Olet täällä

Puulattiat

Aito puupinta on jäljittelemätön ja siksi aina yksilöllinen. Se myös patinoituu tyylikkäästi ja on helposti muutettavissa uuteen sisustukseen sopivaksi. Puutuotteiden lämmöneristävyys on monia muita pintamateriaaleja selvästi parempi. Aito puupinta tuntuu miellyttävänlämpimältä talvella ja viileältä esällä. Aidolla puulattialla voit kävellä paljain jaloin tuntematta epämiellyttävää kylmyyttä riippumatta siitä, onko asunnossa lattialämmitys.

Hyvä akustiikka – osa asumismukavuutta

Sisäpintojen materiaalilla on suuri merkitys tilan akustiikan kannalta. Pehmeät ja pintarakenteeltaan epäyhtenäiset puupinnat saavat aikaan miellyttävän akustiikan ja ehkäisevät epämiellyttävää kaikua.

Puu on turvallinen valinta

Massiivipuunlattiat etteivät sisällä terveydelle vaarallisia aineita. Puutuotteet tuoksuvat uutena, mutta niistä ei vapaudu sisäilmaan epäterveellisiä aineita tai yhdisteitä. Työstä ylijäävä materiaali voidaan myös hävittää turvallisesti, vaikkapa polttamalla.

Puulattia vaihtoehdot

Lat­tia­ma­te­ri­aa­li­vaih­toeh­to­ja ovat mas­sii­vi­puu, par­ket­ti ja lii­ma­puu­lat­tiat. Mas­sii­vi­puu­lat­tian käyt­töi­kä on erit­täin pitkä ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si la­mi­naat­tiin. Paksu lau­ta­lat­tia kes­tää tar­vit­taes­sa usei­ta hion­ta­ker­to­ja, minkä jäl­keen se näyt­tää jäl­leen kuin uu­del­ta. Puulattioiden puhdistukseen ja hoitoon on omat menetelmänsä.

Massiivipuulattiat

Massiivipuulattian materiaali on yleensä mäntyä tai kuusta. Ulkonäöltään niissä ei ole juuri eroa, kuusi huikan vaaleampaa ja pysyy vaaleampana kuin mänty. Männyn sydänpuu tummuu ajan myötä. Oksien kuvio on myös erilainen. Lattialautojen paksuus vaihtelee yleensä 21 – 33 mm ja leveys 70 – 190 mm välillä. Massiivilattiat ovat yleensä ympäripontattuja. Lattiaa voidaan helposti jatkaa päätypontin avulla, näin säästetään materiaalia ja työtä asennuspaikalla. Lattioita on saatavana käsittelemättömänä sekä eri tavoin valmiiksi pintakäsiteltyinä. Pintakäsittelynä voidaan käyttää öljyjä, vahoja, maaleja, lakkoja ja petsejä.

Liimapuulattiat

Liimatut massiivipuulattiat tehdään joko liimalevystä tai lamelleista liimattuna, 3-kerrosrakenteena. Liimatuilla rakenteilla puun luontainen kosteuseläminen on perinteistä lattialautaa vähäisempää, laudat ovat suorempia ja lattiasta tulee tasaisempi. Materiaaleina ovat pääasiassa mänty ja koivu. Lautojen paksuus vaihtelee yleensä 20 – 28 mm välillä. Liimatun rakenteen ansiosta lautojen leveys on yleensä tavallista massiivilattiaa suurempi (138 - 200 mm).

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).