Olet täällä

Ovet

Ikkunoiden ja ovien kautta kulkeutuu huomattava osa lämmitysenergiasta ulos. Niiden kunnolla on myös merkitystä asumismukavuuteen, sillä vanhat ja huonokuntoiset ovet ja ikkunat ovat usein vetoisia.

 • Oville voi suorittaa samat huoltotoimenpiteet kuin ikkunoille, eristäminen suoritetaan samalla tavalla.
 • Riittävä tiiveys saavutetaan usein asentamalla uudet tiivisteet tai tiivistelista oviaukkoon.
 • Saranoiden säädöllä voidaan vaikuttaa oven asemaan karmissa ja näin myös ilmanpitävyyteen.
 • Karmien ja rakennuksen rungon välisten eristeiden uusiminen parantaa ilmatiiveyttä ja lämmöneristävyyttä.
 • Yksinkertaisen oven energiatehokkuuden parantaminen on vaikeaa, hyvä keino on erillinen lisäovi tai tuulikaappi.

Tässä osiossa on myös ohje oven vaihtamiseen.

Ovia koskevat paloturvallisuutta, ääneneristyskykyä, murtosuojausta, toiminnallisuutta, mitoitusta sekä lasitusta ja ulkonäöllisiä laatuvaatimuksia säätävät määräykset ja ohjeet. Monet ovet on mahdollista toteuttaa puusta: paloturvallisuus- määräysten mukaiset osastoivat ovet voivat olla puurakenteisia B 15 -, B 30- tai B 60-luokan ovia. Ovien mitoitus perustuu moduulimitoitukseen.

Erikoisovet kuten liukuovet, taiteovet, paljeovet, taiteseinät ja siirtoseinät voi mitoittaa moduulimitoista riippumattomasti, erikoismitoilla. Näiden ovien osalta erityistä huomiota vaativat ääneneristävyyden ja paloturvallisuuden suunnittelu, joka voi vaatia erityisratkaisuja. Esteettömyys voi olla helpompi toteuttaa erikoisovella.

Ovia koskevat määräyksiä täydentävät ohjeet löytyvät seuraavasti:

 • vaatimukset ovien toiminnallisille ominaisuuksille on esitetty standardissa SFS 4487
 • yleiset laatuvaatimukset koskien myös asennusta ja heloja on esitetty kirjassa Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL)
 • ovien vähimmäismitat on esitetty ohjetiedostossa RT 42-10643
 • ovien lasipintojen osalta tulee huomioida Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F2 määräykset
 • erikoisovien suunnittelun ohjeet SIT 32-610078

Ovien suunnittelussa huomioitavia toiminnallisia vaatimuksia:

 • kestävyys
 • muodonpysyvyys
 • ilmanpitävyys
 • sateenpitävyys
 • lämmöneristävyys, energiataloudellisuus
 • ääneneristävyys
 • palonkestävyys
 • lukittavuus ja murtosuojaus

Puuovien laatuvaatimuksista koskien esimerkiksi ulkonäköä, on julkaistu standardiehdotus SFS 4434 EHD Puuovien laatuvaatimukset. Standardiehdotuksen mukaisesti laatuluokkia on 2, Erikoislaatuluokka E ja Vakiolaatuluokka V. Näille luokille asetettavat ulkonäkövaatimukset on esitetty ohjetiedostossa RT 42-10643.

Rakennusmääräyksiä täydentävät ohjeet:

RT 08-10462 o Rakennuksen murtosuojaus ja tekninen valvonta. 1991.
RT 08-10975 o Rakenteelliset murtosuojeluohjeet. 2009
RT 09-10884 o Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. 2006.
RT 15-10647 o Oviselosteen laatimisohje ja malli.
RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus. 1986.
RT 42-10010 o Sähköpieliovi, puuta. 1978.
RT 42-10122 Osastoiva puuovi, kiinnitys. 1981.
RT 42-10313 (SFS 5210) Puuovi, välioven lukon upotus. 1986.
RT 42-10311 (SFS 5208) Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus. 1986.
RT 42-10312 (SFS 5209) Puuovi, käyttölukon upotus.
RT 42-10615 o Osastoiva ovi A 60 ja A 120. 1996.
RT 42-10643 o Puuovet. 1997.
RT 82-10605 o Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät. 1996.
SIT 32-610078 Erikoisovet. 2011

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).