). Harjakattoinen huvimaja on myöhemmin helposti muutettavissa kuistilla varustetuksi leikkimökiksi. Huvimajan ulkoseinät tehdään alaosastaan umpeen laudoitettuna, yläosa voidaan jättää joko avoimeksi tai varustaa lasein. Mikäli huvimajaa ei varusteta lasein eikä ovella, on sen lattia syytä tehdä 5…10 mm:n avosaumoin höylätystä (kesto)puusta. Huvimaja voidaan varustaa joko kiintein tai irtopenkein sekä pöydällä. 

Vesikate

Vesikate on esitetty toteutettavaksi bitumikermikatteella (kattohuopa), joka asennetaan harjan suuntaisesti ns. tiivissaumakatteena. Huovat naulataan yläreunastaan kiinni alustaan ja vähintään 100 mm limitetyt saumat liimataan bitumiliimalla. Katteena voidaan käyttää myös bitumikermistä valmistettua laattakatetta. Mikäli vesikate tehdään jollain muulla materiaalilla, huomioidaan sen vaikutukset vesikaton alusrakenteille.

Perustukset

Koska molemmat esimerkkirakennukset ovat pieniä ja kevytrakenteisia, ne eivät edellytä raskaita perustustöitä. Peruspilareina, joiden päälle rakennuksen runko pystytetään, voidaan käyttää sopivan kokoisia luonnonkiviä, kestopuutolppia, betoni- tai kevytbetoniharkkoja tai ne voidaan valaa betonista käyttäen muottina esimerkiksi tyhjiä maaliastioita.

Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).