Olet täällä

Saunat

Sauna edustaa suomalaisia perinteitä, rauhallisuutta ja läheistä luontosuhdetta. Useiden saunan sisustukseeen soveltuvien puulajien ja niiden erilaisten käsittelyjen ansiosta on mahdollista saunoista suunnitella visuaalisesti hyvin yksilöllisiä ja erinäköisiä.

Saunaan sopivia puumateriaaleja on saatavilla lähes valkoisesta harmaaseen ja mustaan sekä kaikki ruskean sävyt. Perinteiset saunan sisustusmateriaalit ovat kuusi, haapa ja leppä, joita voidaan käyttää sekä panelointiin että laudemateriaalina. Lämpökäsittely tuo puuhun tummemman ruskeita sävyjä. Ulkomaalaisista puulajeista tuija on yleisesti käytetty puumateriaali saunan sisustuksessa. Sisäverhouslaudat soveltuvat erinomaisesti myös pesu- ja pukuhuonetilojen kattoihin ja seiniin, kun on huolehdittu seinien hyvästä tuuletuksesta. Kosteissa tiloissa verhouksen taakse on jätettävä noin 20 mm tuulettuva ilmarako. Kosteissa tiloissa puurakenteiden suojaukseen ja tuuletukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Puulauteiden valintaa voidaan perustella hygienialla. Tämä selvisi VTT:n johdolla tehdyssä Terve sauna -tutkimuksessa vuonna 2002, jossa tutkittiin Helsinkiläisiä uimahalleja ja talosaunoja. Tutkimuksessa puulauteet olivat selvästi kaakelilauteita puhtaampia. Tämä selittyy sillä, että pääosa mikrobeista kuolee 50-60 °C:ssa jo muutamassa minuutissa, mutta kaakelilauteiden pintalämpötila oli vain 40 °C. Kaakelilauteisiin tiivistyy saunottaessa jatkuvasti vettä, eivätkä ne kuivu kuten puulauteet. Siivouskaan ei alentanut mikrobipitoisuutta merkittävästi. Tutkimus puoltaa näin ollen puulauteiden käyttöä myös talosaunoissa.

Saunassa pintakäsittely ei ole välttämätön, mutta helpottaa puupintojen puhtaanapitoa. Saunan pintoja ei peittomaalata vaan ne suojakäsitellään. Seinäpaneeleihin ja lauteille on kummallekin omat suojatuotteensa. Erityisesti lauteiden päät suositellaan käsiteltävän, koska kappaleen päästä kosteus imeytyy helposti puuhun.

Puu on perinteinen saunamateriaali ja soveltuu saunaan erityisen hyvin: siinä on ihmistä miellyttävä tuoksu, ulkonäkö ja pinnan tuntu.  Puumateriaalissa on myös kaikki saunan pinnoilta vaadittavat ominaisuudet kuten pieni lämmönvaraamiskyky ja lämmön johtavuus, hyvä kuumuuden ja kosteuden sieto, kyky tasata kosteuden vaihtelua sitomalla ja luovuttamalla kosteutta, kyky luoda hyvä akustiikka.

Katso tästä VTT:n Terveen saunan tekijät -tutkimuksen raportti.

Lisää saunatietoa Suomen Saunaseuran sivuilta. ja saunologia.fi