Olet täällä

Puutavaran laatuluokitus

Sisustuksessa käytettävä puutavara on erikseen sisätilakäyttöä varten lajiteltua, luokiteltua ja käsiteltyä. Sisä- ja ulkoverhouksiin tarkoitetut puutavaratuotteet eroavat ulkonäön lisäksi myös laadullisesti toisistaan.

Lujuuden osalta havupuusahatavara lajitellaan standardin EN 338 tai INSTA 142 mukaan. EN 338 standardin mukaisia lujuuslajittelun luokkia on 12 joista Suomessa yleisimpiä ovat luokat C18, C24, C30, C35 ja C40 joista kaksi viimeistä lajitellaan vain koneellisesti. INSTA 142 standardi tuntee 4 luokkaa, T0-T3 jotka vastaavat EN 338 luokkia C14, C18, C24 ja C30.

Sahatavara lajitellaan myös ulkonäön perusteella laatuluokkiin A, B ja C. Lisäksi esiintyy luokkaa AB ja luokkien A-C vaatimuksia täyttämätön puutavara lajitellaan luokkaan D. Luokitukset perustuvat oksien sallittuun enimmäismäärään huonoimmalla 1 metrin osuudella, lapeoksien kokoon, syrjäoksien kokoon sekä muiden oksien kokoon ulkolappeella ja syrjällä. A-luokka on ulkonäölliseltä laadultaan paras luokka. Perusteet on esitelty ohjekortissa RT 21- 10978, Taulukko 10. Erityyppisten sisäverhousten ja – lattioiden teknisen käyttöiän arviot löytyvät ohjetiedostosta RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, taulukko 1.

Sisäverhous- ja lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset, katso:

sisaverhouslautojen-laatu-manty.pdf
sisaverhouslautojen-laatu-kuusi.pdf
sisaverhouslautojen-laadut.pdf

Rakennusmääräyksiä täydentävät ohjeet:
RT 18-10922 o Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 2008.
RT 21-10908 o Lämpökäsitelty puu. 2007.
RT 21-10978 o Puutavara. Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet. 2009.
SisäRYL 2000 –kirja